Schizofreni

Vad är Schizofreni?

Schizofreni är den psykossjukdom som är mest förekommande och innebär att den drabbades verklighetsuppfattning skiljer sig från andras. Detta psykostillstånd kan vara ett helt liv, dock minst i ett halvår. Idag är det tack vare mediciner, sociala stöd och insatser ofta möjligt att leva ett fungerande liv.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Om schizofreni

Schizofreni kan manifesteras på olika sätt hos den drabbade och sjukdomen utvecklas ofta under en längre tid, ibland flera år. De första symtomen liknar de som finns vid en vanlig depression så som nedstämdhet, oro och sömnproblem. Att man drabbas av en depression behöver alltså inte betyda att man håller på att utveckla schizofreni.

Schizofreni

Kända symptom

Kända symtom på schizofreni är dels depression, dels en förändrad verklighetsuppfattning. Man kan ha flera eller ett fåtal symtom samtidigt, bland annat hallucinationer, självmordstankar, sömnproblem, tankestörningar, ångest och oro. Vanliga exempel på vanföreställningar är att man tror sig vara utsatt för konspirationer, att man känner sig förföljd eller att man tror sig ha övernaturliga krafter.

Hallucinationer

Hallucinationer vid schizofreni kan till exempel innebära att man hör saker som ingen annan kan höra. Det kan vara röster man hör inifrån sitt eget huvud eller som man upplever komma från omgivningen. Ovanligare, men dock förekommande, är att man ser saker som andra inte ser. Dessa upplevelser kan vara mycket skrämmande för den drabbade.

Var kan man vända sig för hjälp?

Man bör direkt kontakta en psykiatrisk mottagning om man hör röster som man upplever inte går att ignorera. Är det inte akut kan man kontakta en vårdcentral. Vid frågor kan man vända sig till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Har man tankar på att ta sitt liv ska man kontakta 112.

Vem kan drabbas av schizofreni?

Man vet inte alltid varför någon utvecklar schizofreni men man vet att ärftlighet kan öka risken. En medfödd sårbarhet kan innebära att man har problem att klara av vardagen även innan sjukdomen utvecklas. Olika individer kan ha olika stark benägenhet att utveckla sjukdomen vid lång och kortvarig stress.

Kan man lindra schizofreni med sin livsstil?

Man kan minska risken att insjukna i en ny psykos genom att försöka leva ett så vanligt liv som möjligt med rutiner och med en sund dygnsrytm där man sover på natten och är vaken på dagen. Man ska undvika droger och alkohol och undvika stress samt att isolera sig.

Vid vilken ålder insjuknar man i schizofreni?

Det är möjligt att insjukna i sjukdomen vid vilken ålder som helst men det är mer eller mindre vanligt beroende på hur gammal man är. Det är väldigt ovanligt att man insjuknar efter 45 års ålder eller innan puberteten. Allra vanligast är att man insjuknar i åldern kring 25.

Hur länge är man generellt drabbad av schizofreni?

Hur länge man är drabbad av sjukdomen varierar från person till person. två tredjedelar återhämtar sig långsamt och behöver psykologisk behandling, mediciner med mera för att klara av vardagen. Vissa kan ha kvar symtom livet ut. En tredjedel kan leva normala liv och bli i stort sett symtomfria.

Är schizofreni smittsam?

Schizofreni är en psykologisk åkomma och smittar därmed inte. Tvärtom är det viktigt för den drabbade att ha få stöd från familj, vänner och samhälle för att undvika att insjukna i nya psykoser och för att kunna leva ett så fungerande liv som möjligt. Isolering kan förvärra sjukdomen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0