Utmattningssyndrom

Om Utmattningssyndrom

Om man under en längre tid känner sig orkeslös och trött oavsett mycket vila kan man ha råkat ut för utmattningssyndrom. Det är mycket vanligt att man förlorar motivationen och känner sig nedstämd och stressad. Vardagen kan plötsligt bli en kamp, men med rätt hjälp går det att återhämta sig.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Utmattningssyndrom påverkar en både psykiskt och fysiskt

Om man under en längre tid blir utsatt för stressrelaterade sammanhang kan det leda till att man utvecklar utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom visar sig både psykiskt och fysiskt, vilket gör att man kan behöva lång återhämtning om man inte lyssnar på varningsflaggorna som kroppen signalerar.

Utmattningssyndrom

Symtom vid sjukdomen

Vanliga symtom vid utmattningssyndrom är:

Utmattning och sömnstörningar

 • En trötthet och orkeslöshet som inte går att vila bort
 • Utmattning
 • Sömnstörningar

Sinnesrubbningar

 • Ångestproblem
 • Nedstämdhet, oroskänslor och irritation

Tankemässiga besvär

 • Minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter
 • Problem med att planera och utgöra uppgifter

Fysiska besvär

 • Kroppsliga besvär som hjärtklappning, yrsel och värk
 • Ljudkänslighet
 • Olika besvär med magen och tarmarna

Sjukdomens olika stadier

Symtomen kan utspela sig olika för olika människor. För somliga kommer besvären plötsligt medan för andra börjar enstaka besvär lite i taget för att sedan bli flera med tiden som går. Man brukar dela in sjukdomen i flera olika stadier som är:

 • Förstadiet
 • Den akuta fasen
 • Återhämtningsfasen

Få hjälp med dina besvär

Att ha utmattningssyndrom är mycket energitagande och kan bli en påfrestning i sig under en längre tid. Därför är det viktigt att kontakta vårdcentralen om du upplever att du har eller håller på att utveckla utmattningssyndrom. Desto snabbare man får vård desto snabbare tillfrisknar man från sjukdomen.

När bör jag söka vård?

Om du under ett längre tag känt dig stressad och upplever att det påverkar ditt liv och din vardag negativt, så som att du känner dig nedstämd och/eller inte längre orkar ta tag i saker som du aldrig tidigare haft problem med är det bra att söka hjälp.

Varför råkar man ut för utmattningssyndrom?

Vem som helst kan råka ut för utmattningssyndrom. Ofta rör det sig om att man blivit utsatt för höga påfrestningar under en längre period i exempelvis arbetsliv eller det privata livet. Orsakerna kan vara många men det handlar ofta om ett stressfullt arbete, sjukdom, dödsfall eller andra skäl.

Hur utreder man sjukdomen?

Vid utredning av utmattningssyndrom får man träffa en läkare som ställer olika frågor kring ens mående och hur livssituationen ser ut, ofta får man fylla i ett frågeformulär. Därefter genomförs en vanlig kroppsundersökning och blodprov tas. För att få diagnosen behöver man ha svåra stressrelaterade problem under minst 6 månaders tid.

Hur behandlas sjukdomen?

Beroende på hur ens besvär ser ut kan behandlingen se olika ut. Några vanliga behandlingsformer är bland annat:

– Läkemedelsbehandling, främst för den med sömnsvårigheter och depression
– Psykoterapi under en längre eller kortare period
– Samtalskontakt med kurator, arbetsterapeut eller psykolog
– Information och utbildning som kan ske enskilt eller i grupp
– Fysioterapi

Vad kan jag själv göra för att lindra mina besvär?

Det finns många metoder man kan testa på som kan vara hjälpsamma. Några är bland annat att börja med yoga och mindfulness för att bli mer medveten och närvarande i nuet. Andra kan vara att prioritera om i vardagen och/eller välja bort sådant som tar energi.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0