Cancer

Vad är cancer?

Cancer är en benämning på en samling sjukdomar som kan uppkomma i kroppens olika delar. Dessa sjukdomar har olika prognoser, symtom och behandlingsmetoder med en gemensam nämnare – de uppkommer till följd av att en eller flera celler genomgått förändringar och utvecklat sig till cancerceller. När cancercellerna förökar sig kan en besvärlig cancertumör uppstå.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Cellskador som orsakar cancer

DNA-cellerna kan ta skada på olika sätt, som även kallas mutationer. Följande är några exempel:

 • Miljöpåverkan såsom föroreningar, tobaksrök och UV-strålningar.
 • Ärftliga mutationer, orsakade av en skadad gen från föräldrar.
 • En del virus och bakterier, såsom exempelvis HPV-virus är kopplat till livmoderhalscancer.
 • Tillfälligheter kan orsaka fel vid celldelning och ge upphov till mutationer.
Vad är Cancer

Hur vet jag om jag blivit drabbad av cancer?

Det finns ungefär 200 kända cancersjukdomar, varav några har tidigt synliga symtom och andra visas efter att cancersjukdomen utvecklats och börjat spridas i kroppen. Ibland kan man bära på symtom som kanske beror på cancer, men behöver inte nödvändigtvis vara det.

Vanliga symptom?

Om du får symtom som är ihållande och som du saknar förklaring till, så rekommenderas att du tar kontakt med en vårdcentral så fort som möjligt. Exempel på sådana symtom är följande:

 • Ihållande smärtor.
 • Avsaknad av aptit.
 • Svår trötthet.
 • Långtgående feber.
 • Kraftigare oavsiktlig viktminskning.
 • Generell sjukdomskänsla.

Uppsök vårdcentral omgående vid följande symtom

Om du upplever någon av följande symtom behöver du skyndsamt uppsöka vårdcentral eller akuten:

 • En knöl i bröstet.
 • Blod i urin eller avföring,
 • Har svårt att kissa och behöver ofta besöka toalett.
 • Hostar blod.
 • Har svårigheter att svälja.
 • Om du efter klimakteriet börjar blöda i underlivet.
Går cancer i arv?

Endast 5-10% av alla cancersjuka har blivit drabbade via ärftlighet i släkten. Om du har många biologiska släktingar som drabbats av cancer så kontakta en vårdcentral och begär en remiss till ärftlighetsmottagningen, för en diagnos. Om du och dina gener ligger i högriskzonen, kan du förebygga symtomen genom att gå på regelbundna kontroller.

Hur vanligt är cancer och vilka får det?

Cancer är vanligare idag och främst bland våra äldre. Tre av tio personer i Sverige drabbas av cancersjukdomar. Alla kan bli drabbade av cancer och varje år drabbas 60 000 personer i Sverige av sjukdomarna, varav 300 är barn. De flesta cancersjuka är dock över 65 år gamla.

Hur skyddar jag mig mot cancer?

Det är inte helt känt vad orsaken är bakom cancer, därför går det inte att helt skydda sig mot det. Däremot finns det förebyggande åtgärder, för att minska risken att drabbas av cancer. Följande är några exempel:

– Undvik att röka.
– Undvik att dricka alkohol.
– Sola försiktigt.
– Ät sötsaker med måtta.
– Motionera.

Hur uppkommer cancer?

Vissa cancersjukdomar är ärftliga vilket är en definitiv orsak. Det är nästintill omöjligt att säga exakt varför cancer uppstår, men det som är säkert är att det orsakas av cellförändringar till följd av cellskador och för varje celldelning fungerar cellen annorlunda. Vilken grad av känslighet för cellskador kan vara en orsak, liksom hög ålder.

Hur kan jag få reda på mer om cancer?

Cancerfonden har en webbplats där du kan läsa mer forskningen kring utveckling av att förebygga cancer. För att läsa om statistik om cancer i Sverige har Socialstyrelsens webbplats gott om information om bland annat antalet cancersjuka och vilka cancersjukdomar som är vanligast.
1177.se har också användbar information.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0