Fibromyalgi

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi är ett tillstånd som orsakar värk och smärta i kroppens muskler. Ofta är det flera muskler som drabbas av smärtan. Fibromyalgi är långvarig och leder ofta till ökad känslighet mot smärta. Med rätt behandling kan besvären lindras så att man trots sjukdomen kan leva ett bra liv.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Smärtan kan variera

Hos vissa personer med fibromyalgi kan smärtan och värken komma och gå i perioder medan många istället har ont hela tiden. Även graden av smärta kan variera och var i kroppen man har ont. Var smärtan uppstår och hur ont det gör kan förändras från en dag till en annan.

Vilka symptom är kända?

Vid fibromyalgi uppstår stelhet och domningar i muskler samt smärta under längre tid i kroppen. Man kan också få ont lättare än vad friska personer får av vanliga saker. Ett annat vanligt symtom vid fibromyalgi är magbesvär. Man kan också uppleva muntorrhet och en överaktiv blåsa.

Stelhet och domningar

Det är svårt att röra en muskel på ett obehindrat sätt om man har ont i den. Därför upplever många med fibromyalgi svårigheter med att till exempel gå i trappor, springa och att lyfta tunga föremål. Man kan också få domningar i musklerna samt känna sig stel.

Var kan man vända sig för hjälp?

Är man osäker på om man har fibromyalgi kan man vända sig till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Om man har värk som ger besvär i vardagen och som inte går över på flera veckor så bör man kontakta en vårdcentral och boka tid.

Vad kan man göra själv för att undvika fibromyalgi?

Man är inte helt säker på att det går att förebygga fibromyalgi men det finns mycket som pekar på att det går att minska risken. Bidragande orsaker kan till exempel vara stress och sömnbrist. Att söka hjälp i tid kan också vara förebyggande.

Varför får man fibromyalgi?

Fibromyalgi kan uppstå av fler än en orsak. Innan man utvecklar fibromyalgi kan man ha ont i någon specifik del av kroppen, eller så kan man sova dåligt, stressa mycket och utföra enformiga rörelser. Sjukdomen kan också vara ärftlig och olika personer har olika stor risk att utveckla sjukdomen.

Kan man lindra fibromyalgi med sin livsstil?

Det är alltid bra att ha kunskap om sin sjukdom för att på så sätt kunna undvika att förvärra den. Det är bra att röra på sig trots att det kan göra ont. Rör man sig inte ordentligt finns det risk att tillståndet förvärras.

Hur behandlas fibromyalgi?

Fibromyalgi kan behandlas på lite olika sätt. Det är vanligt att man får smärtbehandling på olika sätt och att man får göra avslappningsövningar och träna fysiskt. Psykologisk behandling kan också vara nödvändigt för att till exempel motverka stress. Massage kan också vara smärtlindrande samt ett sätt att slappna av.

Finns det läkemedel mot fibromyalgi?

Det finns läkemedel som kan lindra besvären som följer av fibromyalgi men det finns inget läkemedel som kan göra dig helt frisk. Läkemedel ska dock enbart användas om man känner att det hjälper. Lindrig värk kan behandlas med receptfria smärtstillande läkemedel och de kan köpas på apotek.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0