Hypotyreos

Vad är hypotyreos?

Hypotyreos innebär att sköldkörtelns bildande av hormon tyroxin och trijodtyronin minskar eller avstannar helt. Ämnesomsättningen påverkas negativt av sjukdomen. Sköldkörtelns funktion styrs av ämnet tyreoideastimulerande hormon som tillverkas i hjärnans hypofys. Motsatsen till hypotyreos kallar för hypertyreos vilket står för att för stora mängder sköldkörtelhormoner bildas. Balans mellan hormoner är eftersträvansvärt.

Hur undersöks man för hypotyreos?

För att fastställa sjukdomen lämnar man ett vanligt blodprov, där halten av tyroxin och TSH kontrolleras mot normalvärden. Hög halt av TSH och låg halt av sköldkörtelhormon är vanligt för hypotyreos. Sköldkörteln i sig kan undersökas via ultraljud, datortomografi eller en finnålspunktion. Syftet är att upptäcka oregelbundenheter och förändringar.

Kända symptom

Tidiga symptom

Tidiga symptom inträder i ett tidigt stadium av sjukdomen. Dessa är:

  • Trötthet eller mindre ork
  • Depression
  • Koncentrationssvårigheter
  • Frusenhet

Dessa symptom är klassiska för hypotyreos men drabbar inte alla.

Senare symptom

  • Torr hud och torrt hår
  • Förstoppning
  • Viktökning
  • Minnessvårigheter
  • Långsam hjärtrytm

Som i föregående kategori är symptomen inte samma för alla.

Obehandlad hypotyreos

Om du har haft hypotyreos en längre period kan du drabbas av svullnader i ansiktet och få en mörkare röst. Förstorad sköldkörtel, struma, är också vanlig och skapar ett tryck mot halsen. Sköldkörteln är formad ungefär som en fluga man har till kavaj eller skjorta. Den sitter nedanför struphuvudet vid luftstrupen (trachea).

Vända sig för hjälp

Om man misstänker att det är något bekymmer med ens sköldkörtelfunktion ska man vända sig till vårdcentral. Där kommer man att få lämna blodprov som kan påvisa halten av sköldkörtelhormon. Eventuellt kommer ytterligare undersökningar att genomföras om läkaren anar struma eller andra möjliga förändringar av sköldkörteln.

Vem kan få hypotyreos?

Alla människor, såväl unga som gamla kan få hypotyreos. Kronisk sköldkörtelinflammation är en autoimmun sjukdom där antikroppar i blodet bildas som vapen mot sköldkörtelceller. Hashimotos, sköldkörtelinflammation, uppstår när sköldkörteln förstoras ; atrofisk autoimmun sköldkörtelinflammation leder till att sköldkörteln krymper i storlek. Det finns andra vanliga orsaker till hypotyreos.

Vid vilken ålder får man hypotyreos?

1) Medfödd hypotyreos är mycket sällsynt men är allvarlig. Det kan bero på andra sjukdomar eller att man helt sonika föds utan sköldkörtel. I det fallet är behandlingen ofta livslång.
2) Störning av ämnesomsättningshormoner efter graviditet (drabbar endast fertila kvinnor).
3) Människor i alla åldrar kan få hypotyreos av exempelvis litium.

Hur länge är man drabbad av hypotyreos?

Som man kan uttyda av ålderskategorierna skiljer sig behandlingsperioden åt. I vissa fall krävs livslång behandling medan det i andra fall kan räcka med några månaders behandling. Allt avgörs av vad blodproven visar för läkaren. Innan man blir diagnostiserad med hypotyreos kan man ha mått illa ett tag.

Vad kan man göra för att undvika hypotyreos?

Det enda förebyggande tipset som finns är att välja salt med jod, som är ett icke-metalliskt grundämne. Jod återfinns i sköldkörtelhormon som en beståndsdel.

Det kan också vara gynnsamt att avstå från rökning, speciellt halsbloss, och leva sunt i övrigt. Din kropp får då bättre möjligheter att må bra.

Kan man lindra åkomman med sin livsstil?

Ja, först och främst ska du äta den medicin som du fått utskriven. Välj salt med tillsatt jod. Lev sunt och avstå från droger för att inte förvärra besvären. Undvik näringsfattig föda som bland annat godis och läsk eftersom ämnesomsättningen vid hypotyreos är försvagad; det kan leda till ökad vikt.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0