Mässling

Vad är Mässling?

I Sverige är mässling en mycket ovanlig sjukdom tack vare att vaccin ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Virussjukdomen är dock mycket smittsam och innan man beger sig utomlands är det bra att se till så att man är skyddad. Öroninflammation och lunginflammation är följdsjukdomar som kan uppstå om sjukdomen blir allvarlig.

Mässlingen

Vaccin – det bästa skyddet

Vaccinet är viktigt för att du ska skydda dig, men även för att du inte ska föra smittan vidare. Om du redan har haft sjukdomen som vuxen eller barn, alternativt om du redan har vaccinerats, så behöver du inte ta om vaccinet. Vaccin kan annars gå att få på vårdcentralen.

Symptom vid Mässling

Mässling är en virussjukdom som kan visa sig med ett flertal olika symptom. Det kan bland annat handla om att du får mycket hög feber och torrhosta, men även att du får de välkända röda utslagen på kroppen. Det är heller inte ovanligt att du blir extra ljuskänslig och att ögonen känns irriterade.

Utslag

Utslagen kommer sällan på en gång. Torrhosta och feber är bland de första symptomen och efter några dagar börjat utslagen att slå ut. Utslagen syns först som ljusröda, men blir sedan allt mörkare. Det är vanligt att utslagen inom sinom tid flyter ihop med varandra och sprider sig från ansikte till andra delar av kroppen.

Sök vård för mässling

Om du misstänker att du själv eller någon närstående har drabbats av mässling ska du alltid kontakta en värdcentral. På grund av smittorisken ska du dock alltid ringa innan du dyker upp, så att du inte vistas i ett väntrum med andra människor och riskerar att smitta mässlingen vidare.

Behöver man alltid söka vård för mässling?

Du ska alltid söka vård om du misstänker att du har fått mässling. Viruset är otroligt smittsamt och luftburet. En enkel hostning kan snabbt göra så att en hel trappuppgång kan föra smittan vidare. Smittan sker på en gång, men symptomen dyker upp först efter cirka två veckor.

Hur går en undersökning till?

När du söker vård för mässling kommer du att få träffa en läkare som gör en kroppslig bedömning. Oftast går det redan här att fastställa om du fått mässling eller inte. Ett enkelt blodprov kommer att tas för att sedan analyseras ordentligt i ett laboratorium.

Hur behandlar man mässling?

Det finns tyvärr ingen fort av medicin eller läkemedel som kan ges till den som har drabbats av mässling. Virussjukdomen behöver läka ut av sig själv, men febernedsättande läkemedel kan förenkla processen. Mässling ingår i smittskyddslagen, vilket betyder att en smittspårning kommer att göras i samband med ditt läkarbesök.

När vaccineras barn mot mässlingen?

I Sverige finns det ingen lag som säger att alla barn måste vaccineras, men vaccinet är till för att skydda barnet och andra människor i landet. Vaccin mot mässling ges på barnavårdscentralen när barnet är cirka 18 månader gammal. Vaccinet kan ges tidigare om utomlandsresa är inplanerad.

Finns det några följdsjukdomar?

Mässling kan ha ett flertal följdsjukdomar och vissa är vanligare än andra. Öroninflammation, lunginflammation och bihåleinflammation är de vanligaste följdsjukdomarna, men även hjärnhinneinflammation kan förekomma. Hjärnhinneinflammation är dock betydligt mer ovanligt, men kan bli mycket allvarlig och ge bestående skador om den inte behandlas i tid.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0