Migrän

Vad är migrän?

Migrän är en intensiv och sprängande huvudvärk som ofta uppkommer i form av akuta anfall. Värken pågår ofta i ungefär 12-24 timmar och blir värre när man anstränger sig fysiskt. Migrän är nästan alltid ofarligt men kan vara väldigt obehagligt. Det kan utlösas av till exempel stress.

Migrän

Vad menas med aura?

En del som drabbas av migrän kan få sämre tal, synfenomen och/eller sämre känsel innan själva huvudvärken kommer. Dessa symtom brukar kallas för aura. Migrän kan dock även komma direkt utan att tidiga symtom uppvisas. Har man aura innan migränen kallas det för att man har migrän med aura.

Vilka symtom är kända?

Förutom stark huvudvärk är det vanligt att man mår illa, får koncentrationssvårigheter och känner trötthet samt att man blir känslig för olika intryck som ljud, dofter och ljus. Huvudvärken kan kännas i hela huvudet eller på ena sidan, den kan kännas på olika sätt som pulserande, borrande eller dunkande.

Förkänningar

De flesta med migrän har föraningar redan innan huvudvärken börjar. Föraningarna kan uppstår upp till ett dygn innan och kan variera. Bland annat kan man ha humörsvängingar, illamående, olustkänslor. Men man kan också uppleva sådant som ökad aptit, upprymdhet och vakenhet. Trötthet och spänningar i nacken är också vanligt.

Var kan man vända sig för hjälp?

Om man misstänker att man har migrän bör man kontakta en vårdcentral. Har man stora problem med anfall som pågår i flera dygn eller intensiv huvudvärk som man inte haft förut bör man genast kontakta en jouröppen mottagning eller akutmottagning. Man kan också alltid kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Vem kan få migrän?

Det är inte helt klarlagt varför migrän uppstår men man vet att det till viss del är ärftligt och att attackerna startar hjärnans centrala nervsystem. Det finns dock teorier hos forskare som pekar på att det under en migränattack finns ett samspel mellan nerver, blodkärlssystem och hjärnans nervceller.

Kan man lindra migrän med sin livsstil?

Behandlingen för migrän är ofta individuell och man bör rådgöra med sin vårdpersonal om vilka alternativ som finns för behandling. Något som nästan alltid hjälper är dock att försöka undvika stress och se till att man äter regelbundet och får tillräckligt med sömn och vila.

Kan migrän vara farligt?

För det allra mesta är migrän ofarligt. Det finns dock sällsynta fall där hjärnvävnaden kan skadas på grund av att blodtillförseln till hjärnan kraftigt minskas under en aurafas, så kallad migränutlöst hjärninfarkt. Detta är en typ av stroke och risken för detta kan öka av p-piller och rökning.

Hur blir man diagnostiserad med migrän?

Det skiljer sig lite hur man blir diagnostiserad beroende på vad man har för typ av migrän. Har man migrän med aura så räcker det att man upplevt två dokumenterade fall, i övrigt krävs det fem dokumenterade typiska migränanfall. Ibland förväxlas migrän med spänningshuvudvärk vilket inte är samma sak.

Finns det läkemedel mot migrän?

Ja det finns läkemedel mot migrän. Det finns receptfria tabletter mot värken som hjälper vid mild huvudvärk. Har man svårare anfall kan man behöva receptbelagda medel. Det är dock viktigt att man inte använder läkemedel för ofta eftersom detta kan förvärra huvudvärken. Man bör därför föra dagbok över sitt läkemedelsintag.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0