Ögoninflammation

Vad är Ögoninflammation?

En ögoninflammation kan drabba både vuxna och barn. Inflammationen sätter sig vanligtvis i slemhinnan på ögat och kan orsaka rodnad av ögonvita, rinnande ögon och obehag. Det finns flera orsaker till varför en ögoninflammation uppstår, men vanligtvis handlar det om att man har drabbats av ett virus eller en bakterie.

Ögoninflammation

Orsaker till ögoninflammation

En ögoninflammation kan även uppstå vid allergiska reaktioner. Det är inte viruset eller bakterien i sig som orsakar symptomen, utan kroppens försök till att försvara sig. Bakteriell ögoninflammation kan behöva behandlas med antibiotika, medan ögoninflammation orsakad av ett virus oftast läker ut av sig själv med hjälp av rätt vård.

Symptom vid ögoninflammation

Det första tecknet på att man har drabbats av en ögoninflammation är att ögat/ögonen ser svullet ut. Det är inte ovanligt att ögat skaver och kliar och att det rinner vätska både dag och natt. Vätskan är kladdig och kan göra så att ögonen sitter ihop, speciellt på morgonen efter en natts sömn.

Sök vård i tid

Ögoninflammation orsakad av ett virus drabbar oftast båda ögonen samtidigt. Det betyder att ögoninflammationen då sitter på både höger och vänster öga. En bakteriell ögoninflammation drabbar oftast endast ett öga, men detta kan variera. Om ögoninflammationen kvarstår efter 5 dagar bör man söka vård för att få ögat bedömt av en läkare.

Ta hjälp av din vårdcentral

En ögoninflammation brukar i många fall kunna läka ut av sig själv. Om man inte ser någon tydlig förbättring eller att ögoninflammationen kvarstår efter fem dagar bör man kontakta sin vårdcentral för en bedömning och eventuell medicin. Bakteriell ögoninflammation kan behöva behandlas med antibiotikadroppar under en period.

Vem kan få ögoninflammation?

Ögoninflammation kan drabba både vuxna som barn. Det är dock vanligast att barn drabbas av sjukdomen i samband med en förkylning eller att barnet har fått in skräp i ögat. En ögoninflammation är inte farlig, men kan kännas jobbig och obehaglig. Ögoninflammation är dessutom mycket smittsamt.

Vid vilken ålder kan ögoninflammation uppstå?

Det finns ingen forskning som tyder på att ögoninflammation endast kan uppstå vid en viss ålder. Ögoninflammation kan drabba människor när som helst under livet, men är vanligast under småbarnsåren. Nyfödda kan i många fall ha ett sekret i ögat som påminner om ögoninflammation, men detta beror på trånga tårkanaler.

Hur länge sitter en ögoninflammation i?

En ögoninflammation brukar med fördel kunna läka ut av sig själv. Om ögoninflammationen beror på ett virus brukar det inte ta mer än fem dagar innan symptomen är borta. Skulle det vara så att ögoninflammationen kvarstår vid dag fem bör du kontakta vårdcentralen för rådgivning.

Egenvård

När man drabbas av en ögoninflammation är det viktigt att hålla ögat rent. Tvätta med ljummet vatten flera gånger om dagen och torka ögat utifrån och in mot ögonvrån för att förhindra att inflammationen sprids. Personen som har blivit drabbad bör ha sin egen handduk under tiden som inflammationen pågår, och örngott rekommenderas att bytas dagligen.

Smittar ögoninflammation?

Ögoninflammation är mycket smittsamt och kan snabbt spridas mellan barn och vuxna. Inflammationen sprider sig dock snabbare hos barn, på grund av närkontakt och nära lek på förskolan. Du bör hålla ditt barn hemma från förskolan om barnet har en ögoninflammation, till dess att ögat inte längre varar.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0