Rosfeber

Vad är rosfeber?

Rosfeber är en form av infektion som drabbas i huden. Benen drabbas vanligtvis av infektionen, men den kan även förekomma på andra kroppsdelar. Sjukdomen kommer från bakterier och kan uppstå upprepade gånger. Med antibiotika behandlas rosfebern, men normal social kontakt smittar inte såsom att stå bredvid någon eller prata med någon.

När är risken för rosfeber större?

  • Vid svullen arm eller ben försämras blodcirkulationen i kroppen. Detta kan bero på bensår eller om du haft en blodpropp i benet. Armen kan också svullna upp efter en bröstcanceroperation.
  • Om du fått sprickor eller hudsår ökar också smittorisken vid fysisk kontakt med en annan person, via mindre sår och sprickor.

Vilka symtom är kända?

Följande är några av rosfebers vanliga symtom:

  • Om du fått en kraftig rodnad med tydliga linjer som hastigt börjar sprida sig. Svullnaden kan bli flera decimeter i storlek.
  • Det infekterade stället svullnar och smärtar.
  • Du drabbas av feber och kan även bli illamående och kräkas.
  • Symtomen uppstår inom bara några dygn.

Risk för att drabbas själv

Rosfeber kan smittas via människor men i många fall är det du själva som smittat dig, utifall du bär på streptokocker eller stafylokocker. Bakterierna som orsakar rosfebern tränger sig oftast in genom sår, men så behöver det inte alltid vara. Det drabbar dock lättare de som lider av lymfödem.

Var kan man vända sig för hjälp?

Om du upplever någon av symtomen för rosfeber behöver du snarast vända dig till en vårdcentral eller en vårdmottagning. Om de är stängda får du ta dig till en akutmottagning. Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 för frågor om symtomen eller få hjälp med vilken vård du ska söka.

Vilka behandlingar finns för rosfeber?

– Lägg lindrande kompresser med alsollösning, för att lindra smärtan och åkomman.
– Vila det infekterade området på exempelvis en fotpall,
– Vid inte allt för svåra besvär kan du få antibiotika i tablettform men vid akuta besvär, utmattning och hög feber, kan du behöva läggas in på sjukhus och få antibiotika via dropp.

Hur förebygger jag rosfeber?

Om du har lätt för att bli drabbad av rosfeber är det väldigt viktigt att du sköter huden noggrant. Exempelvis kan du använda mjukgörande hudkräm som gör huden smidig och mjuk. Detta minskar risken för att sprickor ska uppstå. Om du får mindre sår, se till att snabbt tvätta och plåstra om dem.

Vad har rosfeber för inkubationstid ?

Inkubationstiden, dvs. tiden det tar från det att personen blivit smittad till dess att sjukdomen bryter ut, varierar eftersom det även kan påverkas av om du själv smittat dig eller blir smittad av någon annan. Men symtomen visar om du är smittad eller inte redan inom ett eller ett par dygn.

Finns anmälningsplikt enligt smittskyddslagen?

Nej, det finns inga sådana krav vad gäller om du blivit smittad av rosfeber. Däremot bör den drabbade eller dennes familj se till att informera om det inträffade för bekanta och eller vänner som i sin tur dels kan hålla sig undan från att bli smittade och dels finnas där som stöd.

Komplikationer kopplat till rosfeber

Ibland kan rosfeber innebära mer än feber, illamående och smärta på det drabbade området.

I vissa fall kan det åtföljas av så kallade nekrotiserande fasciit som är en infektion som bryter ned vävnader i muskler och bindväv. Detta kan orsaka svåra vävnadsskador. Detta är dock ovanligt.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0