Sepsis

Vad är sepsis?

Sepsis, som också kallas blodförgiftning, är en infektion som påverkar hela kroppen inklusive vitala organ. Under sjukdomens förlopp färdas bakterierna som är sjukdomsframkallande med blodet runt i kroppen. Sepsis uppstår när immunförsvaret aktiveras mot en infektion. Blodkärlen läcker då vätska vilket gör att blodtrycket sjunker och kroppen får svårare att transportera syre.

Orsaker till sepsis

Sepsis kan orsakas av flera faktorer, omkring hälften får sepsis efter lunginflammation. Urinvägsinfektioner, infektioner i magtrakten samt diverse sårinfektioner, såväl ytliga som inre, är vanliga startskott till sepsis. Även konstgjorda ämnen och föremål som sätts in i kroppen kan orsaka sepsis såsom proteser, skruvar, pacemakers, konstgjorda blodkärl. Piercingar och tatueringar kan också orsaka åkomman.

Symptom som är kända

De kända symptomen på sepsis är:

  • Frossa och av den framkallade kramper
  • Hög feber
  • Andningssvårigheter
  • Man blir förvirrad och kan vara svår att få kontakt med
  • Man kan bli magsjuk, ha kräkningar och diarré
  • Ont i mage och rygg
  • Muskelsvaghet och orkeslöshet vilket drabbar främst äldre människor)

Om symptomen

För en lekman kan det vara svårt att diagnostisera sepsis, eftersom symptomen är snarlika de som uppträder vid andra sjukdomar. En läkare kontrollerar puls, blodtryck, syremättnaden i blodet och andningsförmågan. Blodprov och CRP lämnas. På sjukhus kan prover från urin, blod och näsa samt infekterade sår tas innan man behandlas med antibiotika. Röntgen förekommer.

Söka hjälp för sepsis

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Om du eller någon närstående verkar förvirrad eller har svårt med respirationen ska 112 genast kontaktas. Sjukvårdsupplysningen kommer dirigera dig till vad nästa steg är, om du behöver läggas in på sjukhus för kontroll eller om det räcker med att träffa läkare och lämna prover på vårdcentral.

Vem kan få sepsis?

Alla kan få sepsis men det är främst äldre och redan sjuka som är extra utsatta. Cancer, diabetes och olika hjärtkärlsjukdomar förvärrar symptomen och komplikationerna av sepsis. Är man under 50 år och i övrigt fullt frisk blir man oftast inte sjuk i sepsis. Unga klarar sjukdomen bättre.

I vilken ålder får man sepsis?

Det är vanligare att får sepsis i hög ålder än som ung. Det är ovanligt att barn får sepsis, men för tidigt födda barn bär på ökad risk för att få åkomman. Barns immunförsvar är inte fullt utvecklade vilket gör svårare för kroppen att stå emot sjukdomen.

Hur länge är man sjuk i sepsis?

Insjuknar man i sepsis får man räkna med att bli inlagd på sjukhus under en eller ett par veckor. Lättare fall av sepsis kan botas med adekvat antibiotikabehandling. Det är inte alla som får svår sepsis som kan bli botade och en av 10 patienter med sepsis dör enligt statistiken.

Smittar sepsis?

Ja, sepsis smittar och då främst på grund av antibiotikaresistenta bakterier. Därför ska min aldrig använda mer antibiotika än föreskrivet. Om man brukar droger ska man inte dela sprutor med varandra eftersom detta kan leda till sepsis. Man ska inte heller tatuera sig med använda nålar eller använda andras piercingar.

Kan man undvika sepsis?

Det går inte att förebygga sepsis i enskilda fall, men riskfaktorer är bland annat rökning, hög alkoholkonsumtion och fetma. Lev därför sunt och motionera varje dag. Barn kan undvika sepsis i stor utsträckning genom att delta i det allmänna vaccinationsprogrammet som skolorna runt om i landet erbjuder.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0