Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion

Svensk forskning har visat, vilket går att läsa mer om i vetenskapstidskriften British Journal of Sports Medicine, att om man är över 60 år och ägnar en stund dagligen åt gympa i hemmet eller arbete i trädgården så kan risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död minska markant.

Forskarna som arbetat vid Karolinska Institutet, men även på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), beskriver att de ovan nämnda aktivitetsformerna är relativt enkla och passar bra för de äldre som inte direkt är aktiva. Ungefär 4000 stycken 60-åringar boendes i Stockholm har studerats och kontinuerligt följts vad avser hälsan i hjärta och kärl i närmare 12 års tid.

Hur studien gick till?

Deltagarna fick inledningsvis genomgå hälsoundersökningar samt ge svar på frågor som berör deras livsstil så som rökning, matvanor, alkohol och daglig fysisk aktivitet. De fick även svara på om och hur ofta de exempelvis ägnade sig åt gympa i hemmet, arbete i trädgården, plocka blåbär eller underhålla bilen under tolvmånadersperioden som senast passerat.

Frågor som berörde hur ofta deltagarna lade tid på mer planerad och organiserad motion ställdes även till deltagarna. De fick även genomgå fysiska tester och provtagningar som syftade till att undersöka blodsocker, nivåer av blodfetter, blodets koaguleringsförmåga som alla anses vara en riskfaktor för stroke och hjärtinfarkt om de är förhöjda.

Äldre man motionerar

Resultaten från studien

Vid studiestart levde en del deltagarna ett dagligt aktivt liv med lägre risk för hjärt- och kärlbesvär än den grupp som var mer stillasittande i vardagen. Detta gick att se på lägre halter av blodfett, smalare midja och männen hade en lägre insulin och glukosnivåer i blodbanan samt lägre risk av blodkoagulering.

Forskarna fann samma resultat hos gruppen som motionerade organiserat och regelbundet men utan vardagsaktivitet. De deltagare som mådde bäst levde aktivt och motionerade regelbundet. Studien kunde påvisa att de med högst aktivitetsnivå i sin vardag kunde sammankopplas med en lägre risk, hela 27%, att drabbas av stroke och hjärtinfarkt samt 30% lägre risk att dö i förtid.

Vardagsmotion

Elin Ekblom Bak som är forskare vid Karolinska Institutet beskriver att fynden från studien är extra viktiga för de äldre individerna i samhället. Detta just för att de äldre oftast har svårare för en mer intensiv träning och därför ofta rekommenderas att motionera och röra på sig i vardagen.  

De forskare som genomfört studien tror att förklaringen till resultaten tar avstamp från de biologiska faktorerna. Om man sitter ner mycket så sänks energiomsättningen, kallas även för metabolism, i kroppen och kroppen börjar gå på lågvarv. Om man däremot rör på sig eller står upp så ökar metabolismen i kroppen.

Det kan dock vara en förklaring att se till hur mycket musklerna får arbeta. Det kräver nämligen ingen ansträngning hos musklerna när någon är stillasittande. Detta kan i sin tur rubba kroppens normala produktion av hormoner, vilket på sikt även kan påverka andra vävnader och organ som finns i kroppen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0