Post Antibiotika

Ny undersökning kring livet efter antibiotikan Antibiotika har under den senaste tiden varit ett mycket omdiskuterat ämne i Sverige. Debatten har framför allt lyfts av veganer och vegetarianer då dessa menar att köttätandet gör att människor blir mer och mer resistenta mot antibiotika. Därför har forskare nu kollat närmre på hur livet ser ut efter ...

Antibiotic resistance

Ny undersökning kring livet efter antibiotikan

Antibiotika har under den senaste tiden varit ett mycket omdiskuterat ämne i Sverige. Debatten har framför allt lyfts av veganer och vegetarianer då dessa menar att köttätandet gör att människor blir mer och mer resistenta mot antibiotika. Därför har forskare nu kollat närmre på hur livet ser ut efter antibiotikan.

Forskningsgruppen som kollar närmre på frågan har samlat elva forskare med olika bakgrunder. Temat på forskningen kallas post-antibiotic futures och två av forskarna i gruppen, vid namn Cecilia Lenander och Kristofer Hanson, har nyligen gjort ett utlåtande kring forskningen. De menar att samhället är uppbyggt kring antibiotikan och det är därför viktigt att se över användningen.

Viktigt att ta fram underlag inför framtiden

En av de viktigaste punkterna är enligt forskarna att skapa en bild kring hur framtiden kan se ut. De är särskilt intresserade av olika typer av dystopiska syner på framtiden. Under de senare åren har nämligen ämnets lyfts upp i både politiken och i media.

En av de frågor som forskarna ställer sig är om framtiden faktiskt endast är negativ, eller om det också finns positiva aspekter. För att få en bättre bild kring detta har de bjudit in en mängd olika forskare. En av dessa är bland annat Nik Brown som är en välkänd sociolog.

Antibiotika är en global fråga

I sina diskussioner och studier så har forskarna kommit fram till att antibiotikafrågan är en global fråga. Det handlar alltså inte endast om enskilda stater, utan alla länder i hela världen måste ta ansvar. Det kan exempelvis handla om att ändra regelverk så att användandet av antibiotika minskar.

Forskargruppen har också jämfört frågan med klimatet, framför allt då den kan påverka framtiden på ett förödande sätt. De menar också att klimatet hänger ihop med antibiotika. Detta då varmare klimat innebär att nya typer av sjukdomar kan spridas från djur till människor, något som också kan göra att antibiotikan inte längre hjälper.

Sverige är i framkant i jämförelse till grannländer

När det kommer till Sveriges grannländer så är de inte lika restriktiva med hur antibiotika används. Det går exempelvis att köpa antibiotika i vanliga butiker i en mängd olika länder. Det är därför viktigt att man i Sverige fortsätter på samma bana.

Forskarna menar också att den ökande turismen har gjort att olika typer av resistenta bakterier kan spridas enklare. Det finns exempelvis risker att vara på sjukhus utomlands och få med sig en elak bakterie hem till Sverige. Det kan till och med vara så att man inte får några symptom.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0