Reparera Stroke

Kan stroke botas? Att få en stroke påverkar människor negativt på extremt många sätt. Det kan bland annat innebär att man förlorar känsel, hörsel och syn. I vissa fall kan människor till och med förlora medvetandet helt och hållet. Därför försöker forskare hitta sätt att reparera de skador som sker vid en stroke. Ett av ...

Stroke

Kan stroke botas?

Att få en stroke påverkar människor negativt på extremt många sätt. Det kan bland annat innebär att man förlorar känsel, hörsel och syn. I vissa fall kan människor till och med förlora medvetandet helt och hållet. Därför försöker forskare hitta sätt att reparera de skador som sker vid en stroke.

Ett av de senaste försöken att förstå hur hjärnan kan repareras efter en stroke har gjorts vid Lunds Universitet. Forskare där har bland annat lyckats återställa rörlighet och känsel i försöksdjur. Detta har gjorts genom att forskarna transplanterade nervceller från omprogrammerade celler från människor in i de olika djurens hjärnor.

Hur påverkades djuren?

Så tidigt som sex månader efter att transplantationen gjordes så kunde forskarna se att de nya cellerna började reparera cellerna som tagit skada vid stroken. Detta menar Zaal Kokaia som är professor vid Lunds Universitet. Studien gjordes tillsammans med Olle Lindvall och Sara Palma-Tortosa vilka intygar resultaten.

Zaal Kokaia och de resterande forskarna har tidigare gjort en mängd andra studier där de transplanterat nervceller från människor till djur för att se hur de kan reparera hjärnskador. De är därför nöjda med det nya resultatet, även om de inte är säkra på hur cellerna bildar förbindelser i försöksdjuren.

Spårningstekniker

För att försöka spåra effekterna av de nya cellerna så har forskarna använt sig av en mängd olika metoder. Det rörde sig bland annat om spårningstekniska verktyg och elektronmikroskopi. Genom dessa metoder kunde de med ljus avaktivera aktiviteten i de transplanterade cellerna och på så sätt se resultaten de gjort i försöksdjuren.

Forskarna kunde genom spårningstekniker också se hur de transplanterade cellerna hade vuxit över mellan de olika hjärnhalvorna i försöksdjuren. Det innebar således att de friska cellerna som kom från människan faktiskt spred sig i försöksdjurets hjärna. Detta är synnerligen anmärkningsvärt då inga tidigare studier har kunnat påvisa ett liknande resultat.

Viktigt inför framtiden

Vad som gör denna forskning viktigt inför framtiden är att det går att konstatera att strokeskadade hjärnor faktiskt kan räddas. Även om det bara var på försöksdjur i denna studie så lovar det gott inför framtiden. Detta menar Olle Lindvall som dock understryker att det är en lång väg kvar.

Forskargruppen menar också att man måste fortsätta att forska inom ämnet. De vill framför allt veta mer kring hur de olika hjärnhalvorna påverkas av cellerna. Gruppen understryker också att det är viktigt att kolla närmre på olika typer av biverkningar innan det görs tester på människor. Detta för att människor inte ska skadas vid potentiella tester.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0