Så ska tekniken bli lättare att ta till sig

Teknik att inte må dåligt av I sin bok ”Designing with the Body: Somaesthetic Interaction Design” skriver Kia Höök om hur det kan hjälpa att ha ett kroppsligt estetiskt förhållningssätt när man utvecklar sätt att interagera med ny teknik. Hitintills har interaktionen skapats först och främst utifrån en språklig orientering. Kia Höök är professor i ...

Lätt teknik

Teknik att inte må dåligt av

I sin bok ”Designing with the Body: Somaesthetic Interaction Design” skriver Kia Höök om hur det kan hjälpa att ha ett kroppsligt estetiskt förhållningssätt när man utvecklar sätt att interagera med ny teknik. Hitintills har interaktionen skapats först och främst utifrån en språklig orientering.

Kia Höök är professor i interaktionsdesign på KTH och hon menar att om man istället skulle välja att fokusera mer på erfarenheter, upplevelser och estetik i utvecklande av design så skulle det bli en bättre designmetod. Då skulle den nämligen vara långsammare och mer välgrundad, och passa människors kroppar bättre.

Vad är somaestetisk design?

Somaestetisk design är ett begrepp som dykt upp på senare år. Det är en typ av design som handlar just om att designa i harmoni med kroppen, med utgångspunkten att kropp, känslor och tankar är tätt sammanflätade och att alla delar behöver få rymmas i designen.

Det finns massor av nya material att använda nu, med ny teknik. Det kan vara till exempel genom robotar, material som kan ändra form eller interaktiva textilier. Det är handlar inte på samma sätt som tidigare om att utveckla appar eller annan typ av mjukvara, utan om helt nya möjligheter.

Problem och möjligheter

Kia Höök menar att vi behöver ändra förhållningssättet till den digitala tekniken om vi inte ska bli ännu mer stressade än vi redan är. Det finns en risk att tekniken skapar beteenden eller till och med beroenden vi inte mår bra av. Därför måste en större del av människan tas med i utvecklingen.

Med ett somaestetiskt synsätt går det att låta olika kulturella synsätt, kroppar och upplevelser påverka arbetet med design. Olika kroppar kan behöva olika saker. Det kan handla om att gamla och unga människor har olika behov, eller att kvinnor och män behöver olika saker. Kulturella sammanhang och klass är andra faktorer som kan påverka utvecklingen av designen.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0