Små barns skärmvanor

Forskning om småbarns digitala teknik-användande

Malmö är en stad som nyligen fick sin högskola uppgraderad till ett universitet. På Malmös universitet tänker man dra igång en ny slags forskning där tanken är att forska på och undersöka riktigt små barns användande av digital teknik i hemmen. Det handlar om barn i den unga åldern 0-3 år.

En anledning till forskningen är att det inte alls finns särskilt mycket forskning sedan tidigare på området och mycket av forskningen som finns gäller lite äldre barn. Att forska på så pass unga barn i så låg och tidig ålder är något av ett outforskat område, så kallad okänd mark.

Problem med forskning med mycket unga barn

Forskningen har verkligen varit i det närmaste obefintlig när det gäller de allra yngsta barnen i åldrarna 0-3 år men nu ska det alltså faktiskt bli lite ändring på det. Hur använder de små barnen de olika surfplattorna i hemmen? Som en pekbok? En leksak? Och hur länge, vilka tider?

Forskarna är ivriga att få forska på barnens användande av plattorna i barnens egen hemmiljö. Men det medför en del problem och en och annan ny typ av forskningsmetod kan behövas. Hur gör man t.ex. om barnen är sjuka, hur gör man forskningen flexibel och planerar det hela på ett effektivt vis så forskningen kan bedrivas?

Digitala medier vävs ihop

Ett annat mål med forskningen är att få nya och förbättrade insikter i de mer komplexa processerna där digitala medier vävs ihop mer och mer och liksom går in i varandra när olika medier kan kombineras. Tv-kanaler, spel och hemsidor eller digitala interaktiva pekböcker och appar med samma figurer och berättelser för barnen.

Hur gör barnen när det gäller det och hur konsumerar de och tar del av det digitala i vår tid? Det kan forskarna lära sig mer om genom studien som de tänker hålla på med under en period på cirka fyra år där de ska följa olika familjer och deras småttingar.

Småttingar

De små småttingarna växer och växer, och de börjar i väldigt ung ålder men sedan utvecklas de snabbt och börjar lära sig att både prata och räkna samt krypa och gå. De utforskar den vanliga världen men även den digitala, men förstår de skillnaden mellan det digitala och den vanliga världen?

Småttingarnas konsumtion av digitala medier som plattor börjar i unga år. Gör det dem bättre på surfplattor för att de växer upp med dem? Påverkar det deras ”digitala kompetens”? Eller kan det vara bättre att utforska världen analogt först och lära sig rita eller peka på nåt i bok innan man lär sig peka på skärm?

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0