Stöd förbättrar parrelationen

Stöd förbättrar parrelationen

En graviditet i en parrelation kan för många vara påfrestande då det dels är fysiskt påfrestande för kvinnan men också ställer krav på mannen. En graviditet är en stor omställning och kräver därför en större förståelse för varandra, vilket kan vara svårt för paret att hantera på egen hand i samband med en graviditet.

Med stöd av vården, familj och vänner så kan en parrelation i samband med graviditeten stärkas påtagligt. Att själva försöka pussla ihop vardagen och relationen i samband med en graviditet kan för många vara svårt. Dock kan stöd från utomstående bidra till att parrelationen blir starkare än någonsin under och efter förlossningen.

Studie om parrelationer i samband med graviditeten

I en doktorsavhandling genomförd av Caroline Bäckström så har man studerat par med förstagångsmammor fram till 6 månader efter förlossningen. Doktorsavhandlingen har visat på stora skillnader mellan par som har kunnat erbjudas stöd under graviditeten och för par som inte har fått stöd.

Enligt studien så har par som kunnat erbjudas samtal med vården men som också fått stöd från vänner och familj fått en starkare parrelation under graviditeten. Denna parrelation har också blivit starkare efter förlossningen och gjort vardagen enklare samtidigt som förståelsen för varandra har ökat. Detta har lett till att hela familjen blivit tryggare.

Stöd till paren

Par som har haft möjlighet att gemensamt delta i samtal med vården men också deltagit i föräldraträffar och andra sammankomster har blivit tryggare i sin föräldraroll. Även stöd från familjen och vänner har visat sig påverka positivt och likaså att interagera med likasinnade på sociala medier på nätet.

Caroline Bäckströms doktorsavhandling har visat att genom stöd från vården så har det bidragit till att föräldrarna känner sig tryggare i sina roller. Detta har också bidragit till att parrelationen har blivit starkare, även efter förlossningen. Att erhålla stöd gör att paren enklare klarar övergången till att bli en familj.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0