Styrkan av meditation

Meditation bidrar till genomtänkta beslut Forskning i gränslandet mellan filosofi och neurovetenskap visar att meditation är bra för intellektet och gör det enklare att fatta bra beslut. Barbro Fröding, filosofiforskare vid KTH och Walter Osika, docent i klinisk neurovetenskap vid KI, menar att meditation är ett sätt att stimulera hjärnan och fatta välgrundade och hållbara ...

Meditation bidrar till genomtänkta beslut

Forskning i gränslandet mellan filosofi och neurovetenskap visar att meditation är bra för intellektet och gör det enklare att fatta bra beslut. Barbro Fröding, filosofiforskare vid KTH och Walter Osika, docent i klinisk neurovetenskap vid KI, menar att meditation är ett sätt att stimulera hjärnan och fatta välgrundade och hållbara beslut.

Enligt Fröding kan meditation öka kognitiv flexibilitet, det vill säga möjligheten att kunna tänka i flera olika perspektiv, samt förbättra koncentrationsförmåga, minneskapacitet och känsloregleringen. Detta kan leda till utveckling av ett beteende där människan handlar mer med medkänsla, vilket sin tur gör att människan kan fatta bättre, mer ansvarsfulla och mer välinformerade beslut.

Dåliga beslut i pressade situationer

Fröding menar att människan många gånger fattar dåliga beslut som varken är långsiktiga eller genomtänkta. Detta sker framför allt i pressade situationer. I takt med att samhällsutmaningarna och globala problem blir svåra att lösa, fattas allt fler dåliga beslut. Människan känner sig överväldigad, vilket kan leda till felprioriteringar.

Neurovetenskapliga studier såväl som historiska beslut visar att människan inte alltid fattar socialt hållbara och långsiktiga beslut. Under stress kan beslutsfattaren drabbas av tunnelseende och känslor kan ta över förnuftet. Detta kan leda till att besluten gynnar individen istället för kollektivet. Riskbedömningen försämras och beslut fattas i ett snävt och egocentriskt perspektiv.

Kognitiva färdigheter går att utveckla

Studier visar vidare att det går att utveckla människans kognitiva färdigheter. Walter Osika, docent i klinisk neurovetenskap vid KI, och filosofiforskaren Barbro Fröding visar att meditation kan stimulera hjärnans funktioner och öka den kognitiva flexibiliteten. Detta innebär att människan lättare kan se saker ut olika perspektiv samt kontrollera känslor.

Meditation ökar även koncentrationsförmågan och minneskapaciteten, vilket är viktigt vid beslutsfattande. Med andra ord kan människor själva påverka sitt beteende och träna upp förmågan att fatta ansvarsfulla, hållbara och medvetna beslut. Väl genomtänkta beslut karaktäriseras av långsiktighet, rättvisa, opartiskhet, ärlighet och självdistansering. Forskarna menar att meditation bidrar till ett mer ansvarsfullt sätt att fatta hållbara beslut.

Är meditation flum eller vetenskap?

Det finns många som höjer på ögonbrynen när meditation kommer på tal. Många anser att det är både flummigt och ovetenskapligt. Forskarnas resultat är dock baserat på seriösa vetenskapliga studier. I studierna testas neuropsykologiska funktioner och hjärnans strukturella och funktionella förändringar vid meditation studeras ingående. Detta sker genom att röntga hjärnan.

Forskarna konstaterar att det finns goda belägg och vetenskapliga bevis för att meditation har positiva och påvisbara effekter på hjärnans centrala kognitiva funktioner som är viktiga vid beslutsfattande. Endast vissa former av meditation har en bevisad påverkan. Mindfulness, focus attention training och compassion training var den typ av meditation som testades i undersökningen.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0