Svårt att minimera hushållsavfall

Ny forskning visar att svenska hushåll har svårt att minska avfallet. Svenskar är duktiga på att källsortera, men däremot är mängderna hushållsavfall höga. En svensk person bidrar med 473 kilo hushållsavfall per år i genomsnitt. Forskningen visar att svenska hushåll tycker att det är svårt att minimera avfallet på grund av rådande samhällsstrukturer.

Mimmi Bissmonts står bakom studien ”Reducing household waste: A social practice perspective on Swedish household waste prevention”. Utöver sin tjänst på VA SYD är hon även forskare vid Malmö universitet. Detta är hennes licentiatavhandling där hon har djupintervjuat svenska hushåll såväl som dem som aktivt jobbar för att förebygga mängden avfall, de så kallade ”Zero Wasters”.

Vilka är ”Zero wasters”? 

”Zero wasters” är ett begrepp som syftar till den grupp som aktivt vill minska mängden sopor och avfall. De problematiserar den privata konsumtionen och uppmanar till aktiva val. Bland annat uppmanar de till olika former av köpstopp. Grundtanken är att sträva mot att inte slänga något.

Det är vanligt att ”Zero wasters” kommunicerar via bloggar och andra sociala medier. Dessa bloggar vill bevisa att det finns stora möjligheter att minska sin privata konsumtion och sitt avfall. Zero waste-bloggarna är starka motståndare till slit-och-släng-samhället och samhällsnormen där shopping är ett fritidsintresse. De ger ofta tips om hur individer kan agera för att minska avfallet.

Hög tröskel för avfallsminimering 

Svenskar är duktiga på återvinning och källsortering, men däremot inte särskilt bra på att minska avfallet. Attityderna kring avfallsminimering spelar stor roll för resultatet har tidigare forskning visar. Mimmi Bissmont undersöker vad det är som gör att avfallsminimeringen upplevs som svår och finner att många hushåll upplever att tröskeln är för hög.

Många upplever att det är svårt att avstå från shoppingen eftersom de gillar att handla saker. Många tycker även att det är för krångligt att hitta produkter utan förpackningar och plast vilket gör att omställningen har en negativ påverkan på vardagslivet. Den svenska normen och samhällsstrukturerna gör att det inte är lätt för hushållen att minimera avfallet.

Tips för att minska avfallet 

Den som vill göra konkreta handlingar för att minska avfallet kan börja med att se över sina konsumtionsvanor. Vad och varför inhandlas vissa produkter? Går dessa att tillgodoses på något annat sätt. Ibland går det att låna, hyra eller dela vissa saker istället för att köpa nytt.

Att reparera föremål förlänger livstiden och minskar att saker slängs. Sist men inte minst, kasta inte saker i onödan! Sortera, återvinn och skänk bort sakerna istället. En femtedel av allt hushållsavfall består av saker som går att använda och därför är det en god idé att se över vad som slängs.

Källa: https://mau.se/nyheter/zero-wasters-moter-stort-motstand/

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0