Synestesi

Sammankopplade sinnesintryck: synestesi

Färger, former, ljud och smak. För de flesta är sinnesintryck separata från varandra, men ungefär en fjärdedel av befolkningen kopplar ihop dem och ser bokstäver, siffror och kanske även veckodagar i specifika färger.
Det finns många former av synestesi, berättar Janina Neufeld, forskare vid KIND, ett forskningscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska Institutet.

Hur synestesi upplevs skiljer sig åt mellan olika människor.
– En del synesteter kan titta på ett papper och faktiskt se olika färger där, som ofta framträder som en aura runt de svarta bokstäverna. Andra beskriver det mer som upplevelser på en inre skärm, säger Janina Neufeld.
Hon menar att det finns alla möjliga kombinationer av funktionsvarianten.

Abstrakt till konkret

Synestesi betyder samtidig förnimmelse. Forskning tyder på att det är själva begreppet – idén om någonting – som leder till en synestetisk upplevelse såsom att måndagar är blå.
Det är ofta siffror och datum som kopplas samman med färger, former eller ljud. En teori är att det är hjärnans sätt att göra abstrakta begrepp mer konkreta.

I viss mån är synestesi ärftligt. Men vilka sinnesintryck som kopplas ihop med en extraupplevelse varierar från person till person.
Individuella erfarenheter kan i vissa fall förklara kopplingen. En synestet i USA visade sig ha en uppsättning kylskåpsmagneter, där bokstävernas färger stämde överens med hur många med synestesi upplevde dem. Magneterna var populära i USA på 70-talet.

Studier om koppling till autism

Janina Neufeld deltar i ett forskningsprojekt om samband mellan synestesi, autism och andra psykiatriska tillstånd.
Flera forskare har upptäckt liknande upplevelser hos autister och synesteter, som till exempel en känsla av överstimulans, att det blir för mycket intryck. De kan också känna att de har ett större fokus på detaljer.

– Vi vill veta vad grunden är till att synestesi och autism förekommer tillsammans, säger Janina Neufeld om det nystartade projektet. Men det finns data som pekar på en tydligare koppling till ett annat psykiatriskt tillstånd – tvångssyndrom.
– De har ofta en tendens till magiskt tänkande, att man upplever att saker har en viss betydelse.

Positiv förmåga

Även om kopplingar kan göras mellan synestesi och autismspektrumtillstånd eller andra psykiatriska diagnoser, är synestesi inte någon funktionsnedsättning.
Det finns också kopplingar till önskvärda egenskaper som förbättrat minne och kreativitet.
– Det finns många konstnärer som berättar om sin synestesi och förekomsten av synestesi är högre bland konststudenter, säger Janina Neufeld.

Synestesi upplevs av de flesta som något positivt, och något som berikar deras värld.
Janina Neufeld hoppas att vidare forskning kan ge större förståelse för hur vi alla fungerar.
– Synestesi visar att vi upplever världen på olika sätt. Vår inre värld är inte bara en reflektion av yttervärlden, utan något vi gör med intrycken, säger hon.

Källa

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0