Trä får oss att må bättre

Träets positiva egenskaper

Det finns hälsofördelar att använda trä som byggnadsmaterial visar nu ett avslutat forskningsprojekt som går under namnet Wood2New. Forskarna konstaterade att det finns en mängd bra fördelar förutom att trä finns i stora mängder, går snabbt att bygga med och ger en flexibilitet för designern. Trä kan även binda koldioxid och jämna ut luftfuktigheten.

Inbjudna deltagare från byggbranschen kunde i Linköping på avslutningsseminariet för projektet konstatera att det inte finns något som gynnar användningen av trä i EU:s regelverk. I de tre största nordiska länderna används trä betydligt mer i interiörer, vilket enligt Ed Suttie, forskare vid Building Research Establishment, kan bero på tillgång och tradition.

Suger upp fukt och avger värme

I Finland har forskare vid Aalto-universitetet visat att träet suger upp och avger fukt, vilket leder till ett bättre inomhusklimat. Med värmekamera har det gått att påvisa att processen när fukt sugs in i träet, alstrar värme som kan värma upp ett rum. Denna uppvärmningseffekt kan användas i nybyggda trähus.

De nybyggda bostadshusen i trä i Sundbyberg visar i praktiken vilken skillnaden blir. Beräkningar på förhand visade att uppvärmningen skulle uppgå till 74,6 kWh per kvadratmeter och år men efter färdigställandet och inflyttningen visade resultatet att det snarare landande på 49,2 kWh per kvadratmeter och år. Orsaken kan vara träets inneboende egenskaper att hålla energi över dagen.

Bygg i trä

Hälsofördelar

I projektet Wood2New har även andra fördelar lyfts fram som träets mer psykologiska effekter på människan. Det handlar om hur det känns att ta på och att man ofta upplever en träyta som varmare än andra material. Forskarna vid Treteknisk har studerat hur patienter på sjukhus med träinteriörer skrivits ut snabbare.

Även i Finland har studier visat att det finns hälsofördelar med att använda mer trä i vården. Trä har en bättre akustik och luftkvaliteten inom vården förbättras. Att använda mer trä i olika vårdmiljöer rekommenderas av 90 procent av de tillfrågade. Yrsa Cronhjort, arkitekt och koordinator för Wood2New, menar att trä ger arkitekten större friheter.

God affärsmodell

När ett enstaka material visar upp så många fördelar finns det givetvis stora intressen att vidareutveckla konceptet. Hållbarhet har också blivit något som för många företag kan skapa en konkurrensfördel och en viktig aspekt av företagets affärsmodell. Det finns både ekonomiska incitament såväl som hälsogrundade att börja använda mer trä i byggnader.

Resultaten från det treåriga europeiska forskningsprojektet har i huvudsak visat betydelsen av vilket material vi väljer inuti våra byggnader och att de boendes välbefinnande därmed går att påverka till det bättre. Det finns egentligen ingenting som missgynnas av att vi på ett ekologiskt sätt börjar framhålla trä som ett mer självklart alternativ i våra byggnader.

Forskningsprojektet hela namn är Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction. Projektet påbörjades i mars 2014 och har alldeles nyligen avslutats. I projektet ingår ett femtontal partners från sex länder. Finansieringen kommer från WoodWisdom-Net forskningsprogrammet tillsammans med nationella finansiärer. Projektet har pågått inom ramarna för ERA-NET plus Action WoodWisdom-Net+.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0