Tvångstankar

Blockera tvångstankar med hjärnstimulans

Tvångssyndrom innebär att en person har olika typer av tvångstankar som leder till problem i vardagen. Exempel på tvångstankar är överdriven hygien som att ständigt tvätta händerna eller duscha flera timmar om dagen. Många gånger innebär tvångstankarna också att den drabbade måste utföra vissa saker i en bestämd ordning.

Tvånget är ofta så illa att det kraftigt försämrar personens livskvalitet och ibland till och med gör det omöjligt att ha ett yrkesarbete. Exempelvis kommer hen inte hemifrån på grund av att kontrollrutinerna aldrig tar slut. Det kan till exempel handla om att kontrollera att spisen är avstängd och att dörren är låst hundratals gånger.

Så fungerar behandlingen vid tvångssyndrom

Eftersom tvångssyndrom antas bero på överaktiva nervimpulser fokuserar behandlingen på att kontrollera impulserna. Behandlingen går till på så sätt att en elektrod implanteras i hjärnan för att öka stimuleringen av nervimpulserna. Stimuleringen leder till att nervtrådarna blir överstimulerade vilket gör att de slutar med att skicka iväg impulser.

En viktig fördel med denna typ av behandling är att den innebär ett minimalt ingrepp och att den är reversibel. Så fort strömmen till elektroden stängs av återgår nervimpulserna till att skicka iväg signaler igen. Behandlingen har också visat goda resultat vid andra sjukdomar som till exempel den neurologiska sjukdomen Parkinson.

Effekt av behandlingen

Hjärnstimulering med elektroder vid tvångssyndrom är än så länge en ovanlig behandlingsmetod. De patienter som erbjudits operationen har dock omedelbart efter behandlingen fått en mycket högre livskvalitet. Vissa patienter som opererats blir i princip symptomfria då 90 % av deras symptom försvinner efter att de fått elektroderna inopererade i hjärnan.

Minst 50 % av patienterna har fått en minskning med upp till 30 % av symptomen. Även lägre förändringar på till exempel 10 % har dock stor betydelse. En sådan liten minskning kan till exempel innebär att en patient klarar av att duscha på en halvtimme istället för åtta timmar.

Ovanlig behandling

Metoden att operera in elektroder i hjärnan vid behandling av tvångstankar är ovanlig. I Sverige har cirka 10 personer opererats i Umeå och två patienter i Stockholm. Internationellt är det ungefär 200 patienter som har genomgått behandlingen. Behandlingen är dock vanlig vid neurologiska sjukdomar som till exempel Parkinson.

Tvångstankar behandlas ofta med olika former av psykoterapi som till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT) eller läkemedel. Det är dock inte alla som svarar bra på dessa typer av behandlingar och det tar ibland lång tid att bli bättre. Att få en operation kan för många därför upplevas som ett bra sätt att snabbt få högre livskvalitet.

Källa:

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0