Utbildning ger bättre hälsa

Utbildning hand i hand med bättre hälsa CHESS – Centrum för forskning om ojämlikhet och hälsa finns vid Stockholms universitet. Denny Vågerö, professor, är en av flera forskare som genomfört en studie där de har kunnat påvisa att en hög utbildning skapar en bättre hälsa och förlänger livslängden hos individen som utbildar sig. Det visade ...

Utbildning hand i hand med bättre hälsa

CHESS – Centrum för forskning om ojämlikhet och hälsa finns vid Stockholms universitet. Denny Vågerö, professor, är en av flera forskare som genomfört en studie där de har kunnat påvisa att en hög utbildning skapar en bättre hälsa och förlänger livslängden hos individen som utbildar sig.

Det visade sig nämligen i studien att de individer som är lågutbildade uppvisar en sämre hälsa och lever kortare. Det gick nämligen att påvisa att de individer med högre utbildning uppvisar generellt längre livslängd vilket visar på att klyftorna mellan högutbildade och lågutbildade växer och skillnaderna grupperna emellan blir tydligare.

Samband mellan hälsa och utbildning

Denny Vågerö som är professor inom medicinsk sociologi vid CHESS berättar att det finns starka samband just mellan hälsa och utbildning men även överlevnad och utbildning. Från grundskolenivå och uppåt så går det att se att om man förbättrar sin hälsa i genomsnitt förlänger man sin livslängd.

Man kan leva längre om man har gått på universitet, man lever kortare om man bara gått på grundskolan; skillnaden är fem år. Och om trenden fortsätter så som den är nu så kommer klyftan att öka ännu mer. Om tio år så kan kan det röra sig om en skillnad på 8 år, menar Denny.

Utbildning på Högskola

Ojämlik hälsa

Det har även kunnat påvisats att om en individ tar en doktorsexamen jämfört med att istället ”bara” ha tagit högskolepoäng så syns skillnad i livslängden. Rökning och alkohol kan inverka på lågutbildades möjligheter till ett långt liv men samtidigt kan konsumtionsvanor enbart till en tredjedel förklara den rådande klyftan.

Vid Kungliga vetenskapsakademien presenterades resultaten av studien vid ett symposium. Där ställdes frågan: Det finns ett omfattande utbildningssystem i välfärdsstaten, varför då denna ojämlika hälsa? Under symposiet kunde konstateras vidare att det behövs fler studier som kan undersöka flera faktorer så som inkomstskillnader, utbildningskvalité och uppväxtförhållanden för att finna mer svar.

Dokumentation från symposiet ”Health inequalities in modern welfare states

Do we understand present trends” på KVA 23-24 januari 2013.

Debattartikel i Dagens Nyheter 29 januari. ”Högutbildade lever längre i ett ojämlikt hälso-Sverige”.

Se även film om Denny Vågerös forskning om hälsa, klass och livslängd på Stockholm University Play.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0