Vikten av munhälsa!

Din viktiga munhälsa

En ny bok har kommit om vikten av att sköta om sin mun: ”Din hälsa sitter i munnen – 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv”, skriven av Pamela Andersson och Björn Klinge. Boken är baserad på frågor och svar från tv-program.

Författarna säger att munhälsan är viktig för hur resten av kroppen mår, något många kanske inte tänker på. Ett vanligt problem är att människor som lider av tandlossning ofta löper en högre risk att utveckla diabetes, än personer som inte har tandlossning, men det kan även gå från diabetes till tandlossning.

Bemötande på grund av munhygien

Eftersom munnen är central för oss är vi medvetna både om vår egen och andras. Dålig andedräkt eller fula tänder kan göra att en människa skäms och att andra personer bemöter personen på ett annat sätt än om denne har fina tänder och doftar gott. Vid exempelvis anställningsintervjuer är detta påtagligt.

Björn Klinge berättar att han under en period var ansvarig för tandvård för hemlösa och insåg då att munnens hygien var behäftad med skuldkänslor och skam. Det är inte enbart för personen som är utsatt som det är ett problem utan även den som betraktar kan känna skuld över sitt bemötande.

Viktig information om munhygien

Boken tar upp frågor om tandlossning, hål i tänderna, hur rökning kan påverka munhygienen, blodtrycket, vilken tandborste som är bäst, munsköljningspreparat och mycket annat. Frågorna är sådana som många funderar över och boken innehåller faktaavsnitt med god och lättillgänglig information. Författarnas intention är just att sprida kunskap till oroliga läsare.

Som tidigare nämnts, kan munhygienen påverka resten av kroppen. Vanliga folksjukdomar som kan påverkas är till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Att ha hål i tänderna, karies, är den vanligaste folksjukdomen vi har, även om den inte för smittan till andra individer. Det är trots det en folksjukdom som vi behöver vara medvetna om.

Tips för god munhygien

Författarna är dock positiva och förklarar att mycket går att förbättra med egenvård. Förutom att regelbundet besöka tandläkaren, kan man sköta om sina tänder genom att tänka enligt modellen ”2+2+2”. Klinge förklarar att det betyder att borsta tänderna två minuter två gånger per dag med två centimeter flouridtandkräm.

Vidare ska man använda tandtråd och tandstickor eftersom tandborsten bara når på sidorna av tänderna, inte mellan. Om man får problem med exempelvis tandlossning finns bra hjälp att få även då. Ofta kan en lös tand räddas men om inte, sätter tandläkaren in ett implantat så att man kan fortsätta att tugga som vanligt.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0