Pilates

Vad är pilates?

Pilates är en form av träning i vilken man främst fokuserar på styrka, kroppshållning och balans. Man lägger stor vikt vid att återskapa kroppens naturliga hållning. I pilatesträningen utgår man från fem grundläggande principer. Dessa är: andning, bäckenets placering, bröstkorgens placering, skuldrans stabilisering och rörelse samt huvudets och nackens placering.

Syftet med att träna pilates är att bygga upp sin kropps styrka och rörlighet. Man tränar den inre muskulaturen vilken är svår att komma åt vid allmän styrketräning. En annan skillnad är att man inte tränar endast en muskel i taget som vid allmän styrketräning, utan man tränar flera muskler samtidigt och även musklernas samarbete.

Redskap för Pilates

Pilates består av 500 grundövningar. Övningarna kan varieras och utvecklas i olika former. Vissa övningar kräver redskap. Ett av de vanligaste redskapen är pilatesbollen, även kallad balansboll. Pilatesbollen finns i olika storlekar, från 45 centimeter till 85 centimeter i diameter. Vilken storlek man ska använda beror på hur lång man är.

Ett annat redskap är pilateswheel. Det är ett litet hjul med vars hjälp man tränar både styrka och koordination. Ett tredje redskap är reformer. Det är ett bräde som man kan stå eller ligga på. Brädet kan dras eller skjutas åt olika håll. Genom ett fjädersystem kan man själv välja hur stort motstånd man vill ha.

Pilates

Fördelar med pilates

Det finns många fördelar med pilates. Det är en träningsform som vem som helst kan utöva då de olika övningarna enkelt anpassas efter varje individ. Den går att utöva i grupp men det funkar lika bra att träna ensam hemma med hjälp av till exempel YouTube där det finns många klipp med instruerande övningar.

Pilates är en effektiv, säker och skonsam form av träning. Man förbättrar balans och koordination samtidigt som man ökar sin kroppsmedvetenhet. Man övar också upp sin rörlighet och smidighet. Då det är en skonsam träningsform där övningarna alltid kan anpassas efter individen lämpar den sig även bra för rehabilitering vid skador.

Historien bakom pilates

Pilates uppfanns av en man vid namn Joseph Pilates. Han var en tysk-amerikan och levde mellan 1883 och 1967. Joseph Pilates led av bland annat astma, reumatism och rakitis (förr kallad engelska sjukan). För att förbättra sin hälsa provade han under sin levnad många olika träningsformer. Det var yoga, rörlighetsövningar och gymnastiska övningar.

Joseph Pilates noterade noggrant hur de olika övningarna och träningsformerna påverkade både hans fysiska och mentala hälsa och välmående. Utifrån detta underlag byggde han sedan upp en samlingsbank med de 500 olika grundövningarna som pilatesträningen än idag utgår från. Joseph Pilates har även skrivit flera böcker om sina olika träningsmetoder.

Pilates och yoga – likheter och skillnader

Pilates och yoga är två former av träning som många tror är snarlika varandra. Men exakt vad har dessa två träningsformerna för likheter, och vad skiljer dem åt? Det de har gemensamt är att ingen av dem är konditionsträning samt att båda fokuserar mycket på andningen. Men där slutar likheterna.

Vad är skillnaderna då? Yoga är en ungefär 5000 år gammal andlig indisk tradition där fokus ligger på meditation och mindfulness. Pilates däremot är en bara ungefär 100 år gammal metod för att träna upp kroppens styrka, rörlighet, smidighet, balans och hållning där det är vanligt att använda sig av olika träningsredskap.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0