Ohälsa

Ohälsa är allt som gör att vi inte mår bra

Många av oss är uppväxta med att man behöver ha synliga symptom eller ha feber för att man skall få känna sig sjuk. Att vara sjuk är motsatsen till att vara frisk mer än så behöver vi inte värdera begreppen. Vi vill ta ett vidt tag om ohälsa där vi räknar in allt ifrån nedstämdhet och dålig sömn till allvarliga sjukdomar.