Välkommen till VitaeNova!

Hälsa är att må bra. Vad som får oss att må bra är olika för olika människor. Vår övertygelse är att hälsa är ett resultat av ett samspel mellan vår insida och vår utsida.

Vi tror att kropp och knopp hänger ihop och därför har vi en holistisk syn på hälsa med en balanserad helhet i fokus.

VitaeNova tror på...
  • … en balanserad varierad kost utan halvfabrikat.
  • … daglig motion och pulshöjande aktiviteter.
  • … att en kropp i balans behöver färre mediciner.
  • … att goda skratt och kramar är viktigare än vi tror.

En veterinär frågar direkt vad vi ger hunden för foder! Varför får vi inte samma fråga om vår kost av vår läkare?

Vad är Hälsa?

Hälsa är att må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det vill säga vara fri från sjukdom och ha människor omkring dig som du tycker om.

VitaeNova strävar efter att hålla en neutral profil mellan den gamla läran och de nyare rönen.

  • Nyfikenhet med utgångspunkt i att kroppen har en egen läkande kraft.
  • Ifrågasättande när bakomliggande intressen inte har hälsan i fokus.

Innehåll

På VitaeNova.se utgår vi i huvudsak utifrån de fyra huvudområdena Kost, Aktivitet, Behandling och Ohälsa. Nedan beskriver vi närmare och ger exempel på underkategorier och ämnen inom respektive område.

Senaste poster från vår blog

Så ska tekniken bli lättare att ta till sig

Teknik att inte må dåligt av I sin bok ”Designing with the Body: Somaesthetic Interaction Design” skriver Kia Höök om hur det kan hjälpa att ha ett kroppsligt estetiskt förhållningssätt när man utvecklar sätt att interagera med ny teknik. Hitintills har interaktionen skapats först och främst utifrån en språklig orientering. Kia Höök är professor i…

Ekologisk mat i medvind

Saltå Kvarn förbättrade sitt företag med KTH:s Leancentrum Saltå Kvarn har framställt ekologiska varor sedan 1964, i huvudsak baserade på spannmål. Sedan start har företaget vuxit stadigt, och man har gått från tio till sextio anställda under de senaste tjugo åren. Anledningen till att företaget vuxit är ett ständigt ökande intresse för ekologisk mat. Men…

Antibakteriell gel ska minska antibiotikaanvändning

Antibakteriell gel ska minska antibiotikaanvändning Ett växande hot mot det skydd vi har vant oss vid från antibiotika är att bakterier i högre grad blir resistenta mot detta. Nu har forskare arbetat fram en gel som kan bidra till att minska nödvändigheten av antibiotika vid operationer och därmed motverka den stigande antibiotikaresistensen. Särskilt de som…

Teknik för minskat matsvinn

Teknik för minskat matsvinn Klimatfrågan är en fråga som är akut att ta hand om. Mycket behöver göras av politiker och företag, men det har även betydelse vad vanliga människor gör för val i sina liv. Att försöka vara medveten och leva så klimatsmart det går spelar roll för planetens framtid. En av de saker…

Plåster ska upptäcka hudcancer

Plåster ska upptäcka hudcancer Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag och förekomsten av framför allt malignt melanom ökar snabbt. För att analysera hudförändringar och avgöra om de är elakartade görs oftast ett mindre kirurgiskt ingrepp, biopsi, där en liten del av vävnaden tas bort och skickas på analys. Att upptäcka hudcancer…

Banbrytande ALS forskning

Banbrytande ALS forskning uppmärksammas av Science ALS är en neurologisk sjukdom som leder till muskelförtvining. Sjukdomen är obotlig och leder alltid till döden, oftast två till fem år efter diagnos. Nu publicerar den vetenskapliga tidskriften Science ny forskning som kan ligga till grunden för nya behandlingar för den fruktade sjukdomen. Forskarna i projektet har utvecklat…

Stöd förbättrar parrelationen

Stöd förbättrar parrelationen En graviditet i en parrelation kan för många vara påfrestande då det dels är fysiskt påfrestande för kvinnan men också ställer krav på mannen. En graviditet är en stor omställning och kräver därför en större förståelse för varandra, vilket kan vara svårt för paret att hantera på egen hand i samband med…

Cocktaileffekten

Cocktaileffekten En cocktailblandning är inom kemin ett uttryck som man brukar använda för att beskriva ett förhållande som kan beskrivas som problematiskt, när man blandar en rad olika kemikalier. Problemet med det, som gör det problematiskt med olika mediciner till exempel, är att effekterna av att blanda många olika kemikalier kan vara okända. Det medför…

Mens påverkar kvinnors prestation

Mens påverkar kvinnors prestation Det är vida känt att alla kvinnor har en menscykel på 28 dagar. Att ha mens är något naturligt som alla kvinnor har under många år av sin livstid. Men hur påverkar egentligen mensen hur kvinnor presterar? Det är något som inte är lika välkänt runt om i världen. Kvinnor får…

Undvik skador vid träning

Tips på hur man undviker skador vid träning Visserligen är det konstaterat att träning innebär att risken att bli sjuk minskar, samt färre skador i vardagslivet, men framför allt så förlängs livet. Det som är problemet med att träna är att hitta balansen med rätt träning och att undvika skador. Det tillhör inte ovanligheten att…

Fågelsång gör oss mer klimatsmart

När män hör fågelsång köper de mer ekologiskt I en artikel som går att läsa på SLU (Svenska Lantbruks Universitet) berättar mamman i en undersökning om att det visade sig att om män hör fågelsång i bland frukt och grönt i matbutikerna, köper de mer ekologiskt och då gärna morötter. Utan ljudet av fågelkvitter hade…

Kosttillskott av rödbetsjuice och koffein

Nya rön om kosttillskott av rödbetsjuice och koffein I en text som publicerades på Mittuniversitetets hemsida presenteras nya rön om rödbetsjuice och koffein som kosttillskott. Kosttillskott kan användas för att få en extra kick utöver en för övrigt välbalanserad kost och borde inte användas för att fuska med mat, sömn, träning eller återhämtning. Var för sig gav…

En hållbar matproduktion

En hållbar matproduktion Redan 2050 beräknas den globala folkmängden uppnå 10 miljarder, och redan idag svälter 3 miljarder människor runt om i världen. Det är inte så att jorden saknar resurser, de är bara otroligt snedfördelade och mycket av all producerad mat går till spillo i det som kallas matsvinnet. För att alla ska kunna…

Tomat skyddar mot stress

Tomat skyddar mot stress Hård träning orsakar stress i kroppen och det pågår mycket forskning kring hur man ska kunna reducera stressen med hjälp av rätt kost. Siamak Haghdoost är en av alla forskare som genomför studier med försökspersoner på motionscykel. Vältränade individer utsätts för tester för att se hur tomatjuice påverkar stressnivåerna. Efter att…

Forskning kring riskfaktorer

Forskning kring riskfaktorer En forskningsstudie från 2015 där Sahlgrenska akademin deltagit visar att allvarliga riskfaktorer för oss människor faktiskt kan påverkas av samhället. Men trots detta ökar ändå dödsfallen som direkt är kopplade till den här sortens påverkbara faktorer. Studien är baserad på en undersökning av mer än 30 miljoner dödsfall i närmare 200 länder.…

Magsäckstömning, sockersvar och övermättnad

Magsäckstömning, sockersvar och övermättnad Det har visat sig att äta hela korn och fibrer är ett sätt att stoppa att typ 2 diabetes utvecklas. Genom att äta en kost som har långsamma kolhydrater som har fibrer blir det lättare för diabetiker att kontrollera sitt blodsocker. Magsäckstömning och andra faktorer reglerar blodsockernivåerna efter måltiderna. När det…

Barns kost ger bättre psykosocialt välmående

Barns kost ger bättre psykosocialt välmående De barn som äter en hälsosam kost oavsett vad de väger får bättre självkänsla. Dessutom har de också mindre känslomässiga problem och vanligtvis gott om kompisar. De blir heller oftast inte utsatta för mobbing. Detta visar en studie som publicerades i tidningen BMC Public Health. Studien gjordes på 7…

Tre viktiga frågor om vitaminer och kost

Tre viktiga frågor om vitaminer och kost Francesca Mangialasche som är forskare och geriatriker vid Aging Research Center (ARC) som finns på Karolinska Institutet fick tre viktiga frågor av tidskriften Medicinsk Vetenskap om vitaminer och kost. På institutet pågår en forskning om vitaminer och kost kan på något sätt förebygga demens och alzheimers sjukdom. Första…

Söner blir feta om papporna är feta

Feta pappor får feta söner enligt forskning på bananflugor Hos bananflugan har det visat sig att de epigenetiska minnena som de har innebär att feta pappor får feta söner. Tack vare forskningen har det bevisats att en miljöpåverkan hos en bananfluggeneration kommer få effekter i nästkommande fluggeneration och eventuellt i flertal generationer i framtiden hos…

Mättat fett kan skada nervcellerna

Mättat fett skadar nervcellerna Det sägs att man är vad man äter i och med människans matsmältningssystem. Matsmältningen börjar redan i munnen när maten tuggas, för att sedan gå genom magen och tarmarna, för att sedan avslutas med att man går på toaletten och blir av med det som kroppen inte har någon nytta av.…

Svårt och lätt att äta rätt

Både svårt och lätt att äta rätt Med rätt kostvanor kan stora hälsovinster uppnås. Världshälsoorganisationen, WHO, menar att upp till 80 % av hjärt- och kärlsjukdomar, 90 % av typ 2-diabetes och 30 % av cancer kan undvikas om befolkningen skulle börja välja bättre mat, sluta röka och bli mer fysiskt aktiv. För att veta…

Sovmorgon bra för betygen

Sovmorgonen ger bättre betyg Professor John Axelsson som är verksam vid Stressforskningsinstitutet är en av flera som slår fast att tonåringar kan prestera bättre och få högre betyg om de får starta sin skoldag senare på dagen. Han menar att det finns flera positiva effekter med att starta skoldagen senare för tonåringar. – Det kan…

Utbildning ger bättre hälsa

Utbildning hand i hand med bättre hälsa CHESS – Centrum för forskning om ojämlikhet och hälsa finns vid Stockholms universitet. Denny Vågerö, professor, är en av flera forskare som genomfört en studie där de har kunnat påvisa att en hög utbildning skapar en bättre hälsa och förlänger livslängden hos individen som utbildar sig. Det visade…

Tidig information är avgörande för personer med hjärtsvikt

Bättre hälsa med tidig information för personer med hjärtsvikt Det har genomförts en forskningsstudie där personer som var äldre än 80 år och som hade en konstaterad hjärtsvikt ingick. I denna undersökning framkom det att endast en fjärdedel av de som deltog visste om att de var diagnosticerade med hjärtsvikt. Att ha kännedom om sin…

30min allt som behövs!

Hög puls 30 minuter per dag Att röra på sig är en av de viktigaste sakerna du kan göra för din hälsa och ditt välmående, det är alla överens om. Det man inte alltid är eniga om, är vilken motionsform som är effektivast, och på vilket sätt man bäst genomför sin dagliga motion. Listan på…

Deltagande i skolidrott bidrar till långsiktig hälsa

Långsiktig påverkan på hälsan genom skolidrott Vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har flera forskare studerat hur ett eventuellt deltagande i aktiviteter, idrotter och hälsa på sin fritid när man är i ung ålder kan ha betydelse för prestationsförmåga, aktivitetsvanor och hälsa när man blir äldre, alltså vad man får med sig till senare i livet.…

Nanotekniken som hjälper oss att må bra!

Bättre hälsa med mikro- och nanoteknik Att vara väldigt fiffig är att t.ex använda samma teknik som i smartphones för att skapa nya uppfinningar eller nya sätt använda befintlig teknik. Allt i syfte att förbättra hälsan för alla människor. Mikro- och nanotekniken öppnar oändliga möjligheter för kreativa forskare att hitta nya sätt att lösa hälsoproblem.…

Musik ger bättre hälsa

Musik påverkar hälsan i positiv riktning I en avhandling vid Göteborgs universitet har det undersökts om det finns en koppling mellan musik och hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan musiklyssnande och välbefinnande. Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks. I undersökningen som avhandlingen…

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion Svensk forskning har visat, vilket går att läsa mer om i vetenskapstidskriften British Journal of Sports Medicine, att om man är över 60 år och ägnar en stund dagligen åt gympa i hemmet eller arbete i trädgården så kan risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död minska markant.…

Lägre pris på nyttig mat ger bättre hälsa

Sänkt pris på sund mat ger bättre hälsa Det talas en hel del om att man ska äta bra och nyttigt. Men det är inte helt lätt för alla. Vid besök i affären kan man ganska snart inse att den där sunda maten kostar en hel del mer än annat. Om man inte har så…

Trä får oss att må bättre

Träets positiva egenskaper Det finns hälsofördelar att använda trä som byggnadsmaterial visar nu ett avslutat forskningsprojekt som går under namnet Wood2New. Forskarna konstaterade att det finns en mängd bra fördelar förutom att trä finns i stora mängder, går snabbt att bygga med och ger en flexibilitet för designern. Trä kan även binda koldioxid och jämna…

Vår konditions utveckling under 1900-talet

Forskningens påverkan av kondition under 1900-talet Idrott har länge ansetts som ett utmärkt medium genom vilket det går att studera andra aspekter och tränder i vårt samhälle. Idag baseras en stor del av vad vi vet om människokroppen, hälsa och välmående på vetenskapliga tester utförda på atleter samt hälsomedvetna individer världen över. Vad som tidigt…

Dubbel vinst att cykla till jobbet

Ta cykeln istället för bilen År 1999 startade en kampanj som gick ut på att få fler att ta cykeln istället för bilen till och från jobbet. Kampanjen pågår under en månad varje år och har pågått i flera år med varierat antal deltagare. Några som deltar i kampanjen är de anställda på Karlstad kommun…

Intensiv träning bra för äldre!

Forskning visar att intensiv motionsträning även bra för äldre I en avhandling från Luleå Universitet presenteras träning och motion som mycket viktiga för äldre personer. En intensiv motion hos äldre människor med funktionsnedsättningar har goda effekter för hälsan och välmåendet. Det är vad Nina Lindelöf kommit fram till i sin doktorsavhandling vid institutionen för hälsovetenskap.…