Välkommen till VitaeNova!

Hälsa är att må bra. Vad som får oss att må bra är olika för olika människor. Vår övertygelse är att hälsa är ett resultat av ett samspel mellan vår insida och vår utsida.

Vi tror att kropp och knopp hänger ihop och därför har vi en holistisk syn på hälsa med en balanserad helhet i fokus.

VitaeNova tror...
  • …på en balanserad varierad kost utan halvfabrikat.
  • …på daglig motion och pulshöjande aktiviteter.
  • …på att en kropp i balans behöver färre mediciner.
  • …på att goda skratt och kramar är viktigare än vi tror.

En veterinär frågar direkt vad vi ger hunden för foder! Varför får vi inte samma fråga om vår kost av vår läkare?

Vad är Hälsa?

Hälsa är att må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det vill säga vara fri från sjukdom och ha människor omkring dig som du tycker om.

VitaeNova strävar efter att hålla en neutral profil mellan den gamla läran och de nyare rönen.

  • Nyfikenhet med utgångspunkt i att kroppen har en egen läkande kraft.
  • Ifrågasättande när bakomliggande intressen inte har hälsan i fokus.

ÄR DU OROLIG FÖR DIN HÄLSA SKALL DU ALDRIG UTESLUTA KONTAKT MED ETABLERAD SJUKVÅRDSINSTANS!

Innehåll

På VitaeNova.se utgår vi i huvudsak utifrån de fyra huvudområdena Kost, Aktivitet, Behandling och Ohälsa. Nedan beskriver vi närmare och ger exempel på underkategorier och ämnen inom respektive område.

Senaste poster från vår blog

Tidig information är avgörande för personer med hjärtsvikt

Bättre hälsa med tidig information för personer med hjärtsvikt Det har genomförts en forskningsstudie där personer som var äldre än 80 år och som hade en konstaterad hjärtsvikt ingick. I denna undersökning framkom det att endast en fjärdedel av de som deltog visste om att de var diagnosticerade med hjärtsvikt. Att ha kännedom om sin…

30min allt som behövs!

Hög puls 30 minuter per dag Att röra på sig är en av de viktigaste sakerna du kan göra för din hälsa och ditt välmående, det är alla överens om. Det man inte alltid är eniga om, är vilken motionsform som är effektivast, och på vilket sätt man bäst genomför sin dagliga motion. Listan på…

Deltagande i skolidrott bidrar till långsiktig hälsa

Långsiktig påverkan på hälsan genom skolidrott Vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har flera forskare studerat hur ett eventuellt deltagande i aktiviteter, idrotter och hälsa på sin fritid när man är i ung ålder kan ha betydelse för prestationsförmåga, aktivitetsvanor och hälsa när man blir äldre, alltså vad man får med sig till senare i livet.…

Nanotekniken som hjälper oss att må bra!

Bättre hälsa med mikro- och nanoteknik Att vara väldigt fiffig är att t.ex använda samma teknik som i smartphones för att skapa nya uppfinningar eller nya sätt använda befintlig teknik. Allt i syfte att förbättra hälsan för alla människor. Mikro- och nanotekniken öppnar oändliga möjligheter för kreativa forskare att hitta nya sätt att lösa hälsoproblem.…

Musik ger bättre hälsa

Musik påverkar hälsan i positiv riktning I en avhandling vid Göteborgs universitet har det undersökts om det finns en koppling mellan musik och hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan musiklyssnande och välbefinnande. Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks. I undersökningen som avhandlingen…

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion Svensk forskning har visat, vilket går att läsa mer om i vetenskapstidskriften British Journal of Sports Medicine, att om man är över 60 år och ägnar en stund dagligen åt gympa i hemmet eller arbete i trädgården så kan risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död minska markant.…

Lägre pris på nyttig mat ger bättre hälsa

Sänkt pris på sund mat ger bättre hälsa Det talas en hel del om att man ska äta bra och nyttigt. Men det är inte helt lätt för alla. Vid besök i affären kan man ganska snart inse att den där sunda maten kostar en hel del mer än annat. Om man inte har så…

Trä får oss att må bättre

Träets positiva egenskaper Det finns hälsofördelar att använda trä som byggnadsmaterial visar nu ett avslutat forskningsprojekt som går under namnet Wood2New. Forskarna konstaterade att det finns en mängd bra fördelar förutom att trä finns i stora mängder, går snabbt att bygga med och ger en flexibilitet för designern. Trä kan även binda koldioxid och jämna…

Vår konditions utveckling under 1900-talet

Forskningens påverkan av kondition under 1900-talet Idrott har länge ansetts som ett utmärkt medium genom vilket det går att studera andra aspekter och tränder i vårt samhälle. Idag baseras en stor del av vad vi vet om människokroppen, hälsa och välmående på vetenskapliga tester utförda på atleter samt hälsomedvetna individer världen över. Vad som tidigt…

Dubbel vinst att cykla till jobbet

Ta cykeln istället för bilen År 1999 startade en kampanj som gick ut på att få fler att ta cykeln istället för bilen till och från jobbet. Kampanjen pågår under en månad varje år och har pågått i flera år med varierat antal deltagare. Några som deltar i kampanjen är de anställda på Karlstad kommun…

Intensiv träning bra för äldre!

Forskning visar att intensiv motionsträning även bra för äldre I en avhandling från Luleå Universitet presenteras träning och motion som mycket viktiga för äldre personer. En intensiv motion hos äldre människor med funktionsnedsättningar har goda effekter för hälsan och välmåendet. Det är vad Nina Lindelöf kommit fram till i sin doktorsavhandling vid institutionen för hälsovetenskap.…