Välkommen till VitaeNova!

Hälsa är att må bra. Vad som får oss att må bra är olika för olika människor. Vår övertygelse är att hälsa är ett resultat av ett samspel mellan vår insida och vår utsida.

Vi tror att kropp och knopp hänger ihop och därför har vi en holistisk syn på hälsa med en balanserad helhet i fokus.

VitaeNova tror på...
  • … en balanserad varierad kost utan halvfabrikat.
  • … daglig motion och pulshöjande aktiviteter.
  • … att en kropp i balans behöver färre mediciner.
  • … att goda skratt och kramar är viktigare än vi tror.

En veterinär frågar direkt vad vi ger hunden för foder! Varför får vi inte samma fråga om vår kost av vår läkare?

Vad är Hälsa?

Hälsa är att må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det vill säga vara fri från sjukdom och ha människor omkring dig som du tycker om.

VitaeNova strävar efter att hålla en neutral profil mellan den gamla läran och de nyare rönen.

  • Nyfikenhet med utgångspunkt i att kroppen har en egen läkande kraft.
  • Ifrågasättande när bakomliggande intressen inte har hälsan i fokus.

Innehåll

På VitaeNova.se utgår vi i huvudsak utifrån de fyra huvudområdena Kost, Aktivitet, Behandling och Ohälsa. Nedan beskriver vi närmare och ger exempel på underkategorier och ämnen inom respektive område.

Senaste poster från vår blog

Osteoporos

Vad är osteoporos? Osteoporos, eller benskörhet som det också heter, är precis som namnet antyder en sjukdom där skelettet är skört och svagt. Osteoporos gör att man löper större risk för benbrott, och ofta upptäcks inte osteoporos förrän vid en undersökning efter ett benbrott. Den vanligaste orsaken till att äldre råkar ut för benbrott är…

Samtalsapp för personer med Afasi

Personer med Afasi får hjälp med ny samtalsapp Möjligheten att kunna kommunicera är förstås lika viktig för alla. Personer som har afasi har dock problem med att uttrycka sig. Vid Luleå tekniska universitet utvecklas en ny app för mobiltelefoner, som hoppas kunna underlätta detta tillstånd. Personer med afasi riskerar att exkluderas och alla tekniska framsteg…

Munnskyddens betydelse enligt forskarna

Forskare vill förbättra kunskapen om munskydd Hur effektiva är egentligen munskydden när det gäller smittspridning? Den frågan vill en grupp forskare från Luleå tekniska universitet och fyra andra lärosäten besvara. Munskyddens effektivitet har blivit en högaktuell fråga under Coronakrisen. Vissa menar att munskydd endast har begränsad effekt för att hindra smittspridning. Utbrottet av Covid-19 har…

Barndom & Hälsa

Barndomens påverkan på hälsan Alla upplevelser och händelser genom livet påverkar oss som personer och hur väl vi kan hantera både med- och motgångar i framtiden. En persons tidigare livserfarenheter kan ha stor betydelse för om personen drabbas av mental ohälsa senare i livet. Forskning visar att det blir allt fler personer som drabbas av…

Föräldrar, ett problem i skolan

Föräldrar skapar arbetsmiljöproblem för lärare Det är inte bara elever som känner sig utsatta i skolan. Även många lärare vittnar om en otrygg miljö. För lärarnas del kan det handla om kränkningar från föräldrar på sociala medier. Forskaren Rebecka Cowen Forssell utvecklar metoder för att förebygga dessa kränkningar och således skapa en bättre arbetsmiljö för…

Med idrott som medel

Socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet Det statliga idrottsstödet bör inkludera alla som vill utöva sport och främja integration bland olika grupper i samhället. Detta uppfylls dock inte alltid när det statliga stödet endast går till idrottsföreningar. I sin avhandling analyserar doktorand Daniel Bjärsholm hur socialt entreprenörskap kan vara ett bra alternativ inom svensk idrott. Han…

Förälder till missbrukare?

Föräldrar till missbrukare är en utsatt grupp Ny forskning från en grupp vid Malmö universitet visar att föräldrar till missbrukare är en mycket utsatt grupp. Föräldrarna utsätts ofta för skadegörelse och kränkningar, men det finns lite kunskap om denna grupp. Föräldrarna är i behov av stort stöd, men sällan finns det hjälp att få. Professor…

Vikten av munhälsa!

Din viktiga munhälsa En ny bok har kommit om vikten av att sköta om sin mun: ”Din hälsa sitter i munnen – 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv”, skriven av Pamela Andersson och Björn Klinge. Boken är baserad på frågor och svar från tv-program.…

Hur upplevs ensamhet av omgivningen?

Hur närstående upplever äldres ensamhet Ensamhet är ett brett begrepp. Vissa former av ensamhet är lätta att upptäcka, men djupare former av ensamhet är svårare att förstå. Många äldre människor upplever en existentiell ensamhet. Denna fråga har blivit högaktuell under Coronakrisen eftersom de äldre isolerats för att skyddas mot viruset. Doktorand Helena Larsson har i…

I kristider frodas desinformation

I kristider sprids felaktig information I kristider ökar risken för ryktesspridning och desinformation. Detta gäller inte minst nu i samband med Coronakrisen. Eftersom krisen handlar om en samhällsfarlig sjukdomen är risken för ryktesspridning särskilt hög menar Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Farkas är specialist inom propaganda och desinformation. Vid tider…

Ansiktssmärta vanligare än man tänker sig

Långvarig smärta i ansiktet Många har smärtor i ansiktet och det är kvinnor som drabbas mest. Det har gjorts en studie med 180 000 personundersökningar som underlag. Den visar att smärtan ofta är relaterad till käkmuskulatur och käkleder. Enligt Birgitta Häggman-Henriksson så är det ”vanligt att smärtpatienterna tappas bort i vården”. Endast en av fem…

GDPR, har vi blivit tryggare?

GDPR kanske inte så tryggt ändå? Den nya personuppgiftslagen GDPR var ämnad att få människor att känna sig tryggare när man vistas på nätet. Ny forskning verkar visa att de flesta känner sig otryggare, i takt med att företag samlar in mer data om besökarna. Än så länge verkar det alltså ha fått motsatt verkan.…

Blodatlas hjälper forskare

Blodatlas hjälper mot sjukdomar Ett svenskt lag med forskare har skapat en karta över kroppens immunförsvarsceller. Denna blodatlas visar vilka olika proteiner som förekommer i immunförsvarets celler. Forskarna har samlat resultatet i en databas som är fritt tillgänglig för alla. Den anses nu vara en ny, viktig resurs som kan användas för att behandla sjukdomar.…

Inga mobiler om 20 år

Elena Fersman – upptagen med AI Elena Fersman är en upptagen person. Mellan jobben som forskningschef inom AI för Ericsson och professor på KTH blir det inte många timmar över. Ändå hinner hon med att balansera privatliv och jobb. Att jobbet är inspirerande är förstås en stor fördel enligt Elena som tänker fortsätta. Fersman har…

Styrkan av meditation

Meditation bidrar till genomtänkta beslut Forskning i gränslandet mellan filosofi och neurovetenskap visar att meditation är bra för intellektet och gör det enklare att fatta bra beslut. Barbro Fröding, filosofiforskare vid KTH och Walter Osika, docent i klinisk neurovetenskap vid KI, menar att meditation är ett sätt att stimulera hjärnan och fatta välgrundade och hållbara…

”Fett Kul Jobb”

Hon har fett kul på jobbet I takt med att fetma blir ett större och större problem i världen, så har också forskningen om just fetma och fettceller ökat. Forskaren Kirsty Spalding är en forskare som jobbar med just fettceller. Hon förklarar att fettceller fungerar på andra sätt än andra celler. ”De är uppspända som…

Forskning om stamning

Ny forskning om stamning Stamning är ett handikapp som drabbar både killar och tjejer. Ibland kan det bli så pass allvarligt att de helt låter bli att tala. Ny forskning visar dock att ångest till följd av handikappet verkar drabba tjejer hårdare. Det konstaterar Ineke Samson som är logoped vid Danderyds sjukhus. Samson forskar om…

Vaccin till Coronaviruset

Vaccin till Coronaviruset – så arbetar KI forskare År 2020 har framför allt handlat om coronaviruset, covid-19, som bröt ut i den kinesiska staden Wuhan i Hubei-provinsen. Viruset ger influensaliknande symptom som feber, halsont och muskelvärk. Hittills har spridningen utanför Kina varit relativt kontrollerad, men antalet smittade har ökat kraftigt på kort tid inom landets…

Oroa dig inte i onödan

Många oroar sig för sin hälsa i onödan Människor har lätt för att oroa sig, ofta i onödan. För vissa kan det gå så långt att katastroftankarna tar över helt och begränsar dem i deras vardag. Erik Hedman är en psykolog som har mycket att säga om en åkomma som plågar tusentals. Hälsoångest är en…

Malariaparasiter & Socker

Hur malariaparasiter tar upp socker I helt ny forskning har forskare vid Stockholms universitet kunnat visa hur malariaparasiten, plasmodium falciparum, tar upp socker. Detta är av stort intresse i utvecklingen av nya läkemedel mot malaria, då socker är nödvändigt för att parasiten ska överleva, precis som för de flesta andra organismer. Socker är en molekyl…

Minnet hos blinda och seende

Minnet hos blinda och seende Forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet visar i en studie att blinda och seende minns på samma sätt. Studien visar även att lukter spelar en större roll än ljud vad gäller att framkalla minnen från barndomen. Forskaren Stina Cornell Kärnekull är försteförfattare till studien. Cornell Kärnekull har disputerat på…

Framtidens Jordbruksbehov

Nya modeller för att beräkna framtidens jordbruksbehov Klimatförändringar och en ökande befolkning skapar högre krav på jordbruket när det kommer till att kunna producera mat, bioenergi och skog. Hur framtidens behov ser ut går inte att avgöra i nuläget, däremot går det att göra beräkningar för att se hur jordbruket påverkas utifrån olika framtidsscenarion. I…

Nya Modeller inom Prostatavården

Nyheter inom prostatacancervård Det har hänt mycket inom forskningen om prostatacancer på senare år. Bland innovationerna finns en rad förbättringar av väl använda behandlingsmetoder så som robotkirurgi och hormonbehandlingar. Troligtvis kommer fler nya, säkrare behandlingsmetoder att introduceras under kommande år. Det menar Anders Bjartell som till vardags forskar kring prostatacancer på Lunds Universitet. Prostatacancer är…

Nyfödda Screenas

Screening -svaret på ett botemedel mot typ 1-diabetes? Varje år insjuknar många i typ 1-diabetes och varför kan man fråga. Ingen vet men många vill ha svar. Därför erbjuds nu nyfödda att ingå i en screening för typ 1-diabetes och även celiaki. Har det två olika sjukdomarna ett samband? Kanske kan screening ge svaret. Att…

Planeringen av framtidens vård

Framtidens vård av åldringar i skåne Just nu genomförs en kartläggning som behandlar hur vården egentligen ska se ut i Skåne. Det är ett faktum att antalet personer med en ålder över 80 år ökar och 2030 kommer den andelen att vara omkring 800 000 i Sverige. Det här påverkar naturligtvis vården och pensionsavgångar. Sölve…

Små molekylers påverkan på cancer

MikroRNA:s betydelse i spridning av cancer Förståelse för cancerns förmåga att sprida sig från modertumören till andra delar av kroppen är en viktig del för att kunna skapa läkemedel och behandla cancern på så effektiv sätt som möjligt. På avdelningen för translationell cancerforskning på Lunds universitet pågår det forskning om hur mikroRNA kan påverka spridningen…

Diabetes och demens

Diabetes påverkar hjärnfunktionen Forskning på Lunds universitet har visat att människor som lever med diabetes har en dubbelt så hög risk att drabbas av demens i högre ålder än människor som inte har diagnostiserats med sjukdomen. Diabetes påverkar även risken negativt att den som lever med sjukdomen utvecklar Alzheimers med stigande ålder. Elin Dybjer doktorerar…

Högre snittålder medför utmaningar

Utmaningar när vi lever längre Med forskningens framsteg och en mer välutvecklad vård lever allt fler människor allt längre. För de allra flesta är detta en samhällsutveckling som är något positivt. Färre behöver dö i förtid. Men utvecklingen för samtidigt med sig en hel del problem som måste lösas efterhand. 10% av människorna i Sverige…

Maskiner och Människor testar knäckebröd

Maskiner och människor tycker knäckebröd smakar likadant Professor Lars Pejryd har i ett forskningsprojekt undersökt om ett smaktest på knäckebröd utfört av människor ger samma resultat som om man gör en mekanisk prövning utfört av en maskin. Lars Pejryd arbetar på Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro Universitet, och är professor i maskinteknik. För…

Ungas Psykiska Ohälsa

Vad beror ungas psykiska hälsa på? Anna-Karin Larsson är forskare i historia vid Örebro universitet och hon har tittat närmare på hur läkare betraktat ungas psykiska ohälsa. Studien sträcker sig över de senaste 40 åren och det har visat sig att hur läkare ser på saken har skiftat över tid. Att hon valt att titta…

Myten om det stora proteinbehovet

Myten bakom marknadsföringen av proteinprodukter Att människor som tränar behöver extra protein verkar i stor utsträckning handla om en myt. Trots att det är tveksamt om det finns några belägg för det används idén medvetet i marknadsföringen när produkter ska säljas. Till exempel görs det genom att just mängden protein lyfts fram på produkternas förpackning.…

Antibiotikaresistenta bakterier

Resistenta bakterier Resistenta bakterier som antibiotika inte biter på är ett samhällsproblem som man kanske inte alltid hör så mycket om men som är värt att ta på fullaste allvar. Det pågår en slags tyst kapplöpning mellan bakteriernas resistens och utvecklandet av ny antibiotika och forskarna försöker hela tiden att ligga ett steg före. Forskare…

Tonåringar dricker hellre hemma

Alkoholdrickande i hemmet ökar bland unga På senare tid har det kommit allt mer intressant forskning om ungdomars alkoholvanor. Att ungdomar börjar utforska vuxenvärlden och sin plats i denna tidigt är inget nytt. Att det då även ingår att dricka alkohol är egentligen inget konstigt. Vad som är intressant är dock var ungdomar väljer att…

Förlängd sista förbrukningsdag

Genial metod förlänger sista förbrukningsdagen Att produkter av olika slag blir sämre efter ett tag är ett problem. En hel del måste slängas när de nått sin sista förbrukningsdag och inte längre är användbara, vilket orsakar ett svinn som helst inte skulle finnas där. Men vad går det då att göra åt det? Några forskare…

Förstå Patienters Smärta

Att använda smärtskalor systematiskt Att ge patienter rätt smärtlindring är ofta lättare sagt än gjort. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse hos varje person är det inte alltid lätt att veta hur ont någon egentligen har. Inte heller är det lätt att avgöra vilken smärtlindring som kan vara nödvändig i olika fall. Lotta Wikström har…

Barns hälsa

Ny metod ger ökad insikt i barns hälsa Barn kan precis som vuxna drabbas av långvariga eller kroniska sjukdomar, som reumatism och diabetes typ 1. Tidigare har det dock varit svårt att mäta hur dessa barn mår på individnivå. Christina Peterson från Hälsohögskolan vid Jönköping University har i en doktorsavhandling försökt hitta en lösning på…

Plastantikroppar mot Cancer

Antikroppar av plast som kan hitta cancer På Malmö universitet pågår just nu arbetet med att utveckla nanopartiklar i plast som är målstyrda och kan fungera som antikroppar. Fördelen med dessa antikroppar av plast är att de kan riktas mot strukturer i kroppen som finns vid cancer och som vanliga antikroppar har svårt att hitta.…

Små barns skärmvanor

Forskning om småbarns digitala teknik-användande Malmö är en stad som nyligen fick sin högskola uppgraderad till ett universitet. På Malmös universitet tänker man dra igång en ny slags forskning där tanken är att forska på och undersöka riktigt små barns användande av digital teknik i hemmen. Det handlar om barn i den unga åldern 0-3…

App som håller koll på vätskebalansen

App som övervakar kroppens vätskebalans vid träning Det finns många löpare som ogärna avstår från sin joggingtur och inte ens den heta solen den varmaste sommardagen kan hejda dem. 2018, när Stockholm Maraton hade sitt årliga event, var en av de heta dagarna som många löpare tänkte utmana. 28 grader närmare bestämt. Nu har forskare…

Träna om du drabbas av cancer?

Träning och cancer Att få beskedet att man drabbats av cancer är antagligen ett av de värsta beskeden man kan få i livet. Cancer är en sjukdom som förknippas med död och lidande. Men livet tar faktiskt inte slut bara för att man drabbas. Man kan bli frisk igen, det handlar bara om att våga…

Sjukjournalen via nätet

Journal via nätet – är det bra? Sverige har ambitionen att bli bäst i världen på e-hälsa, men vad innebär det? Och vad krävs för att e-hälsa ska lyckas? Sofie Wass har i sin doktorsavhandling undersökt hur e-hälsa kan upplevas både av patienter och av personal inom sjukvården. Det hon tittat lite extra på är…

Så ska tekniken bli lättare att ta till sig

Teknik att inte må dåligt av I sin bok ”Designing with the Body: Somaesthetic Interaction Design” skriver Kia Höök om hur det kan hjälpa att ha ett kroppsligt estetiskt förhållningssätt när man utvecklar sätt att interagera med ny teknik. Hitintills har interaktionen skapats först och främst utifrån en språklig orientering. Kia Höök är professor i…

Ekologisk mat i medvind

Saltå Kvarn förbättrade sitt företag med KTH:s Leancentrum Saltå Kvarn har framställt ekologiska varor sedan 1964, i huvudsak baserade på spannmål. Sedan start har företaget vuxit stadigt, och man har gått från tio till sextio anställda under de senaste tjugo åren. Anledningen till att företaget vuxit är ett ständigt ökande intresse för ekologisk mat. Men…

Antibakteriell gel ska minska antibiotikaanvändning

Antibakteriell gel ska minska antibiotikaanvändning Ett växande hot mot det skydd vi har vant oss vid från antibiotika är att bakterier i högre grad blir resistenta mot detta. Nu har forskare arbetat fram en gel som kan bidra till att minska nödvändigheten av antibiotika vid operationer och därmed motverka den stigande antibiotikaresistensen. Särskilt de som…

Teknik för minskat matsvinn

Teknik för minskat matsvinn Klimatfrågan är en fråga som är akut att ta hand om. Mycket behöver göras av politiker och företag, men det har även betydelse vad vanliga människor gör för val i sina liv. Att försöka vara medveten och leva så klimatsmart det går spelar roll för planetens framtid. En av de saker…

Plåster ska upptäcka hudcancer

Plåster ska upptäcka hudcancer Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige idag och förekomsten av framför allt malignt melanom ökar snabbt. För att analysera hudförändringar och avgöra om de är elakartade görs oftast ett mindre kirurgiskt ingrepp, biopsi, där en liten del av vävnaden tas bort och skickas på analys. Att upptäcka hudcancer…

Banbrytande ALS forskning

Banbrytande ALS forskning uppmärksammas av Science ALS är en neurologisk sjukdom som leder till muskelförtvining. Sjukdomen är obotlig och leder alltid till döden, oftast två till fem år efter diagnos. Nu publicerar den vetenskapliga tidskriften Science ny forskning som kan ligga till grunden för nya behandlingar för den fruktade sjukdomen. Forskarna i projektet har utvecklat…

Stöd förbättrar parrelationen

Stöd förbättrar parrelationen En graviditet i en parrelation kan för många vara påfrestande då det dels är fysiskt påfrestande för kvinnan men också ställer krav på mannen. En graviditet är en stor omställning och kräver därför en större förståelse för varandra, vilket kan vara svårt för paret att hantera på egen hand i samband med…

Cocktaileffekten

Cocktaileffekten En cocktailblandning är inom kemin ett uttryck som man brukar använda för att beskriva ett förhållande som kan beskrivas som problematiskt, när man blandar en rad olika kemikalier. Problemet med det, som gör det problematiskt med olika mediciner till exempel, är att effekterna av att blanda många olika kemikalier kan vara okända. Det medför…

Mens påverkar kvinnors prestation

Vid dessa dagar presterar kvinnor bäst En naturlig menscykel ger höga nivåer av östrogen i en kvinnas kropp. Östrogen kommer med många positiva fördelar för hälsan. Med högt östrogen får kvinnor bra benhälsa och dessutom bra fertilitet. Det finns dock även nackdelar för kvinnor när det kommer till menscykeln. Menscykeln påverkar nämligen hur kvinnor presterar.…

Undvik skador vid träning

Tips på hur man undviker skador vid träning Visserligen är det konstaterat att träning innebär att risken att bli sjuk minskar, samt färre skador i vardagslivet, men framför allt så förlängs livet. Det som är problemet med att träna är att hitta balansen med rätt träning och att undvika skador. Det tillhör inte ovanligheten att…

Fågelsång gör oss mer klimatsmart

När män hör fågelsång köper de mer ekologiskt I en artikel som går att läsa på SLU (Svenska Lantbruks Universitet) berättar mamman i en undersökning om att det visade sig att om män hör fågelsång i bland frukt och grönt i matbutikerna, köper de mer ekologiskt och då gärna morötter. Utan ljudet av fågelkvitter hade…

Kosttillskott av rödbetsjuice och koffein

Nya rön om kosttillskott av rödbetsjuice och koffein I en text som publicerades på Mittuniversitetets hemsida presenteras nya rön om rödbetsjuice och koffein som kosttillskott. Kosttillskott kan användas för att få en extra kick utöver en för övrigt välbalanserad kost och borde inte användas för att fuska med mat, sömn, träning eller återhämtning. Var för sig gav…

En hållbar matproduktion

En hållbar matproduktion Redan 2050 beräknas den globala folkmängden uppnå 10 miljarder, och redan idag svälter 3 miljarder människor runt om i världen. Det är inte så att jorden saknar resurser, de är bara otroligt snedfördelade och mycket av all producerad mat går till spillo i det som kallas matsvinnet. För att alla ska kunna…

Tomat skyddar mot stress

Tomat skyddar mot stress Hård träning orsakar stress i kroppen och det pågår mycket forskning kring hur man ska kunna reducera stressen med hjälp av rätt kost. Siamak Haghdoost är en av alla forskare som genomför studier med försökspersoner på motionscykel. Vältränade individer utsätts för tester för att se hur tomatjuice påverkar stressnivåerna. Efter att…

Forskning kring riskfaktorer

Forskning kring riskfaktorer En forskningsstudie från 2015 där Sahlgrenska akademin deltagit visar att allvarliga riskfaktorer för oss människor faktiskt kan påverkas av samhället. Men trots detta ökar ändå dödsfallen som direkt är kopplade till den här sortens påverkbara faktorer. Studien är baserad på en undersökning av mer än 30 miljoner dödsfall i närmare 200 länder.…

Magsäckstömning, sockersvar och övermättnad

Magsäckstömning, sockersvar och övermättnad Det har visat sig att äta hela korn och fibrer är ett sätt att stoppa att typ 2 diabetes utvecklas. Genom att äta en kost som har långsamma kolhydrater som har fibrer blir det lättare för diabetiker att kontrollera sitt blodsocker. Magsäckstömning och andra faktorer reglerar blodsockernivåerna efter måltiderna. När det…

Barns kost ger bättre psykosocialt välmående

Barns kost ger bättre psykosocialt välmående De barn som äter en hälsosam kost oavsett vad de väger får bättre självkänsla. Dessutom har de också mindre känslomässiga problem och vanligtvis gott om kompisar. De blir heller oftast inte utsatta för mobbing. Detta visar en studie som publicerades i tidningen BMC Public Health. Studien gjordes på 7…

Tre viktiga frågor om vitaminer och kost

Tre viktiga frågor om vitaminer och kost Francesca Mangialasche som är forskare och geriatriker vid Aging Research Center (ARC) som finns på Karolinska Institutet fick tre viktiga frågor av tidskriften Medicinsk Vetenskap om vitaminer och kost. På institutet pågår en forskning om vitaminer och kost kan på något sätt förebygga demens och alzheimers sjukdom. Första…

Söner blir feta om papporna är feta

Feta pappor får feta söner enligt forskning på bananflugor Hos bananflugan har det visat sig att de epigenetiska minnena som de har innebär att feta pappor får feta söner. Tack vare forskningen har det bevisats att en miljöpåverkan hos en bananfluggeneration kommer få effekter i nästkommande fluggeneration och eventuellt i flertal generationer i framtiden hos…

Mättat fett kan skada nervcellerna

Mättat fett skadar nervcellerna Det sägs att man är vad man äter i och med människans matsmältningssystem. Matsmältningen börjar redan i munnen när maten tuggas, för att sedan gå genom magen och tarmarna, för att sedan avslutas med att man går på toaletten och blir av med det som kroppen inte har någon nytta av.…

Svårt och lätt att äta rätt

Både svårt och lätt att äta rätt Med rätt kostvanor kan stora hälsovinster uppnås. Världshälsoorganisationen, WHO, menar att upp till 80 % av hjärt- och kärlsjukdomar, 90 % av typ 2-diabetes och 30 % av cancer kan undvikas om befolkningen skulle börja välja bättre mat, sluta röka och bli mer fysiskt aktiv. För att veta…

Sovmorgon bra för betygen

Sovmorgonen ger bättre betyg Professor John Axelsson som är verksam vid Stressforskningsinstitutet är en av flera som slår fast att tonåringar kan prestera bättre och få högre betyg om de får starta sin skoldag senare på dagen. Han menar att det finns flera positiva effekter med att starta skoldagen senare för tonåringar. – Det kan…

Utbildning ger bättre hälsa

Utbildning hand i hand med bättre hälsa CHESS – Centrum för forskning om ojämlikhet och hälsa finns vid Stockholms universitet. Denny Vågerö, professor, är en av flera forskare som genomfört en studie där de har kunnat påvisa att en hög utbildning skapar en bättre hälsa och förlänger livslängden hos individen som utbildar sig. Det visade…

Tidig information är avgörande för personer med hjärtsvikt

Bättre hälsa med tidig information för personer med hjärtsvikt Det har genomförts en forskningsstudie där personer som var äldre än 80 år och som hade en konstaterad hjärtsvikt ingick. I denna undersökning framkom det att endast en fjärdedel av de som deltog visste om att de var diagnosticerade med hjärtsvikt. Att ha kännedom om sin…

30min allt som behövs!

Hög puls 30 minuter per dag Att röra på sig är en av de viktigaste sakerna du kan göra för din hälsa och ditt välmående, det är alla överens om. Det man inte alltid är eniga om, är vilken motionsform som är effektivast, och på vilket sätt man bäst genomför sin dagliga motion. Listan på…

Deltagande i skolidrott bidrar till långsiktig hälsa

Långsiktig påverkan på hälsan genom skolidrott Vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har flera forskare studerat hur ett eventuellt deltagande i aktiviteter, idrotter och hälsa på sin fritid när man är i ung ålder kan ha betydelse för prestationsförmåga, aktivitetsvanor och hälsa när man blir äldre, alltså vad man får med sig till senare i livet.…

Nanotekniken som hjälper oss att må bra!

Bättre hälsa med mikro- och nanoteknik Att vara väldigt fiffig är att t.ex använda samma teknik som i smartphones för att skapa nya uppfinningar eller nya sätt använda befintlig teknik. Allt i syfte att förbättra hälsan för alla människor. Mikro- och nanotekniken öppnar oändliga möjligheter för kreativa forskare att hitta nya sätt att lösa hälsoproblem.…

Musik ger bättre hälsa

Musik påverkar hälsan i positiv riktning I en avhandling vid Göteborgs universitet har det undersökts om det finns en koppling mellan musik och hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan musiklyssnande och välbefinnande. Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks. I undersökningen som avhandlingen…

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion Svensk forskning har visat, vilket går att läsa mer om i vetenskapstidskriften British Journal of Sports Medicine, att om man är över 60 år och ägnar en stund dagligen åt gympa i hemmet eller arbete i trädgården så kan risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död minska markant.…

Lägre pris på nyttig mat ger bättre hälsa

Sänkt pris på sund mat ger bättre hälsa Det talas en hel del om att man ska äta bra och nyttigt. Men det är inte helt lätt för alla. Vid besök i affären kan man ganska snart inse att den där sunda maten kostar en hel del mer än annat. Om man inte har så…

Trä får oss att må bättre

Träets positiva egenskaper Det finns hälsofördelar att använda trä som byggnadsmaterial visar nu ett avslutat forskningsprojekt som går under namnet Wood2New. Forskarna konstaterade att det finns en mängd bra fördelar förutom att trä finns i stora mängder, går snabbt att bygga med och ger en flexibilitet för designern. Trä kan även binda koldioxid och jämna…

Vår konditions utveckling under 1900-talet

Forskningens påverkan av kondition under 1900-talet Idrott har länge ansetts som ett utmärkt medium genom vilket det går att studera andra aspekter och tränder i vårt samhälle. Idag baseras en stor del av vad vi vet om människokroppen, hälsa och välmående på vetenskapliga tester utförda på atleter samt hälsomedvetna individer världen över. Vad som tidigt…

Dubbel vinst att cykla till jobbet

Ta cykeln istället för bilen År 1999 startade en kampanj som gick ut på att få fler att ta cykeln istället för bilen till och från jobbet. Kampanjen pågår under en månad varje år och har pågått i flera år med varierat antal deltagare. Några som deltar i kampanjen är de anställda på Karlstad kommun…

Intensiv träning bra för äldre!

Forskning visar att intensiv motionsträning även bra för äldre I en avhandling från Luleå Universitet presenteras träning och motion som mycket viktiga för äldre personer. En intensiv motion hos äldre människor med funktionsnedsättningar har goda effekter för hälsan och välmåendet. Det är vad Nina Lindelöf kommit fram till i sin doktorsavhandling vid institutionen för hälsovetenskap.…