Akupunktur

Vad är Akupunktur?

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen som använts i tusentals år. Vid akupunktur använder man tunna nålar för att stimulera särskilda punkter på patientens kropp. I Sverige är det till viss del godkänt inom den statliga sjukvården som medicinskt verksamt om det används av legitimerad personal.

Akupunktur syftar till att öka flöden i kroppen. Sjukdom ses som resultat av stagnation eller blockering. Tanken om livskraften- qi- är väldigt central. Man menar att det är inte bara blodet som susar runt, utan också qi. Qi brukar översättas som energi och är själva livskraften – det som skiljer en död från en levande.

Akunpunktur som behandling

Inom svensk sjukvård används akupunktur framförallt av sjukgymnaster, men också av barnmorskor och efter en operation kan man få ett armband som stimulerar en punkt på handleden för att minska illamående. Behandling hos en akupunktör brukar ta ungefär en timme och man kan uppleva att man blir trött efteråt, men på ett avslappnat behagligt sätt.

Akupunktören ställer diagnos efter samtal med patienten och använder också pulsläsning som ett viktigt hjälpmedel. Det kan man själv märka att pulsen varierar efter hur man mår, men i Kina har man utvecklat ett väldigt intrikat system över hur olika sjukdomar påverkar pulsen och hur man genom att känna på patientens handled kan avläsa den.

Fem elements teorin

I Kina talar man egentligen inte om sjukdomar, utan om obalanser. Och då utgår man ifrån sitt urgamla system med yin och yang och de fem elementen. Yin är den feminina, nedåtgående, mottagande och yang är det maskulina, uppåtstigande och utgivande. De fem elementen är eld, jord, metall, vatten och trä.

Allt kan indelas i de olika elementen. Elden står för sommar och hetta, jord för sensommar och torka, metall för höst och nedåtgående energi, vatten för vinter och det kalla och stilla, trä står för våren och uppåtstigande energi. De relaterade färgerna är: eld- röd, jord – orange, metall – vit, vatten – svart, trä – grön.

Kroppens olika organ

Man hänför också de olika organen i kroppen till de olika elementen: hjärtat och tunntarmen till elden, mjälte/bukspottskörtel och magsäck till jord, lunga och tjocktarm till metall, njurar och urinblåsa till vattnet och lever och gallblåsa till träelementet. Dessutom hänför man de olika känslorna på samma sätt till de olika elementen och organen.

Man menar då att varje känsla har en positiv och en negativ aspekt. Så står eldelementet för glädje som positiv aspekt och överexalterad som negativ aspekt. jordelementet står för tillit respektive oro, metallelementet för förmågan till avslut respektive sorg, vattenelementet för mod respektive rädsla/skräck och träelementet för tålamod respektive ilska.

Hur känslorna är relaterade till organen

Så kan man relatera problem med de olika organen till känslor. I Kina säger man att alla känslor är bra så länge de varierar. Man ska alltså inte fastna i en speciell känsla, för man menar att en känsla som varar mer än tre dagar blir patologisk.

I Kina har man med hjälp av sin långa erfarenhet utarbetat kartor över kroppens qi-flöde, sk meridianer. Som i en vanlig karta finns där de viktiga vägarna och de stora sjöarna, städerna, bergen och så vidare markerade. De viktigaste knutpunkterna är de man använder vid akupunktur. Det är en förenkling, men har visat sig väldigt praktiskt gångbart.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0