Massage

Vad är massage?

Massage är en alternativ behandlingsmetod för att påverka kroppens mjukdelar både kroppsligt och emotionellt. Med mjukdelar räknas kroppens alla muskler, senor, ledband och bindväv. Behandlingen utförs med hjälp av olika tekniker där behandlande massör använder sig av sina händer eller armbågar för att knåda och trycka på de olika mjukdelarna.

Ordet massage kommer troligtvis från ordet ”mass” som betyder trycka på arabiska eller från ordet ”masso” som betyder knåda på grekiska. Olika massagemetoder har sedan en egen filosofi och de kan skilja sig markant åt när det kommer till tekniker och utförande. Massage kan ges i behandlande syfte, förebyggande syfte eller för avslappning.

På vilket sätt kan massage påverka vår kropp?

Massage har en positiv inverkan på vår kropp och hälsa i flera aspekter. Massage kan påverka såväl det fysiska måendet som det psykiska och används för att behandla spänningar, ömhet och smärta i kroppens mjukdelar genom tryck, töjningar och knådningar. Både kroniska och tillfälliga åkommor kan behandlas med massage.

En massagebehandling kan hjälpa till mot olika typer av smärtproblematik. Det kan till exempel vara migrän, smärta och spänningar i käkarna, ryggsmärtor, höftledssmärta och fibromyalgi. Olika smärtproblem behandlas med hjälp av olika massagetekniker. Personer som lider av en whiplashskada eller ryggmärgsskada kan dessutom med hjälp av massage få en ökad rörlighet och minskad smärta.

Massage

På vilket sätt kan massage påverka vårt välmående?

Som tidigare nämnts så är massage även en effektiv behandlingsmetod för det psykiska välmåendet. Under en massagebehandling frigörs hormoner som påverkar vårt välmående, dopamin, oxytocin och serotonin. Med hjälp av dessa hormoner kan man få ner nivåerna för långvarig stress och även avhjälpa sömnproblem.

Personer som lider av depression, oro, ångest, humörsvängningar och annan psykisk ohälsa har också blivit hjälpta av regelbunden massage tack vare utsöndringen av hormoner i kombination med beröring. Förutom detta så får man även ökad koncentrationsförmåga och ett starkare immunförsvar vilket gör att man generellt håller sig friskare och mer välmående.

Förebyggande och behandlande massage

För den fysiska hälsan finns det både förebyggande massage och behandlande massage att välja mellan. Den förebyggande massagen är mer avslappnande och stressreducerande. Under en förebyggande massagebehandling går man inte ner på djupet i musklerna men det ger ändå en ny energi till något trötta muskler eftersom man får igång blodcirkulationen.

En behandlande massage, även kallad idrottsmassage, är raka motsattsen till förebyggande massage. Här strävar man inte efter att få någon avslappning utan här behandlas musklerna på djupet. Under en behandlande massage löser man upp spänningar, låsningar och muskelknutor. Efter en sådan behandling kan man lätt känna sig öm i kroppen.

Andra behandlingsmetoder

Utöver de massagetekniker som redan har nämnts finns det ytterligare några. Det finns bland annat koppningsmassage och massage med varma stenar.
En så kallad hot stone massage utförs med hjälp av uppvärmda lavastenar, under en sådan behandling får man avslappning och ett ökat välmående när blodcirkulationen och lymfcirkulationen ökar.

En koppningsmassage utförs med hjälp av sugkoppor i olika storlekar. Dessa placeras på kroppen med hjälp av ett undertryck och ger en djupgående behandling på bindväv, muskler och hud. Koppning är effektivt vid muskelspänningar, dålig blodcirkulation och vid en del inflammationer. Vid en sådan behandling får man igång cirkulationen i kroppen ordentligt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0