Vad är Nässköljning?

Nässköljning är en gammal tradition som används vid olika besvär och symptom som uppstår i näsan. Genom att använda saltvatten sköljer man bort smuts och slem från näsan, och gör det lättare för näsan att göra sitt jobb. En väl fungerande näsa filtrerar, fuktar och värmer luften vi andas in.
Saltvattnet man sköljer med ska vara fysiologiskt, d.v.s. ha samma salthalt som kroppen, 0.9 %. Till 0,5 liter vatten ska man tillsätta 1 tesked salt. Vattnet bör ha samma temperatur som kroppen, för att göra behandlingen behaglig. Behandlingen har inga kända biverkningar och om den används på rätt sätt kan den både lindra och förebygga besvär.

Studier visar goda resultat

En engelsk studie 1998 utförd på personer med långvariga bihåleinflammationer visade att nässköljning gav ökad livskvalitet, och förbättring i näsans funktion. En senare amerikansk studie visade samma goda resultat på försökspersoner med allergier mot pollen och pälsdjur. Saltvattnet sköljer bort allergenerna i näsan, och lindrar symptomen på allergi.
Nässköljning är också gynnsamt före, och efter näsoperationer. Läkare på Öra-Näsa-Hals rekomenderar denna behandling för att göra rent innan, och bibehålla god funktion i näsans slemhinnor efter operation. Det går bra att skölja näsan flera gånger om dagen, vid behov. Till skillnad från nässpray ger nässköljning inga biverkningar, eller risk för beroende.
Nässköljning

Hygien och utstyr

Det finns många olika sätt att utföra en nässköljning på. Det kan göras enkelt hemma med en liten bägare, eller så kan man använda någon av de hjälpmedel som finns att köpa på Apotek. Vilken metod man än använder är det viktigt att tänka på hygien före, och under sköljningen.
Man ska tvätta händerna med tvål och vatten, samt se till att ustyret är rent och torrt. Vattnet som används bör vara kokat, destillerat eller sterilt. Kranvatten bör inte ses som en tillförlitlig kandidat för nässköljning, då det kan innehålla fel sorts bakterier. Man ska också komma ihåg att tillsätta salt, för att få fysiologiskt saltvatten.

Varför vi bör hålla näsan ren

Om det uppstår främmande eller irriterande faktorer i näsan, såsom pollen, damm, rök eller kvalster, besvarar näsan med att svälla upp och öka produktionen av slem och snor för att få bort irritationen. När man i tillägg använder saltvatten för att skölja näsan kan man uppnå en antiinflammatorisk effekt.
Det ger också avsevärt bättre effekt att andas genom näsan, jämfört med munnen. När luften passerar in genom näsan, och bihålorna, blir den filtrerad, fuktad och värmd på rätt sätt. I bihålorna sker en bildning av kväveoxid, som behövs för att syresätta blodet. Vi blir helt enkelt piggare av att andas genom näsan istället för munnen.

Kan minska medicinvändningen

Att skölja och rensa näsan med fysiologiskt saltvatten kan i många fall reducera användandet av nässpray och andra mediciner för att lindra symptom i näshålan. Nässpray kan ofta bilda ett beroende som är svårt att bli av med. Slemhinnan i näsan blir kroniskt svullen och kan endast lindras med nässpray.
Med nässköljning kan man helt se bort från nässpray och slippa de biverkningar som kan följa. Detta är en stor lättnad för föräldrar till små barn. Istället för att ge barnen mediciner som kan ge biverkningar kan de enkelt skölja näsan på barnen med saltvatten, och hålla näsan och bihålorna öppna.