Terapi

Vad är terapi?

Terapi betyder kort och gott ”behandlingen av hälsoproblem”. Det kan röra sig om såväl kroppsliga problem, vilket även kallas somatiska, såväl som psykologiska och psykosociala. Det tandläkaren gör när vederbörande lagar dina tänder är terapi, likväl som när du sitter i stolen hos din psykoterapeut. Detta ryms inom begreppet terapi.

I vardagligt språk, hos gemene man, så är det ofta psykoterapi man refererar till när man pratar om terapi. Det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att ta del av denna form av terapi. Även människor som inte är uttalat sjuka, eller dysfunktionella, låter sig behandlas av denna form av terapi.

Man i Terapi

Varför terapi?

Anledningen till att man går i terapi kan vara att man vill reda ut vissa saker i sitt liv. Man kanske undrar varför man reagerar som man gör i vissa situationer. Man kanske ser mönster i sitt eget liv som man känner igen i tidigare generationer och vill bryta med.

Här kan terapi vara till stor nytta. Genom att man får hjälp att förstå hur olika saker hänger ihop i ens tankar och känslor så kan man också hitta sätt att ändra på sådant som man upplever inte känns sunt och friskt. Spiraler och mönster i tankar och känslor går att ändra.

Varför nu?

Man kan fundera över varför människors behov av terapi tycks ha ökat. Detta går att analysera från olika perspektiv. Ett skäl kan vara att vi i nuläget i stor utsträckning har det bra på många sätt. Detta gör att vi har möjlighet att även arbeta med vårt inre.

De senaste decennierna har vi även gått emot att bli mer sekulariserade. Där man tidigare vände sig till sin tro och inre övertygelse så har man gått emot att finna substitut i det materiella, bara för att finna att detta inte ger oss vad vi söker. Där har terapi blivit en del av lösningen.

Vem vänder sig till terapi?

Det finns flera saker som kan ses som positiva i att människor vänder sig till terapi. En är att det blivit vanligare att män vänder sig till terapi. Historiskt har män lagt locket på när det gäller sitt inre och sina känslor. Men detta verkar vara på väg att ändras.

Att lägga locket på är ingen sund lösning. För det vi känner kommer alltid ut på ett eller annat sätt. När det handlar om saker som legat undangömt så ”pyser” de sällan ut på ett konstruktivt sätt, utan snarare genom okontrollerad ilska och andra destruktiva beteenden. Med hjälp av terapi kan detta ändras.

Kaskader av känslor

Många människor ställs ibland inför situationer när en till synes liten trigger sätter igång en kaskad av känslor och reaktioner. I botten av detta finns det ofta ett obearbetat trauma. Det kan vara något vi minns, men många gånger kan det vara något vi på olika sätt förträngt.

I dessa lägen kan en terapeut ställa rätt frågor och hjälpa till att backa bandet och gå tillbaka i tiden så att man hittar roten, det som orsakar reaktioner som man inte förstår var de kommer ifrån. På så sätt kan man hitta sätt att hantera sina känslor och ändra sina tanke- och beteendemönster.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0