Vitaminer & Antioxidanter

Vitaminer och antioxidanter

Människans kropp är uppbyggd av många olika byggstenar som alla är viktiga för att vi ska må så bra som möjligt. Om några av dem saknas märker vi det direkt. Samma sak gäller för vitaminer. Även om de finns i mycket små mängder är det nödvändiga för oss.

Kroppen kan själv inte producera vitaminerna som är viktiga för oss vilket gör att vi måste inta dem på något sätt. Ordet vitamin kommer från det latinska ordet vita som betyder liv och från amin som är en viss kemisk grupp. Ordet kom till då de både är livsnödvändiga och innehåller en aminogrupp.

Vitaminer och antioxidanter finns det gott om i blåbär

Vad innebär det att vara ett vitamin?

För att ett ämne ska få definieras som ett vitamin behöver det uppfylla ett antal krav som finns fastställda. Först men inte minst behöver det finnas ett behov av det för kroppen när det ingår i kosten. Det ska dessutom inte behövas några stora mängder av det.

Det som klassas som ett vitamin får dessutom inte vara oorganiskt. Det får alltså inte vara en mineral eller metall. Vitaminet får inte heller ingå i någon av de huvudbeståndsdelar som kosten består av, dvs får inte vara kolhydrater, fetter eller proteiner. Vilka ämnen som definieras som vitaminer skiftar och för tillfället finns det 13 vitaminer.

Brist på vitaminer

Att inte inta de livsnödvändiga vitaminerna kan ofta ge olika typer av symptom hos människan men samtidigt kan för stora mängder dessutom ha adversa effekter. Tyvärr är det ibland svårt att veta vart gränsen går då den är mycket tunn. Ett av dessa är A-vitamin som kan vara mycket skadligt.

Bland de mest kända vitaminerna finns vitamin A, vitamin D, vitamin E och vitamin K som alla fyra är fettlösliga. Dessutom finns vitamin C och hela åtta olika varianter på vitamin B såsom B1, B2, B12 etc. Alla vitaminer är bra för olika funktioner såsom vitamin A som är bra för synen och slemhinnorna.

Antioxidanterna

Hos olika näringsämnen finns det som vi kallar för oxidanter. Här ingår vissa vitaminer men även riboflavin, karotenoider, selen, zink, mangan och koppar. Dessa är viktiga då det ingår i enzymer med antioxidativa funktioner. Det finns även många andra ämnen som finns direkt i maten som klassas som antioxidanter, bioaktiva ämnen.

Dess bioaktiva ämnen såsom flavonoider och antocyaniner, kan hittas i större mängder i olika bär, lök, kål, grönt te, rött vin, vindruvor, nötter och fröer. För tillfället är det fortfarande oklart om de hälsoeffekter som fås av dessa livsmedel kan kopplas till dess antioxidativa egenskaper men det har visats att för höga halter kan vara skadliga.

Fri radikal

Vi som människor behöver syre för att överleva och med varje andetag får vi in mer och mer av det och när det omvandlas bildas dessutom fria radikaler. Denna process kallas för oxidativ stress och är en biokemisk process där syreföreningar skadar kroppens celler eller organ. Oxidativ stress finns naturligt i organismer som andas.

Dessa fria radikalen påverkar negativt hälsan och kan dessutom leda till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, hemokromatos, katarakt etc. Även om mer forskning behövs inom området vet man att även åldrandet i viss mängd påverkas av oxidativ stress. Vissa mediciner och födoämnen med många gånger artificiellt tillförda antioxidanter påverkar radikalerna och oskadliggör dem.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0