Lunginflammation

Vad är Lunginflammation?

Lunginflammation är en relativt vanlig sjukdom och det handlar helt enkelt om att hela eller delar av lungorna inflammeras. Allt som oftast får man antibiotika om man drabbats, och det beror på att det i de allra flesta fall är bakterier som ligger bakom inflammationen. Behandlingssättet kan dock variera.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Man kan bli riktigt sjuk

Om man är äldre, tillhör en riskgrupp eller sedan tidigare har problem med andningen eller lungorna i övrigt kan det vara så att man blir ordentligt sjuk av en lunginflammation. I vanliga fall blir dock de flesta som drabbats bra inom någon månad efter utbrottet.

Lunginflammation

Vanliga symtom vid lunginflammation

En lunginflammation kan ge väldigt olika symtom. Många upplever dock att de känner sig förkylda, och det är också vanligt att få hosta samt smärta i lungorna. Man kan också bli andfådd och det kan pipa eller väsa när man andas. Man kan också hosta upp grönt eller blodblandat slem.

Förkylningssymtom är vanligast

När man får lunginflammation är det allra vanligast att man får en vanlig förkylning som inte vill gå över. Man kan få långvarig feber och i samband med den kan man sedan känna sig trött och hängig. Man kan i vissa fall också få frossa eller liknande.

Var kan man vända sig för hjälp?

Om man tror att man har fått lunginflammation bör man kontakta sin vårdcentral. Man behöver i de allra flesta fall inte söka akut. Om man snabbt blir mycket sämre, eller om man inte ens orkar göra något en kortare stund bör man dock uppsöka en akutmottagning.

Hur behandlas lunginflammation?

En lunginflammation behandlas alltid med penicillin och om det ligger någon specifik bakterie bakom den kan man få speciell antibiotika som är starkare. Om inflammationen är allvarlig kan man också behöva läggas in på sjukhus och få dropp med näring och kanske också starkare mediciner för att bli frisk.

Hur kan jag minska symtomen?

Det är alltid bra att dricka mycket när man är sjuk. Det späder slemmet och gör det lättare att hosta upp. Det reglerar också kroppens temperatur när man har feber. Det kan även finnas receptfria läkemedel som hjälper till men om man äter antibiotika bör läkare tillfrågas.

Hur kan man bli smittad?

Lunginflammation sprids när någon andas ut, nyser eller hostar. Viruset sprids genom droppar som kommer ut när man hostar och nyser. Om man får några droppar på sig, eller om man kommer i kontakt med dem indirekt till exempel genom ett dörrhandtag eller liknande, kan man bli smittad.

Kan man minska risken att drabbas?

Det finns ett par saker man kan göra för att minska risken att drabbas av lunginflammation. För det första bör man undvika att träffa sjuka. Det är också klokt att tvätta händerna noga när man har varit ute och riskerat att komma i kontakt med smitta.

Kan sjukdomen bli allvarlig?

I de allra flesta fall är lunginflammation inte speciellt allvarligt. Det kan dock bli så att man smittas av sjukdomen och den kan sedan utveckla sig till lungsäcksinflammation. Ibland kan man också få en infektion som sprider sig till blodet och ut i kroppen i övrigt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0