Hjärtsvikt

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt mycket blod i kroppen eftersom hjärtat är försvagat. Det kan ha flera orsaker och är vanligast hos äldre. En orsak är att hjärtmuskeln är försvagad och därför inte orkar dra ihop sig på ett tillfredställande sätt.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Försvagad pumpfunktion

Att hjärtat får en försvagad pumpfunktion och minskad förmåga att pumpa ut blod kan även bero på att hjärtat inte kan slappna av på rätt sätt. Högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt eller sjukdom kan vara bidragande orsaker till hjärtsvikt, men även medfödda hjärtfel och hjärtrytmrubbningar kan vara orsak till tillståndet.

Hjärtsvikt

Vanliga symptom vid hjärtsvikt

Vanliga symtom vid hjärtsvikt är allmän trötthet och orkeslöshet, att man ofta behöver kissa på natten, att man lätt blir andfådd vid ansträngning och att man har svårt att äta eller ont i magen. Vid svår hjärtsvikt kan man få svårt att andas och bli mycket trött.

Andra symtom

Man kan även få symtom vid hjärtsvikt som till exempel innebär att man inte kan sova plant eller att ben och anklar svullnar upp. Det är också vanligt att man får hjärtklappning och ont i bröstet. Svår hjärtsvikt kan vara livshotande och man kan då uppleva även kallsvettnad och trånghetskänsla i bröstet.

Var kan man vända sig för hjälp?

Om man tror att man har hjärtsvikt eller om man är under behandling men upplever att symtomen försämras, så ska man kontakta en vårdcentral. Har man andnöd eller ont i bröstet ska man genast kontakta 112. Det går också alltid att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning om man är osäker.

Kan man lindra hjärtsvikt med sin livsstil?

En allmänt hälsosam livsstil lindrar symtom vid hjärtsvikt och gör att man mår bättre. Tobak, alkohol och rökning kan förvärra symtomen. Det är också viktigt att ta sina mediciner ordentligt och att röra på sig. Det finns speciella former av träning man kan ägna sig åt vid hjärtbesvär.

Varför får man hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är inte i sig en hjärtsjukdom utan ett symtom på en annan hjärtsjukdom. Eftersom hjärtsvikt gör att blod inte kan pumpas ut ordentligt i kroppen, får celler för lite syre och näring. Symtom vid hjärtsvikt kommer sig av en blandning av ett aktiverat hormonsystem och en försämrad pumpförmåga i hjärtat.

Hur behandlas hjärtsvikt?

Hjärtsvikt behandlas ofta genom att man behandlar den bakomliggande hjärtsjukdomen. Symtom kan förbättras med vissa läkemedel. Det finns även så kallad pacemaker som speciellt anpassas till hjärtsvikt och skiljer sig något från en vanlig pacemaker. Har man allvarliga problem med hjärtsvikt kan hjärttransplantation vara en nödvändig lösning.

Hur diagnostiseras hjärtsvikt?

För att få diagnosen hjärtsvikt måste hjärtat först ha undersökts med hjälp av en ekokardiografi, alltså en så kallad ultraljudsundersökning. Med hjälp av denna kan läkaren se hjärtat och dess delar på en bildskärm. Därefter undersöks och mäts hjärtat på olika sätt. Ibland kan även kärlröntgen vara nödvändigt.

Vad är en ICD?

ICD är en slags pacemaker som inopereras och fungerar som defibrillator. Detta kan vara nödvändigt om man har hög risk att drabbas av livshotande störningar i sin hjärtrytm. ICD:n upptäcker om hjärtat går in i en svår rytmrubbning och utlöser då en stöt som gör att hjärtat slår som vanligt igen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0