Stroke

Vad är en stroke?

Ett slaganfall eller en stroke åstadkoms av ett eller flera brustna blodkärl i hjärnan eller av en blodpropp. Konsekvensen är att hjärnan får syrebrist vilket kan leda till såväl temporära som permanenta skador och biverkningar. Vid misstanke om stroke ska man genast uppsöka akut vård på sjukhus.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

TIA och subaraknoidal blödning

TIA står för transitorisk ischemisk attack och är en benämning för små blodproppar som tillfälligt täpper till blodcirkulationen i hjärnan. Symptomen kan uppträda i ett kort tidsintervall och upphöra efter något dygn. Subaraknoidal blödning beror på en blödning i blodkärl på hjärnans yta. Svimningar och illamående är vanliga symptom.

Stroke

Symptom på stroke som är bra att känna till

  • Tal-, syn- och hörselrubbningar
  • Minnesförluster
  • Hängande mungipor
  • Förlamningar i vissa kroppsdelar, beroende på var blödningen äger rum i hjärnan
  • Domningar i olika kroppsdelar
  • Yrsel, svindel och svårigheter att upprätthålla balansen
  • Oförmåga att förstå enkla meningar och svårigheter att formulera vardagliga ord som man normalt sett använder sig av
  • Förvirring och ändrat beteende

Mer om symptomen

Symptomen kan vara diffusa och misstas/förväxlas med att höra till andra sjukdomstillstånd. En redan dement person kan drabbas extra hårt av ett slaganfall, till skillnad om man är ung och frisk i övrigt. Även rehabiliteringen kan skilja sig åt från individ till individ. AKUT-testet är vanligt förekommande för lekmän att använda.

Söka hjälp för stroke

Ett slaganfall kan få allvarliga konsekvenser och leda till döden, det är därför viktigt att personer i omgivningen larmar SOS. En person som fått stroke är inte alltid kapabel att själv ringa efter ambulans, även om det finns de som gjort just det. Man kommer till en akutmottagning vid stroke.

Vem kan få stroke?

Stroke drabbar huvudsakligen äldre personer över 65 år. Även yngre personer kan drabbas. Riskfaktorer är rökning, höga blodfetter, förmaksflimmer, högt blodtryck, diabetes med flera. Stroke är i sig inte ärftligt men ens arvsmassa styr benägenheten att råka ut för slaganfall. Det är främst miljön som avgör risken och inte arvet.

Hur länge är man drabbad av ett slaganfall?

När man får ett slaganfall får man ofta vistas på sjukhuset för övervakning och kontroll under några veckors tid. Rehabiliteringen kan ta lång tid, besvären av komplikationerna kan vara temporära eller permanenta. Även de anhöriga påverkas då de dels svävar i ovisshet och dels måste ändra rutiner.

Är stroke smittsamt?

Nej, stroke är en somatisk sjukdom som drabbar enskilda individer. Det kan alltså inte vara fråga om en epidemi utan snarare ett folkhälsoproblem. Däremot kan man orsaka andras slaganfall om man röker. Även passiv rökning kan leda till slaganfall. Rök därför aldrig i närheten av andra som inte uttryckligen godkänt det.

Vad kan man göra för att undvika ett slaganfall?

De klassiska tipsen är att regelbundet kontrollera sin hälsa och sköta kost, sömn och motion. Undvik rökning för att minska risken, det är även ett bra tips för hälsan i allmänhet. Undvik transfetter och mättat fett, ät istället nyttiga fetter. Se till att inte stressa!

Kan man lindra biverkningarna av stroke?

Ja, det bästa tipset är att följa läkares rekommendationer. Gå på adekvat rehabilitering och se till att leva sunt fortsättningsvis, inte minst för att undvika ytterligare slaganfall. Man kan också behöva vara sjukskriven ett tag efter slaganfallet för att ge kroppen tid att vänja sig och läka ordentligt.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0