TBE

Vad är TBE?

TBE är en förkortning av engelskans tick-borne encephalitis. Det är en virussjukdom som kan ge upphov till hjärninflammation och/eller hjärnhinneinflammation. Viruset som orsakar sjukdomen sprids av fästingar. De flesta som drabbas får måttliga besvär och blir sedan friska redan efter ett par dagar, men ca 1/3 får hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

TBE-virus har ökat

Främst finns viruset i mellersta Sverige kring Mälarregionen, som Södermanland, Stockholms län och Uppland men på senare år har viruset spritt sig även kring Vättern och Vänern, som i östra Skåne. Risken att få sjukdomen är som störst på sommaren då man har mindre kläder på sig och oftare vistas utomhus.

Fästingplockare

Vilka symtom är kända?

Från att man smittas till att man insjuknar brukar det dröja ca en vecka. Det kan dock ibland gå en hel månad innan man insjuknar. Vanliga första tecken är värk i huvud och kropp samt feber och trötthet. Sprids viruset till hjärnan kan man bland annat uppleva koncentrationssvårigheter, svår huvudvärk och hög feber.

De flesta får inte hjärninflammation

Det är bara hos ungefär en tredjedel av alla som drabbas av TBE som viruset sprider sig till hjärnan. Om viruset sprider sig till hjärnan kan man få hjärninflammation och/eller hjärnhinneinflammation. Resten brukar bli friska och helt återställda inom ungefär en vecka samt behöver ingen behandling.

Var kan man vända sig för hjälp?

Vid akuta besvär efter ett fästingbett, med symtom på förlamning, svår huvudvärk eller nackstelhet ska man genast kontakta en jouröppen mottagning eller en vårdcentral. Är det stängt ska man kontakta en akutmottagning. Upplever man milda besvär som trötthet, värk eller feber i samband med fästingbett kan man kontakta en vårdcentral.

Vad kan man göra själv för att undvika TBE?

Det absolut bästa sättet att skydda sig mot TBE är genom vaccination. Särskilt viktigt är det att vaccinera sig om man bor eller vistas längre perioder i riskområden. Vaccinet har få biverkningar och ger ett bra skydd, det kan ges till barn från ett års ålder.

Hur stor är smittorisken?

Omkring 200 – 250 personer insjuknar varje år i TBE i Sverige. Det innebär att det finns en ganska liten risk att drabbas. I riskområden är det bara ungefär 2 av 100 fästingar som bär viruset vilket innebär att de flesta fästingar är relativt ofarliga. Utbredningen av viruset har dock ökat under 2000-talet.

TBE och graviditet?

Det finns inget som tyder på att TBE påverkar fostret eller graviditeten och det går bra att vaccinera sig både under tiden man ammar och då man är gravid. Vaccinet är inte skadligt för varken barnet eller dig själv. Smittan överförs heller inte från mamman till fostret.

Hur behandlas TBE?

TBE kan än så länge inte botas på annat sätt än att kroppen själv läker infektionen. Man kan dock behandla sjukdomstecknen och om viruset sprider sig till hjärnan kan man behöva sjukhusvård och det kan ta flera månader innan man tillfrisknar. Har man en gång haft TBE är man dock immun resten av livet.

Är TBE en allvarlig sjukdom?

De allra flesta som drabbas av TBE klarar sig utan bestående men. Om viruset sprider sig till hjärnan kan man dock få bestående men med bestående hjärnskador som följd. Med andra ord så kan det vara en allvarlig sjukdom men oftast inte. Det är alltid bäst att vaccinera sig.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0