Stress

Vad är stress?

Stress är en helt naturlig reaktion på en situation där kroppen behöver extra energi, som till exempel vid fara eller när man skall prestera något. Genom att bli stressad klarar kroppen att springa snabbare, att lyfta tyngre och att fokusera mer, men fortsätter stressen för länge får den negativa konsekvenser.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Olika typer av stress

Om en människa går omkring med stresskänslor för länge påverkar det personen på ett nedbrytande sätt, både fysiskt och psykiskt. Alla upplever inte samma typ av stress och där en människa blir stressad att gå på fest kan en annan tycka att det är kul. Alla hanterar det olika!

Stress

Symptom på stress

Allmänt sett så är de vanligaste symptomen på stress oroskänslor, sömnproblem, irritation och koncentrationssvårigheter. Det beror på att kroppen tror sig befinna sig i fara, och börjat frisläppa ett antal ämnen som adrenalin och kortisol så att man snabbt skall kunna fly eller fäkta. Man går helt enkelt på högvarv.

Den nyttiga stressen

Stress är också nödvändigt för att man skall kunna prestera saker som att skriva ett prov eller att springa en mil. Här har den dock en positiv inverkan och upplevs inte som ångestframkallande, utan eggar snarare kreativiteten, uthålligheten och kämparandan. Negativ stress ger tvärtom problematiska känslor och beteenden.

Hjälp mot stress

Ingen människa skall behöva leva med stress och det är viktigt att man söker hjälp genom att tala med vänner, familj, sina lärare och arbetsgivare. Hos vårdcentralen, och ungdomscentralen för yngre, kan man få kontakt med en terapeut eller psykolog och det finns kliniker som specialiserar sig på stressbehandling.

Hur man man själv motverka stress?

Stress orsakas framförallt av en känsla av otillräcklighet, både vad gäller tid och närvaro. Genom att omstrukturera sin vardag kan man ge sig själv extra tid att varva ner på. Motion är mycket bra mot stress, liksom meditation och olika hobbys, och många uppskattar att umgås extra med vänner och husdjur.

Vem drabbas?

Alla människor kan drabbas av stress och idag upplever allt fler barn och ungdomar känslor av oro och utbrändhet. Mycket handlar om prestationsångest och frustrationer, och det gäller både det privata livet, arbetet och skolan. Det är därför som det är så viktigt att man hittar källan till sina stresskänslor.

Är stress farligt?

Forskning har visat att långvarig stress kan leda till en rad olika problem som påverkar den mentala och fysiska hälsan. Stressade människor är mer sannolika att bli deprimerade, liksom att få allvarliga hälsoproblem som förhöjt blodtryck, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Andra vanliga konsekvenser av stress är kronisk smärta och trötthet.

När bör man söka hjälp?

De flesta upplever stress många gånger i livet men ibland är det lätt att ignorera sina symptom trots att det gått för långt. Upplever man att man mår allmänt dåligt, att man aldrig sover bra och inte kan sköta hem och arbete som man vill kan det vara klokt att söka hjälp.

Finns det fysiska stress-utlösare?

Förutom rent psykiska anledningar till stress som ekonomiska problem, en tung arbetsbörda och komplicerade relationer så finns det vissa utomstående saker som kan öka risken för stress. Rökning och alkoholkonsumtion är två av de främsta stress-utlösarna, då de höjer blodtrycket och sänker förmågan att hantera många situationer.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0