Vad är njursten?

Njursten är kristallkonstellationer som bildas i njurarna. Ojämlik balans mellan olika salter och mellan salt och vatten leder till att salter kan fällas ut och bilda kristaller som sedermera blir njursten. Kalk (kalciumsalt) är den primära faktorn vid bildandet av njursten. Även urinsyra, oxalat och cystin kan bilda stenar.

QuickTest

Kolla Dina Njurar!

Beställ Hemmatest!

Njursten kan följa urin ner till urinledaren där urinflödet kan åtstramas och orsaka svåra smärtor. Små stenar som är mindre än fem millimeter sköljs ofta bort från njurarna med urinen. Är de däremot större kan olika behandlingar krävas, exempelvis med stötvågor eller med laser. Titthålsoperationer kan förekomma.

Symptom på njursten

  • Smärtor, främst vid sidan av bålen och i ryggen där stenen har placerat sig. Smärtan kan stråla ut mot underlivet eller ljumsken.
  • Skärande eller dova och pulserande smärtkänningar i intervaller i nära anslutning till njuren.
  • Magproblem och illamående.
  • Feber upp till 38 grader Celsius.

Komplikationer av njursten

Njurstenarna kan fastna i njurbäckenet som är urinledarens första del. Detta kan ge besvär såsom urinvägsinfektioner, värk eller rentav blod i urinen. Det är således lätt för en lekman att upptäcka att något är fel när vederbörande urinerar. Tryckökningen på njurbäckenet kan skada njuren och risken för sepsis ökar.

Var kan man söka hjälp för njursten?

Om man anar att man har njursten kan man kontakta sin allmänläkare. Läkaren kommer utföra en auskultation där lätta slag måttas mot njurarna. På så sätt kan läkaren upptäcka ömma punkter. Man kan också få lämna blodprover för vidare analys av saltkoncentrationen i kroppen.

Vem kan få njursten?

Alla kan drabbas av njursten, den vanligaste riskgruppen är män i åldrarna 20-50. Ungefär tio till tjugo procent av alla män beräknas få njursten. Kvinnor får i högre utsträckning än män gallsten. Njurarnas funktion är att rena blodet, och att bilda urin. Man ska inte gå och hålla sig från att kissa.

Hur länge är man drabbad av njursten?

Små stenar klarar ofta kroppen att avlägsna med urinen. Större stenar fastnar i urinledare och njurar vilket kan behöva opereras. Man kan behöva inta inflammationshämmande läkemedel eller bli tvungen att ta morfinliknande preparat. Går smärtan inte över kan man behöva bli inlagd för övervakning och vård.

Är njursten smittsamt?

Njursten är inte smittsamt men det finns vissa ärftliga anlag som kan styra benägenheten att få njursten. Ens dygnsrytm, kost och vattenvanor samt möjligheten att uppsöka toalett kan styra sjukdomsförloppet. Skolor ska tillhandahålla gratis toaletter för eleverna. Njursten transplanteras inte från en individ till en annan, då ingen hälsobefrämjande anledning föreligger.

Vad kan man göra för att undvika njursten?

Eftersom kalk (kalciumsalt) är den vanligaste orsaken till njursten kan det vara bra att avstå från kalkrika livsmedel. Avkalka kaffebryggaren med jämna mellanrum om du är en kaffedrickare. Drick när du är törstig och kissa när du behöver det, håll det inte inom dig.

Kan man lindra njursten med sin livsstil?

Ja, man kan ta läkemedel som är ordinerade mot njursten. Man kan även se till att gå på toaletten ungefär var fjärde timme för urinering. Man får dock inte urinera på gatan, något som kan ge böter för förargelseväckande beteende. Blöjor kan behövas i somliga fall.