Ansiktssmärta vanligare än man tänker sig

Långvarig smärta i ansiktet Många har smärtor i ansiktet och det är kvinnor som drabbas mest. Det har gjorts en studie med 180 000 personundersökningar som underlag. Den visar att smärtan ofta är relaterad till käkmuskulatur och käkleder. Enligt Birgitta Häggman-Henriksson så är det ”vanligt att smärtpatienterna tappas bort i vården”. Endast en av fem ...

Ansiktssmärta

Långvarig smärta i ansiktet

Många har smärtor i ansiktet och det är kvinnor som drabbas mest. Det har gjorts en studie med 180 000 personundersökningar som underlag. Den visar att smärtan ofta är relaterad till käkmuskulatur och käkleder. Enligt Birgitta Häggman-Henriksson så är det ”vanligt att smärtpatienterna tappas bort i vården”.

Endast en av fem blir av med smärtan. För den drabbade är det en oerhört stor påfrestning med smärtor i ansiktet och det är dubbelt så många kvinnor som män som drabbas. Birgitta Häggman-Henriksson säger att det ökar mer och mer bland kvinnor vilket gör att skillnaderna mellan könen ökar.

Sjukvård och tandvård

Det kan behövas en kartläggning när den som har ansiktssmärta gör ett tandläkarbesök. Men ännu finns inga riktlinjer för tand- och sjukvård. Hur ska man kunna fånga upp alla med ansiktssmärtor? Det är bara i en liten del av Sverige som studien gjorts så det måste finnas många fler som har smärtor i ansiktet.

Enligt Birgitta Häggman-Eriksson så är det viktigt att identifiera fler kvinnor och män som har besvär med smärtor i ansiktet. Fanns det riktlinjer så skulle det underlätta att hitta dem som behöver vård för detta. Vem vet, det skulle kanske kunna gå att hitta orsakerna lättare då men det säger hon inget om.

Varför får man ansiktssmärta?

Vad är det som gör att man har smärtor i ansiktet? Även om det ofta är relaterat till käkmuskulatur och käkleder så måste ju smärtan bero på något. Enligt studien så kan smärtan ha samband med ”stress, depression och smärta i andra delar av kroppen” fast ändå hittar man inte orsaken.

Hur ska man kunna hitta orsaken till smärtan när det finns så många andra sjukdomar som kan vara bidragande? Det måste vara mycket svårt när det är en så diffus sjukdom att ha smärta i ansiktet och trots att många har det så finns ännu inte lösningen. Det kanske finns ännu fler sjukdomar som påverkar.

Studien om ansiktssmärta

Eftersom studien om ansiktssmärta har pågått under många år med ett stort underlag så finns nu ett register i Västerbotten. Birgitta Häggman-Henriksson skulle gärna vilja ha ett liknande register i Skåne. Hon säger också att det unika med studien är att man kunnat följa så många personer under flera år.

Studien ingår i Aurelia Ilgunas doktorsavhandling vid Malmö och Umeås universitet. Hon ska undersöka vilka svårigheter som tandläkare upplever när de tar hand om patienter med smärta i ansiktet. Studien går att läsa i ”Pain” som är en vetenskaplig tidskrift. Studien ingår i ett projekt där syftet är att förbättra omhändertagandet av patienter med ansiktssmärta.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0