Om CBD olja

cbd olja

Du har säkert hört talas om CBD olja någon gång, men det är inte alla som vet vad det är för något. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad CBD olja är för något och mer som kan vara bra att veta. Vad är CBD olja? CBD är en förkortning av ordet Cannabidiol, …

Läs mer

Kry eller Min Doktor

Vilken ska man välja

Många hälsobesvär behöver inte undersökas av en fysisk läkare men ibland kan det ändå vara bra att prata med någon, därför är det bra att det finns läkare online. I denna artikel kommer du att få en jämförelse utav Kry och Min Doktor för att du ska kunna välja vilken som är bäst för dig. …

Läs mer

Kry eller Doktor.se

Internetläkare

Att välja rätt nätdoktor kan till en början vara svårt, det finns trots allt flera olika kända på marknaden. Två av dessa är Kry och Doktor.se, vilka båda aktivt gör reklam i olika medier. Därför kommer denna text göra en jämförelse av de båda företagen för att se hur de skiljer sig åt. Vad är …

Läs mer

Flyktingkrisen 2015 skiljde värderingar från verklighet

År 2015 var flyktingkrisen en av de viktigaste politiska frågorna. Under detta år förändrades tonläget och åtgärderna radikalt. Under våren 2015 försäkrade statsminister Stefan Löfven att det inte fanns någon gräns för asylsökande i Sverige eller begränsing för asylsökandes rättigheter. I november samma år infördes dock en rad strikta åtgärder. Boken ”Europe and the Refugee …

Läs mer

Vårdpersonalens roll för att bemöta existentiell ensamhet

Vårdpersonal

I livets slutskede blir existentiella frågor mycket viktiga. Många genomgår händelser som skapar en känsla av existentiell ensamhet. Det kan exempelvis handla om att ens livspartner går bort eller att man måste flytta ifrån sitt hem. I detta skede är vårdpersonalens relation och samtal mycket betydelsefulla för de äldre. Malin Sundström är doktorand vid Malmö …

Läs mer

Utsatta områden i Sverige kan bli tryggare

Tryggare områden

Det är möjligt att göra utsatta områden i Sverige tryggare. Det menar forskare vid Malmö universitet som presenterar sina forskningsresultat i en ny bok. Boken ”Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet” är ett samarbete mellan universitetet och polismyndigheten i Malmö. Ett utsatt område karaktäriseras av hög brottslighet, hög arbetslöshet och en …

Läs mer

Bakterier som förutsäger tandlossning

Att upptäcka tandlossning tidigt är viktigt för att kunna förhindra allvarlig tandlossning som leder till stort lidande och problem för patienterna. Forskare vid Malmö Universitet söker efter biomarkörer som kan förutsäga vilka som riskerar att drabbas av tandlossning. De studier som gjorts i Malmö visar intressanta resultat. De experimentella studierna i Malmö har lyckats med …

Läs mer

Träna hemma

Det blir allt mer vanligt att träna hemma och skaffa sig ett eget hemmagym, speciellt nu under en pandemi. Men vad behöver du egentligen för att göra ett hemmagym? Detta behöver du i ditt hemmagym När du har valt ett rum att ha ditt hemmagym i behöver du självklart ha redskap för att kunna träna. …

Läs mer

Idrottens anpassning till media

Media, i synnerhet TV, är mycket viktigt för idrotten. Genom att visas i TV väcks ett större publikintresse vilket kan gynna både idrottarna och sporten i sin helhet. Detta gör att många sporter anpassar sig för att bli mer tevemässiga. Det är en fin balansgång när utförandet av en idrottsgren ändras för media. Marit Stub …

Läs mer

Svårt att minimera hushållsavfall

Ny forskning visar att svenska hushåll har svårt att minska avfallet. Svenskar är duktiga på att källsortera, men däremot är mängderna hushållsavfall höga. En svensk person bidrar med 473 kilo hushållsavfall per år i genomsnitt. Forskningen visar att svenska hushåll tycker att det är svårt att minimera avfallet på grund av rådande samhällsstrukturer. Mimmi Bissmonts …

Läs mer

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0