Osteoporos

Osteoporos

Vad är osteoporos? Osteoporos, eller benskörhet som det också heter, är precis som namnet antyder en sjukdom där skelettet är skört och svagt. Osteoporos gör att man löper större risk för benbrott, och ofta upptäcks inte osteoporos förrän vid en undersökning efter ett benbrott. Den vanligaste orsaken till att äldre råkar ut för benbrott är…

Afasi

Samtalsapp för personer med Afasi

Personer med Afasi får hjälp med ny samtalsapp Möjligheten att kunna kommunicera är förstås lika viktig för alla. Personer som har afasi har dock problem med att uttrycka sig. Vid Luleå tekniska universitet utvecklas en ny app för mobiltelefoner, som hoppas kunna underlätta detta tillstånd. Personer med afasi riskerar att exkluderas och alla tekniska framsteg…

Munskydd

Munnskyddens betydelse enligt forskarna

Forskare vill förbättra kunskapen om munskydd Hur effektiva är egentligen munskydden när det gäller smittspridning? Den frågan vill en grupp forskare från Luleå tekniska universitet och fyra andra lärosäten besvara. Munskyddens effektivitet har blivit en högaktuell fråga under Coronakrisen. Vissa menar att munskydd endast har begränsad effekt för att hindra smittspridning. Utbrottet av Covid-19 har…

Hälsosamt barn

Barndom & Hälsa

Barndomens påverkan på hälsan Alla upplevelser och händelser genom livet påverkar oss som personer och hur väl vi kan hantera både med- och motgångar i framtiden. En persons tidigare livserfarenheter kan ha stor betydelse för om personen drabbas av mental ohälsa senare i livet. Forskning visar att det blir allt fler personer som drabbas av…

Olycklig lärare

Föräldrar, ett problem i skolan

Föräldrar skapar arbetsmiljöproblem för lärare Det är inte bara elever som känner sig utsatta i skolan. Även många lärare vittnar om en otrygg miljö. För lärarnas del kan det handla om kränkningar från föräldrar på sociala medier. Forskaren Rebecka Cowen Forssell utvecklar metoder för att förebygga dessa kränkningar och således skapa en bättre arbetsmiljö för…

Idrott för alla

Med idrott som medel

Socialt entreprenörskap inom idrottslig verksamhet Det statliga idrottsstödet bör inkludera alla som vill utöva sport och främja integration bland olika grupper i samhället. Detta uppfylls dock inte alltid när det statliga stödet endast går till idrottsföreningar. I sin avhandling analyserar doktorand Daniel Bjärsholm hur socialt entreprenörskap kan vara ett bra alternativ inom svensk idrott. Han…

missbrukare problem

Förälder till missbrukare?

Föräldrar till missbrukare är en utsatt grupp Ny forskning från en grupp vid Malmö universitet visar att föräldrar till missbrukare är en mycket utsatt grupp. Föräldrarna utsätts ofta för skadegörelse och kränkningar, men det finns lite kunskap om denna grupp. Föräldrarna är i behov av stort stöd, men sällan finns det hjälp att få. Professor…

Munhälsa

Vikten av munhälsa!

Din viktiga munhälsa En ny bok har kommit om vikten av att sköta om sin mun: ”Din hälsa sitter i munnen – 101 frågor och svar om munhälsa och kopplingen mellan vetenskap, folksjukdomar och ett långt och friskt liv”, skriven av Pamela Andersson och Björn Klinge. Boken är baserad på frågor och svar från tv-program.…

Hur upplevs ensamhet av omgivningen?

Hur närstående upplever äldres ensamhet Ensamhet är ett brett begrepp. Vissa former av ensamhet är lätta att upptäcka, men djupare former av ensamhet är svårare att förstå. Många äldre människor upplever en existentiell ensamhet. Denna fråga har blivit högaktuell under Coronakrisen eftersom de äldre isolerats för att skyddas mot viruset. Doktorand Helena Larsson har i…

Desinformation

I kristider frodas desinformation

I kristider sprids felaktig information I kristider ökar risken för ryktesspridning och desinformation. Detta gäller inte minst nu i samband med Coronakrisen. Eftersom krisen handlar om en samhällsfarlig sjukdomen är risken för ryktesspridning särskilt hög menar Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Farkas är specialist inom propaganda och desinformation. Vid tider…