Barndom & Hälsa

Barndomens påverkan på hälsan Alla upplevelser och händelser genom livet påverkar oss som personer och hur väl vi kan hantera både med- och motgångar i framtiden. En persons tidigare livserfarenheter kan ha stor betydelse för om personen drabbas av mental ohälsa senare i livet. Forskning visar att det blir allt fler personer som drabbas av ...

Hälsosamt barn

Barndomens påverkan på hälsan

Alla upplevelser och händelser genom livet påverkar oss som personer och hur väl vi kan hantera både med- och motgångar i framtiden. En persons tidigare livserfarenheter kan ha stor betydelse för om personen drabbas av mental ohälsa senare i livet. Forskning visar att det blir allt fler personer som drabbas av mental ohälsa.

Margareta Sjöblom som i botten är legitimerad psykolog och psykoterapeut började efter sin pension att doktorera vid Tekniska Universitetet i Luleå. Hon kände att hon ville ge tillbaka efter alla erfarenheter som hon fått under sitt yrkesverksamma liv där hon bland annat arbetat med familjeterapi, som förskolepsykolog och inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälsa genom livet

I sin avhandling har Margareta fokuserat på hur de erfarenheter vi får som barn påverkar oss senare i livet. Hon har intervjuat barn och vuxna som har fått berätta om minnen och upplevelser från sin barndom. Totalt intervjuades 53 personer i åldrarna 9-91. Barnen som medverkade fick rita teckningar som de fick berätta om.

Margareta kunde sedan analysera de berättelser hon fått höra både från barnen och de vuxna. Resultaten av sina analyser har hon publicerat i fyra vetenskapliga artiklar, varav tre redan har publicerats och den sista inväntar godkännande för att publicering. Hon anser att hennes forskning är viktig med tanke på att forskningen visar att den mentala ohälsan ökar.

Lyssna på livsberättelser

Hennes mål var att utforska vad barndomsberättelserna har för betydelse för människors välbefinnande och hur de påverkar en persons förmåga att hantera situationer i framtiden. Både bra och dåliga minne är viktiga i sammanhanget. Margareta poängterar vikten av att lyssna på livsberättelserna eftersom det kan vara en viktig del i att främja människors hälsa.

Det finns forskning som visar att den mentala ohälsan håller på att öka i samhället, både hos barn, vuxna och även äldre personer. Margareta hoppas på att hennes forskning ska kunna hjälpa till att motverka detta. Allt vi är med om genom livets gång påverkar hur vi hanterar och bearbetar motgångar och andra svårigheter i framtiden.

Användning av forskningen

Margareta hoppas på att hennes forskning ska bidra till större insikt om betydelsen av barndomsupplevelser och minnen. Alla människor har en inre förmåga att hantera svårigheter och genom att ha kunskap om detta blir det lättare att hantera. Hon hoppas att detta ska leda till ett mer effektivt arbete.

Hon hoppas att hennes forskning och avhandling ska vara till hjälp för andra psykologer och andra människor som jobbar med att främja hälsa. Att alla ska ha en förståelse för att upplevelser genom livet formar människan och ger oss olika förutsättningar för att klara av det livet har att erbjuda.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0