Ekologisk mat i medvind

Saltå Kvarn förbättrade sitt företag med KTH:s Leancentrum

Saltå Kvarn har framställt ekologiska varor sedan 1964, i huvudsak baserade på spannmål. Sedan start har företaget vuxit stadigt, och man har gått från tio till sextio anställda under de senaste tjugo åren. Anledningen till att företaget vuxit är ett ständigt ökande intresse för ekologisk mat.  

Men på sista tiden har också konkurrensen hårdnat, då det kommit fler producenter av ekologisk mat på marknaden. Saltå Kvarns verksamhetsutvecklare Sebastian Rydenfalk säger att kvarn, butik, bageri och kafé har fått växa oplanerat. Som resultat måste företaget göra mer med befintliga resurser. Det gjorde att man kände ett behov av att effektivisera verksamheten.

Lösningar för ökad effektivitet

Sebastian Rydenfalk ansåg att man bättre måste ta tillvara på de resurser som fanns, och bli mer effektiva. Man behövde få personalen att samarbeta och använda råvarorna bättre, samtidigt som medarbetarna måste få mer utrymme och tillåtas bidra med sina idéer och sin kreativitet till organisationen.

För att uppnå detta vände sig Sebastian Rydenfalk till Leancentrum som finns på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Södertälje. Där fick han hjälp av Johanna Strömgren att hitta de områden som mest behövde förbättras. De kom fram till att medarbetarna behövde engageras, och att man behövde hitta en arbetsmässig flödeseffektivitet.

Vidareutbildning på företaget

Företaget satte direkt igång med att utbilda ledningsgruppen inom lean och i att leda till förändring. Varje anställd på företaget fick också sextio timmar av lean-träning. Enligt Sebastian Rydenfalk har detta förändrat företaget så pass mycket att man numera ser sig som ett ”nytt”, helt annorlunda företag.    

Sebastian Rydefalk kommenterar att Saltå Kvarn fått massor av positiva effekter av samarbetet med Leancentrum. Reklamationer från kunder har minskat, och kvarnens ställtidsreducering har gått från två och en halv timme till femtio minuter. Företagskulturen har förändrats så att medarbetarna nu tar ansvar och är mer engagerade. Snabba möten varje dag har höjt hjälpsamheten och lagandan.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0