Fågelsång gör oss mer klimatsmart

När män hör fågelsång köper de mer ekologiskt I en artikel som går att läsa på SLU (Svenska Lantbruks Universitet) berättar mamman i en undersökning om att det visade sig att om män hör fågelsång i bland frukt och grönt i matbutikerna, köper de mer ekologiskt och då gärna morötter. Utan ljudet av fågelkvitter hade ...

Fågelsång gör oss mer Klimatsmarta

När män hör fågelsång köper de mer ekologiskt

I en artikel som går att läsa på SLU (Svenska Lantbruks Universitet) berättar mamman i en undersökning om att det visade sig att om män hör fågelsång i bland frukt och grönt i matbutikerna, köper de mer ekologiskt och då gärna morötter.

Utan ljudet av fågelkvitter hade inte männen lika stor vilja att köpa ekologiska grönsaker eller andra klimatsmarta produkter, jämfört med kvinnorna. Om det hördes fågelsång på frukt- och grönsaksavdelningen i bakgrunden så blev männen nästan lika benägna att precis som kvinnorna, inhandla varor som hade märkts som klimatsmarta och ekologiska morötter.

Varför dessa skillnader?

Forskarna anser att skillnaden är att män helt enkelt inte har samma behov att anamma att handla ekologiskt som kvinnor har. I och med att männen hörde fågelkvittret så triggades deras önskan att vara ekologiska och därför inhandlade de ekologiska morötter och liknande för att få ett bättre klimat.

Det märktes ingen skillnad hos kvinnor, men det fanns en tendens att de minskade sina ekologiska inköp när de hörde fågelsång. Vissa kvinnor trodde till och med att det fanns riktiga fåglar i butiken, vilket upplevdes negativt. Undersökningen påvisade även hur kunden upplevde närheten av naturen. Kunde detta antingen minska eller öka männens önskan att köpa ekologiskt?

Förändra konsumtion och minska klimatpåverkan

Undersökningen har mäns och kvinnors livsmedelskonsumtion som utgångspunkt för att se om den kan bidra till en klimatförändring. I och med att man ökar sitt intag av grönsaker i kosten kan det påverka den dåliga klimatförändringen som sker. Visserligen sker den positiva förändringen relativt långsamt.

Anledningen till att det går så sakta beror på invanda köpbeteenden, sociala och kulturella normer, samt naturligtvis människors tycken och smak. Det innebär att det finns ett stort behov att förstå beteendet hos konsumenterna för att på så vis hitta strategier som är effektiva som leder till en minskning av klimatpåverkan.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0