Forskning om stamning

Ny forskning om stamning Stamning är ett handikapp som drabbar både killar och tjejer. Ibland kan det bli så pass allvarligt att de helt låter bli att tala. Ny forskning visar dock att ångest till följd av handikappet verkar drabba tjejer hårdare. Det konstaterar Ineke Samson som är logoped vid Danderyds sjukhus. Samson forskar om ...

Stamning

Ny forskning om stamning

Stamning är ett handikapp som drabbar både killar och tjejer. Ibland kan det bli så pass allvarligt att de helt låter bli att tala. Ny forskning visar dock att ångest till följd av handikappet verkar drabba tjejer hårdare. Det konstaterar Ineke Samson som är logoped vid Danderyds sjukhus.

Samson forskar om könsskillnader när det handlar om stamning. Stamning är ett handikapp som drabbar tjejer och killar i lika hög utsträckning. I de flesta fall växer stamning bort, men ungefär en procent av alla vuxna lider av stamning. Oavsett om det växer bort eller inte fortsätter ofta stamning att prägla livet hos dem som drabbas.

Varför lider tjejer mer?

Varför drabbar stamning tjejer hårdare än killar? Ineke menar att det kan vara så att tjejer ofta har ett större behov av att uppfattas som normala och passa in. Det gör att tjejer oftare isoleras av stamning. Många tjejer som stammar upplever sig också som ensamma om sitt problem.

I många fall kan ångesten som stamningen ger upphov till stanna kvar även efter att stamningen försvunnit. Ineke Samson påminner sig om en patient som inte hade någon hörbar stamning men som plågades av ångest. Det visade sig att ångesten bottnade i stamningen och upplevelser i barndomen som den gett upphov till.

Utmanande att forska om stamning

Enligt Ineke är stamning ett utmanande forskningsfält. Till stor del beror det på att stamning under lång tid inte varit tydligt definierat. Att stamning inte varit ordentligt klassificerat har i sin tur begränsat vårdens möjligheter att ge rätt vård. Särskilt när det handlar om att individanpassa vården.

Än mer komplicerat kan det bli av det faktum att många som plågas av stamning lider av vad som kallas för dold stamning. Det är när människor som stammar utvecklar olika typer av strategier för att dölja för omgivningen att de stammar. De är ju dessutom ofta obenägna att söka hjälp för sina problem.

Forskningen fortsätter

Just nu håller Samson på med en stor studie om stamning där hon intervjuar unga män och kvinnor som i sina vardagsliv gör sitt bästa för att dölja sin stamning. Syftet med undersökningen är att nå ökad förståelse för stamning genom att försöka komma underfund med varför de döljer sin stamning.  

Studien genomförs som en serie djupintervjuer. Ineke Samson hoppas på den vägen kunna samla på sig mer personliga erfarenheter som i längden kan leda till att vården av stamning utvecklas. Förhoppningsvis kommer färre människor begränsas av handikappet i framtiden. Samson kommer för sin del göra sitt bästa för att fortsätta en positiv utveckling.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0