Vaccin till Coronaviruset

Vaccin till Coronaviruset – så arbetar KI forskare År 2020 har framför allt handlat om coronaviruset, covid-19, som bröt ut i den kinesiska staden Wuhan i Hubei-provinsen. Viruset ger influensaliknande symptom som feber, halsont och muskelvärk. Hittills har spridningen utanför Kina varit relativt kontrollerad, men antalet smittade har ökat kraftigt på kort tid inom landets ...

Corona Virus Vaccin

Vaccin till Coronaviruset – så arbetar KI forskare

År 2020 har framför allt handlat om coronaviruset, covid-19, som bröt ut i den kinesiska staden Wuhan i Hubei-provinsen. Viruset ger influensaliknande symptom som feber, halsont och muskelvärk. Hittills har spridningen utanför Kina varit relativt kontrollerad, men antalet smittade har ökat kraftigt på kort tid inom landets gränser.

Viruset har dock spridit sig till andra delar av världen och därför finns det en global oro för en ökad smittspridning. Fortfarande finns det inget vaccin, men forskare på Karolinska Institutet satsar på att utveckla vaccin mot viruset. Här kan du läsa mer om hur de arbetar för att så fort som möjligt få fram ett vaccin.

Vad är coronaviruset?

Coronaviruset, som officiellt kallas för covid-19, är ett nytt virus som bröt ut i slutet av 2019 i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det är inte första gången som ett coronavirus påträffats. Tidigare fall är bland annat MERS och SARS. De var dock dödligare, men det nya coronaviruset har redan fått större spridning.

Forskarna vet forfarande inte vad som är källan till viruset, men det kan härledas till en djurmarknad. Många forskare tror att viruset kommer från fladdermöss på grund av att det har många genetiska likheter med andra virus som hittats hos fladdermöss. Symptomen varierar från mer lindriga besvär som hosta och feber till lunginflammation.

Arbetet med att ta fram ett vaccin

Att hitta ett vaccin mot covid-19 är högsta prioritet just nu. Forskare världen över arbetar intensivt med att hitta ett botemedel. Ali Mirazimi och Matti Sällberg är virusforskare på Karolinska Institutet i Stockholm. De leder arbetet med att utveckla ett prototypvaccin, men osäkerheten är stor.

KI-forskarna kunde påbörja arbetet omedelbart efter att forskare i Kina delat virusets arvsmassa. Då påbörjades vaccinutvecklingen baserat på tidigare kunskap om de liknande coronavirusen sars och mers. Enligt KI-forskarna är detta virus ett RNA-virus som har lätt att mutera. De hoppas på att använda de delar som är genetiskt stabila.

Hur lång tid kommer det att ta?

Trots att forskarna påbörjat utvecklingen så snabbt som möjligt så kommer det att dröja innan det finns vaccin för allmänheten. Vaccinutveckling är en lång process med många olika steg. Om de lyckas ta fram ett prototypvaccin kommer de behöva större resurser för att genomföra de nödvändiga och obligatoriska kliniska studierna.

Från prototyp till ansökan om kliniska studier tar cirka sex till nio månader. Det krävs tre stadier av kliniska studier för att få godkänt för att testa på människor. Detta kallas för Good Manufacturing Practice och är en tid- och kostnadskrävande process. Inom 2-3 år kan allmänheten vaccineras förutsatt att allt går friktionsfritt och enligt plan.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0