Framtidens Jordbruksbehov

Nya modeller för att beräkna framtidens jordbruksbehov Klimatförändringar och en ökande befolkning skapar högre krav på jordbruket när det kommer till att kunna producera mat, bioenergi och skog. Hur framtidens behov ser ut går inte att avgöra i nuläget, däremot går det att göra beräkningar för att se hur jordbruket påverkas utifrån olika framtidsscenarion. I ...

Framtidens jordbruk

Nya modeller för att beräkna framtidens jordbruksbehov

Klimatförändringar och en ökande befolkning skapar högre krav på jordbruket när det kommer till att kunna producera mat, bioenergi och skog. Hur framtidens behov ser ut går inte att avgöra i nuläget, däremot går det att göra beräkningar för att se hur jordbruket påverkas utifrån olika framtidsscenarion.

I dagsläget tar de här uträkningarna mellan flera veckor till månader att göra. Detta försöker forskare på Lunds universitet att ändra på genom att skapa förenklade modeller där vegetationsmodeller är sammankopplade med olika klimatmodeller. Dessa förenklade modeller kallas för emulatorer och är till för att snabbare och enklare kunna samköra modeller för vegetation, ekonomi och klimat.

Hur fungerar modellerna?

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har tagit fram olika scenarier som forskarna vid Lunds universitet använder sig av i sina modeller. Scenarierna ger information om hur klimatet påverkas av växthusgaserna och baseras på utvecklingsscenarier som har olika förväntningar på framtiden. Utvecklingsscenarierna påverkas av politik, energianvändning, teknikutveckling. tillväxt av befolkning, koldioxidutsläpp och klimatanpassning.

I nuläget har forskarna skapat statistiska emulatorer för att lättare kunna koppla ihop IPCC:s scenarier med vegetationsmodeller. För att kunna köra simuleringar krävs en superdator och med en vanlig dator kan det ta upp till flera månader att få fram resultaten. Emulatorerna ska göra det möjligt att göra tester på flera scenarier och få fram flera resultat.

Nyttan av modellerna

Forskarna hoppas på att deras modeller ska användas av flera andra forskare som kan hjälpa till och bidra i arbetet med analys och utvärdering av hur framtiden skulle se ut vid olika scenarier. Modellerna ger en bra uppskattning över hur samhället påverkas socialt, ekonomiskt och utvecklingsmässigt, samt påverkan på den biologiska mångfalden.

Forskarna behöver köra många tester, modeller och scenarier för att få fram så säkra resultat som möjligt. Genom att göra flera tester kan forskarna få fram flera värden över hur mycket mark och jordbruk som kommer behövas i framtiden för att tillgodose det mänskliga behovet av bioenergi, mat och skog.

Forskningens påverkan på beslut och utveckling

Forskning och kunskap om hur klimatförändringen och jordbruket påverkar varandra är viktigt för politiska beslut och samhällsutveckling. Genom att få fram så mycket kunskap som möjligt blir det lättare att se vilka alternativ som finns och vad resultatet av varje alternativ skulle kunna bli.

Den kunskapen om hur klimatet och jordbruket påverkas kan ligga till grund för beslut kring klimatanpassning och försök till att minska koldioxidutsläpp. Kunskapen bidrar även till en möjlighet att hitta framtidslösningar till de problem som kan uppstå i jordbruket på grund av klimatförändringen som att till exempel plantera snabbväxande träd.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0