Malariaparasiter & Socker

Hur malariaparasiter tar upp socker

I helt ny forskning har forskare vid Stockholms universitet kunnat visa hur malariaparasiten, plasmodium falciparum, tar upp socker. Detta är av stort intresse i utvecklingen av nya läkemedel mot malaria, då socker är nödvändigt för att parasiten ska överleva, precis som för de flesta andra organismer.

Socker är en molekyl som är för stor för att kunna tas upp direkt av parasiten, utan den behöver transporteras in av ett transportprotein. Det är detta transportprotein som forskare nu har lyckats klargöra atomstrukturen för. Genom att blockera denna transportör kan man alltså ”svälta ut” parasiten. Det är dock långt kvar innan ett läkemedel är aktuellt.

Liknar transporten i människans hjärna

Transporten av glukos in i malariaparasiten liknar faktiskt den sockertransport som sker i människans hjärna. Något som visar på hur viktig sockertransporten är, menar David Drew: ”Den här likheten avspeglar hur fundamentalt viktigt sockerupptag är, naturen hittade ett vinnande koncept och höll fast vid det”.

Till skillnad från människans hjärna är det transportprotein som sköter sockertransporten i malariaparasiten ganska flexibel i vad den kan släppa igenom. I människans hjärna är det glukos eller inget som gäller, men parasiten kan i brist på glukos också använda sig av fruktos, som är en annan typ av socker.

Läkemedel

Forskarna har förhoppningar om att de nya upptäckterna så småningom ska kunna leda fram till nya, eller förbättrade, läkemedel mot malaria. Om sockertransporten stoppas kan parasitens tillväxt stoppas. Det finns ämnen som man vet hämmar transporten av socker i parasiten, men dessa ämnen har den biverkan att de även hämmar sockertransporten i kroppens egna celler.

Förhoppningen är att man med hjälp av den nya kunskapen ska kunna förbättra de medel som redan finns så att de bara blockerar den transportör som sköter sockertransporten in i parasiten, och inte transporten in i kroppens egna celler. Detta borde kunna göras med hjälp av att man har lyckats få fram atomstrukturen för transportören.

Framtiden

Malaria är en sjukdom som varje år dödar nästan en halv miljon människor, enligt WHO. Att lyckas ta fram läkemedel som kan stoppa denna sjukdom skulle naturligtvis innebära stora vinster, både ekonomiska, men framför allt i människoliv. Den nya forskningen innebär också att redan existerande medel eventuellt skulle kunna förbättras.

Hur sockertransportörerna, de så kallade GLUT:arna, fungerar, är någonting som varje biokemistudent får lära sig, menar Lucie Delemotte, som är en sambarbetspartner i projektet, och som dessutom är forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och SciLifeLab. Den nya formen av GLUT som nu upptäckts innebär alltså också en ytterligare pusselbit i biokemins komplicerade värld.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0