Oroa dig inte i onödan

Många oroar sig för sin hälsa i onödan

Människor har lätt för att oroa sig, ofta i onödan. För vissa kan det gå så långt att katastroftankarna tar över helt och begränsar dem i deras vardag. Erik Hedman är en psykolog som har mycket att säga om en åkomma som plågar tusentals.

Hälsoångest är en av de vanligaste typerna av oro. Att vara uppmärksam på kroppens signaler är en sak, men att ständigt gå runt och vara oroad över att vara obotligt sjuk är någonting annat. Det är inte bara ett problem för personen som drabbas, utan belastar också sjukvården i hög utsträckning.

Svårartad hälsoångest

Erik Hedman är forskare och psykolog vid institutionen för klinisk neurovetenskap. I syn yrkesroll har han specialiserat sig på att hjälpa människor som drabbats av allvarlig hälsoångest. En typ av ångest där små vardagsproblem som huvudvärk uppförstoras till någonting som kan upplevas som direkt livshotande. Särskilt ofta tror sig personen ha drabbats av sällsynta sjukdomar.

Enligt Hedman lider runt tre till fyra procent av befolkningen av hälsoångest som är så svår att de går runt med ångest i vardagen. Han uppskattar att så många som 20 procent av sjukvårdsbesöken genomförs av människor med denna typ av ångest. Ofta kompletteras hälsoångesten av någon annan typ av ångest.

Lider ofta av andra typer av ångest

En olycka kommer sällan ensam. Det är dessutom vanligt att människor som lider av ångest för sin hälsa plågas av annan ångestproblematik. Bland de vanliga problemen finns social fobi, tvångs- och paniksyndrom. Hedman jämför med människor som lider av den nya diagnosen GAD.

Personer som lider av GAD, eller generaliserat ångestsyndrom, bär på en mer allmän oro över olika vardagsbestyr. Ekonomi, karriär, familj och annat. Tankar som ibland påverkar de flesta, men som hos personer med GAD påverkar deras sinnesstämning i högre utsträckning. Frågar man Erik Andersson, forskare i klinisk neurovetenskap, behöver oro dock inte tyda på en psykiatrisk diagnos.

Oro är allmänmänskligt

Andersson understryker att oro är någonting alla måste leva med periodvis. Dags att söka hjälp blir det när personen upplever att oron hindrar dem i livet. Att hitta gränsen mellan sjuklig och frisk oro är däremot en svår balansgång. Erik själv har lärt sig hantera sin oro och använda den som drivkraft.

Det är viktigt att komma till insikt om att oro inte går att fly ifrån, att livet i grund och botten är osäkert och att det speglas i oron många människor upplever. Erik Hedman trycker därför på det viktiga att vi ibland stannar upp och möter vår oro som ett sätt att mildra den.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0