Mot sämre vetande

3 forskare förhindrar spridandet av desinformation

I dagens digitala samhälle är det mycket enkelt att hitta information. En sökning på Google och flera hundratals, ibland tusentals eller miljontals svar dyker upp. Tyvärr gör den stora mängden information det svårare för människor att skilja på vad som är sant och inte.

Tre forskare, Lotta Borg Skoglund, Helena Kopp Kallner och Jonas F. Ludvigsson, har valt att ta debatten. De vill finnas tillgängliga, bland annat i sociala medier, för att sprida kunskap och ge svar på tal till de som sprider felaktig information. I tider av fake news är det viktigt att låta experterna komma till tals.

Tre forskare med olika bakgrunder

De tre forskarna har olika bakgrunder och forskningsområden, men de brinner alla för att motverka spridandet av desinformation. Lotta Borg Skoglund forskar om ADHD vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon vill sprida rätt kunskap om ADHD och framför allt förmedla att det inte är någon superkraft.

Helena Kopp Kallner är också verksam vid Karolinska Institutet. Där forskar hon om aborter, preventivmedel och mens vid institutionen för kliniska vetenskaper. Hon är aktiv på sociala medier för att ta striden mot felaktig information. Professor Jonas F. Ludvigsson är verksam vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik där han forskar om vaccinationer och celiaki.

Lotta Skoglund

Lotta Skoglund känner ett stort ansvar gentemot sina ADHD-patienter. Det är ofta media ger stor plats åt argument som har en svag vetenskaplig grund. Detta gör att många missuppfattningar om sjukdomen sprids, bland annat att alla har ADHD till viss del och att ADHD utgör en sorts superkraft.

Det är viktigt att experter som Lotta Skoglund finns tillgängliga för att ge svar på tal när det handlar om felaktig information eller när någon skriver bagatelliserande om sjukdomen. Hon understryker att hon gör det för patienternas skull. Hon vill inte att samhället ska ha en felaktig bild av dem eller deras sjukdom.

Helena Kopp Kallner

Helena Kopp Kallner är förfärad över hur många missuppfattningar det finns om preventivmedel, aborter och mens. På sociala medier och i traditionella medier finns det många självutnämnda experter. Ofta är det högljudda röster som predikar felaktigheter, exempelvis att preventivmedel leder till depression. Dessutom är det många som förringar problemen som många upplever vid mens.

Som forskare och expert gör Helena Kopp Kallner sitt yttersta för att bemöta och ifrågasätta dessa felaktiga påståenden, missuppfattningar och fördomar. Enligt henne är det värt att ta striden, trots att hon möter ett stort vetenskapsförakt. Hon vill att kvinnor ska kunna leva till fullo och inte begränsas på grund av den kvinnliga kroppen.

Jonas F. Ludvigsson

Jonas F. Ludvigsson drivs av att slå hål på myter och fake news. Genom åren har han skrivit hundratals debattartiklar och gör sitt bästa för att nå ut till en bred publik. Han anser att det är viktigt att forskare står upp för sin expertis även i politiska sammanhang.

Som vaccinforskare möter han ofta vaccinmotståndare och politiska motståndare, bland annat i samband med svininfluensavaccin. Han understryker vikten av att bemöta motståndare och publik på deras plattformar. Detta kan inkludera tidningar, men ännu hellre TV-soffor. Han drivs av att nå ut till personer som inte läser, trots att han ibland råkar ut för personliga påhopp.

Felaktig information måste bemötas

Världen går mot ett sämre vetande där fake news och självutnämnda experter tar över. I dagens informationssamhälle blir det allt svårare att sortera bland informationen och ta reda på vad som är sant. Trots deras skilda forskningsområden har de tre forskarna en sak gemensamt; de anser att desinformation måste bemötas och bekämpas.

Samtliga forskare bemöter fake news inom sitt respektive område. Detta sker där debatten pågår, oavsett om det är i pressen, på TV eller på sociala medier. Att debattera och ifrågasätta de självutnämnda experterna är varken lätt eller prestigefullt. Ofta hamnar forskarna i en utsatt situation med personliga påhopp, men trots det väljer de att ta debatten.

Källa

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0