Plastantikroppar mot Cancer

Antikroppar av plast som kan hitta cancer På Malmö universitet pågår just nu arbetet med att utveckla nanopartiklar i plast som är målstyrda och kan fungera som antikroppar. Fördelen med dessa antikroppar av plast är att de kan riktas mot strukturer i kroppen som finns vid cancer och som vanliga antikroppar har svårt att hitta. ...

Antikroppar mot cancer

Antikroppar av plast som kan hitta cancer

På Malmö universitet pågår just nu arbetet med att utveckla nanopartiklar i plast som är målstyrda och kan fungera som antikroppar. Fördelen med dessa antikroppar av plast är att de kan riktas mot strukturer i kroppen som finns vid cancer och som vanliga antikroppar har svårt att hitta.

Först och främst ska de här antikropparna av plast kunna användas för att i ett tidigt stadium diagnostisera cancer, men forskarna som ingår i projektet hoppas att de så småningom också ska kunna användas i behandling. Eftersom nanopartiklarna har andra egenskaper än vanliga antikroppar skulle en ny typ av riktade behandlingar kunna skapas.

Antikroppar och cancer

Antikroppar är en del av kroppens immunförsvar. Deras uppgift är att reagera på ämnen och strukturer som är främmande för kroppen och markera dem, så att andra delar av immunförsvaret kan bekämpa dem. Vid enklare former av sjukdomar går detta utan problem. Immunförsvaret klarar då att både hitta och bekämpa sjukdomen.  

Cancer är lite mer komplicerat, men det går att använda sig av immunförsvaret i cancerbehandling. Detta har bland andra James P. Allison och Tasuku Honjo upptäckt. De har skapat en metod som kallas immunterapi, där det egna immunförsvaret används för att bekämpa cancer. Upptäckten anses vara så viktig att de fick Nobelpriset 2018.

Antikroppar och mycket små strukturer

Antikroppar är bra på att hitta speciella strukturer och avvikelser, men de kan ha svårt att klara det om det handlar om mycket små strukturer. Det är här nanopartiklarna kommer in. Antikroppar av plast går nämligen att utveckla så att de klarar just att känna igen mycket små strukturer.

De små strukturer forskarna fokuserar på i sitt arbete skapas av sialinsyra. Sialinsyran finns på de flesta celler, även på friska, men syran bildar olika mönster. Mönstret på cellen är speciellt vid olika typer av cancer, och det är möjligt att lära sig att känna igen mönstret vid specifika typer av sjukdomen.

Experiment och framtid

Just nu sker forskarnas arbete med nanopartiklarna i provrör, men i framtiden hoppas de att den här typen av antikroppar ska kunna vara till nytta inom vården. Med hjälp av dem skulle cancer kunna upptäckas tidigare. Dessutom skulle de kunna vara till hjälp genom att visa om metastaser håller på att skapas.

Informationen som går att få med hjälp av nanopartiklarna kan göra det möjligt att individanpassa en behandling så att den blir mer effektiv. Längre fram kan det kanske också bli möjligt att använda dem i själva behandlingen. En idé är att nanopartiklarna ska bli laddade med en tumördödande substans och sedan målstyras till metastaser.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0