Samtalsapp för personer med Afasi

Personer med Afasi får hjälp med ny samtalsapp Möjligheten att kunna kommunicera är förstås lika viktig för alla. Personer som har afasi har dock problem med att uttrycka sig. Vid Luleå tekniska universitet utvecklas en ny app för mobiltelefoner, som hoppas kunna underlätta detta tillstånd. Personer med afasi riskerar att exkluderas och alla tekniska framsteg ...

Afasi

Personer med Afasi får hjälp med ny samtalsapp

Möjligheten att kunna kommunicera är förstås lika viktig för alla. Personer som har afasi har dock problem med att uttrycka sig. Vid Luleå tekniska universitet utvecklas en ny app för mobiltelefoner, som hoppas kunna underlätta detta tillstånd. Personer med afasi riskerar att exkluderas och alla tekniska framsteg är välkomna.

Viktor Gardelli, som är universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet säger i en intervju att prototypen är ämnad för att ge en rikare kommunikation och ökad delaktighet för personer med afasi. Det här hoppas man kommer kunna bidra till en bättre självkänsla och självständighet. Det hör till alla människors rättigheter att kunna uttrycka sig.

Demokratiska rättigheter

Den som har afasi lider av svårigheter att kunna formulera sig och allmänheten ger inte alla gånger en tillräckligt hänsynsfull miljö för att dessa personer ska kunna uttrycka sig. Det kan vara svårt för utomstående att förstå att oförmåga till att kommunicera inte behöver återspegla tankeverksamheten. Detta kan upplevas negativt av den som har afasi.

Enligt Afasiförbundet får nära 10 000 svenskar afasi varje år. Man beräknar att ungefär 35 procent av dessa är i yrkesverksam ålder. Det är en demokratisk rättighet att alla medborgare ska kunna göra sin röst hörda och därför hoppas man nu extra mycket på den nya appen. Detta är viktigt för både samhället och individen.

Ett verktyg för kommunikation

Appen bygger på tidigare studier där man undersökt och intervjuat hjärnskadade och personer med afasi. Utvecklandet av appen pågår under samlingsnamnet Dialogica, och ingår i ett projekt som pågår under 15 månader. Forskarna hoppas därefter kunna göra en produkt som går att använda som ett kommunikationsverktyg.

Man har i arbetet med appen nyttjat kunskaper kring dataspel och använt liknade tekniska lösningar. På Luleå tekniska universitet är detta ett område som är helt under uppbyggnad och det blir spännande att se, inom vilka fler hälsovården man skulle kunna använda tekniken som appen bygger på. Forskarna tror att behoven kommer att öka.

Moderna 3D-miljöer

Genom att snegla på dataspelstillverkarna hoppas projektgruppen bakom Dialogica att kunna göra produkten än mer användarvänlig. En stor förhoppning är att prototypen ska kunna användas på flera olika plattformar. Det är samma motorer som i moderna dataspel, vilka generar kraftiga 3D-miljöer, vilket hoppas locka användarna att använda appen.

Det är inte första gången man använder dataspel som förebilder då man tillverkar olika kommunikationsverktyg. Dataspel har funnits ett bra tag, och tillverkarna är idag mycket duktiga på att göra användarvänliga miljöer. Dagens ungdomar är dessutom vana vid att kommunicera via digitala tjänster. Allt detta gör projektet mycket spännande och lovande.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0